FinExpert.e15.cz

Jste v nouzi? Požádejte o finanční pomoc stát

Mimořádnou a rychlou pomoc lidem postiženým živelnou pohromou nabízí systém sociálních dávek.

Požádejte o dávku hmotné nouze

Orkán, který postihl v minulých dnech Českou republiku, si vyžádal oběti na lidských životech a způsobil obrovské materiální škody. Ministerstvo práce a sociálních věcí proto nabízí lidem postiženým touto živelnou pohromou rychlou mimořádnou pomoc. V této souvislosti mohou občané požádat pověřené obecní úřady o dávku ze systému pomoci v hmotné nouzi. Výše mimořádné pomoci se stanoví s přihlédnutím k majetkovým poměrům a příjmové situaci osoby (společně posuzovaných osob) až do patnáctinásobku částky životního minima jednotlivce, tj. 46 890 Kč. Můžete žádat také o pomoc k úhradě nákladů na předměty dlouhodobé potřeby. V tomto případě nemůže výše mimořádné pomoci překročit desetinásobek životního minima jednotlivce, tj. 31 260 Kč.

O dávku je potřeba zažádat bez prodlení

Účelem této peněžité dávky ze systému pomoci v hmotné nouzi je poskytnutí rychlé pomoci k  zabezpečení základních životních potřeb občanů (a společně posuzovaných osob), kteří byli postiženi vážnou mimořádnou událostí. Zákon o pomoci v hmotné nouzi rozšiřuje okruh mimořádných událostí a obsahuje jejich příkladný výčet. Vážnou mimořádnou událostí se rozumí zejména živelní pohroma (např. povodeň, vichřice a vyšší stupně větrné pohromy, zemětřesení), požár nebo jiná destruktivní událost, ekologická nebo průmyslová havárie.

Pokud osobu postihla mimořádná událost a celkové sociální a majetkové poměry osoby jsou takové, že jí neumožňují nepříznivou situaci překonat vlastními silami, a orgán pomoci v hmotné nouzi považuje tuto osobu za osobu v hmotné nouzi, lze této osobě poskytnout mimořádnou okamžitou pomoc. Je zřejmé, že v těchto případech jde o první finanční pomoc, a proto je nutné posouzení stavu hmotné nouze učinit bezodkladně. Pro uvedený účel pomoci je situace posuzována v rámci okruhu společně posuzovaných osob.

Rozhodující je stanovisko obce

O přiznání dávky rozhoduje pověřený obecní úřad. Místní příslušnost se v těchto případech řídí místem, kde je osoba hlášena k trvalému pobytu. Pokud však k situaci, která vyžaduje okamžitou pomoc, došlo mimo správní obvod pověřeného obecního úřadu, v němž je osoba hlášena k pobytu, je místně příslušný ten pověřený obecní úřad, v jehož správním obvodu k situaci došlo. Postižení občané žádají o tuto dávku prostřednictvím formuláře, který má orgán pomoci v hmotné nouzi k dispozici a je také vyvěšen na webových stránkách MPSV (www.portal.mpsv.cz). V praxi jsou však postižení občané zpravidla aktivně vyhledáváni a žádost je uplatněna přímo na místě, obdobně jako tomu bylo např. v uplynulých letech v případě povodní.

Pomoc k úhradě nákladů na předměty dlouhodobé potřeby

Druhá možnost pomoci je zaměřena na lidi, kteří nemají dostatečné prostředky k úhradě nákladů na předměty dlouhodobé potřeby. Účelem této peněžité dávky ze systému pomoci v hmotné nouzi je poskytnout pomoci například na úhradu na základní vybavení domácnosti.

O přiznání dávky opět rozhoduje pověřený obecní úřad. Místní příslušnost se v těchto případech řídí místem, kde je osoba hlášena k trvalému pobytu. Pokud však k situaci, která vyžaduje okamžitou pomoc, došlo mimo správní obvod pověřeného obecního úřadu, v němž je osoba hlášena k pobytu, je místně příslušný ten pověřený obecní úřad, v jehož správním obvodu k situaci došlo.  Postižení občané žádají o tuto dávku prostřednictvím formuláře, který má orgán pomoci v hmotné nouzi k dispozici a je také vyvěšen na webových stránkách MPSV (www.portal.mpsv.cz).

Výše mimořádné pomoci se stanoví až do výše konkrétního nákladu s tím, že součet dávek poskytnutých podle tohoto ustanovení nesmí v rámci kalendářního roku překročit desetinásobek životního minima jednotlivce, tj. 31 260 Kč. Jde o jednorázovou dávku, poskytnutí několikrát v roce není (až na limit celkové výše) vyloučeno.

Další článek


 

celkem 1 komentář

Nejnovější komentáře

Když jste v nouzi, nemusí pomoci jenom půjčky. Exist...
David
31. 10. 2017, 16:22

Další články

Spouštíme nový FinExpert!

Spouštíme nový FinExpert!

Několik posledních měsíců jsme intenzivně pracovali na nové verzi webu FinExpert.cz.

5.  4.  2017  |  Ondráčková Kamila

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Zálohy živnostníků na sociální pojištění v roce 2017 porostou. Výše zálohy se vypočítává dle zisku v předchozím období. (aktualizováno)

4.  4.  2017  |  Gola Petr  |  11

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

4.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš
Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1
V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  3

Mzdová kalkulačka

Student
Držitel průkazu ZTP/P
Invalidita 1. nebo 2. stupně
Invalidita 3. stupně
Penze / rodičovská dovolená

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Zálohy živnostníků na sociální pojištění v roce 2017 porostou. Výše zálohy se vypočítává dle zisku v předchozím období. (aktualizováno) více