FinExpert.e15.cz

Jste dokonale racionální investor?

Investor by měl znát svůj osobnostní profil, aby pochopil, v čem jsou jeho reakce na tržní podněty jiné než reakce průměru trhu.

Kapitoly článku

Kapitola 1
Kapitola 2

Jste dokonale racionální investor?

Obchodování na finančních trzích je fenomén přitahující zájem mnoha různých lidí, kteří na růstu cenných papírů chtějí vydělat a přitom se vyhnout ztrátě. Vývoj finančních trhů, zvláště těch akciových, je však poznamenán velkou nepravidelností a nepředvídatelností. Proto se různí teoretici snažili vysvětlit chování akciových indexů pomocí sofistikovaných analytických metod, které se postupem času integrovaly do dvou hlavních proudů – technické analýzy hledající zákonitosti tržního trendu a fundamentální analýzy věnující pozornost jednotlivým akciím. Větší popularitu si získal druhý přístup, který se snažil každou obchodovanou společnost objektivně ocenit a následně odvodit vnitřní hodnotu její akcie. Na základě porovnání vnitřní hodnoty se skutečným tržním kurzem pak zastánci fundamentální analýzy doporučovali nákup podhodnocených a prodej nadhodnocených akcií.

Společným znakem obou přístupů byla snaha nalézt univerzální pravidlo, jehož aplikace by investorům přinesla větší než 50% naději na rychlý a nadprůměrný zisk z držených akcií. Existenci takového pravidla zpochybnila až teorie efektivních trhů.

Teorie efektivních trhů

Teorie efektivních trhů začala být ve vyspělých zemích populární v 80. letech 20. století. Vychází z předpokladu, že všichni účastníci akciového trhu jsou o faktorech působících na kurzy akcií stejně dobře informováni a podle toho také obchodují. V aktuálním tržním kurzu každé akcie jsou pak již veškeré známé informace o dané společnosti zohledněny a odrážejí její tržní hodnotu. Nemá tedy smysl krátkodobě spekulovat na růst podhodnocených nebo pokles nadhodnocených akcií formou strategie časování trhu. Kdyby totiž existovalo nějaké objektivní pravidlo, které by v daném okamžiku určilo vnitřní hodnotu akcie nezávisle na jejím kurzu, každý účastník by takové pravidlo ihned využil ve svůj prospěch – nakupoval by trhem podhodnocené a prodával trhem nadhodnocené akcie, čímž by u nich vznikl převis poptávky, resp. nabídky a tržní kurz by se rychle srovnal s vnitřní hodnotou. Na efektivním trhu tedy objektivně podhodnocené ani objektivně nadhodnocené akcie nejsou.

Hypotéza efektivních trhů přiměla většinu investorů k preferování dlouhodobé strategie „kup a drž“, která předpokládá růst vnitřní hodnoty akcií během velkého počtu let. Tato strategie se opírá o historická data akciových indexů, kdy např. na desetiletém a delším horizontu převažují býčí trhy nad medvědími. Je to dáno dlouhodobým růstem zisku firem v prostředí hospodářského růstu.

Problém je ale v tom, že na akciových trzích dochází také k nenadálým zvratům a prudkým výkyvům, které si řada účastníků s odpovídajícím pohybem vnitřní hodnoty akcií nespojuje. Mezi takové zvraty patří např. krach americké burzy v říjnu 1929 nebo burzovní kolaps v říjnu 1987. Nikdo potom neví, kdy a jak velký nastane propad a jak dlouho bude akciím trvat návrat na původní hodnoty před propadem. Zde vypovídací schopnost teorie efektivních trhů končí a kdo chce lépe pochopit, proč se akciové trhy chovají tak, jak se chovají, musí hledat i jiná vysvětlení.

Odlišné typy investorů stabilizují trh

U každého titulu existují kupující, kteří věří, že kurz akcie v jimi sledovaném investičním horizontu poroste, a prodávající, kteří naopak očekávají pokles. Pokud převažují kupující optimisté, kurz akcie díky jimi vytvořenému poptávkovému převisu poroste, při převaze pesimistů je tomu naopak. Všichni účastníci přitom disponují stejnými informacemi o daném titulu (jak předpokládá teorie efektivních trhů), ale v závislosti na svých osobních preferencích nebo povahových vlastnostech přikládají jednotlivým informacím jinou váhu a danému titulu pak přidělují jiné vnitřní hodnoty. Aktuální tržní kurz potom odráží kolektivní průměr takto subjektivně přidělených vnitřních hodnot.

Mnozí teoretici se snaží rozdělit investory do několika typů podle jejich psychologického profilu s cílem lépe poznat vztah mezi tržními podněty a odpovídajícími reakcemi na ně. Důležité je, zdali na daném trhu některý výrazný typ investora převažuje. Pokud ano, trh může být náchylný k prudkým výkyvům, protože na jeden podnět reaguje mnoho investorů stejně – určité tituly se hromadně nakupují a jiné zase hromadně prodávají. Při rovnoměrném zastoupení různých typů investorů je situace na trhu klidnější, protože jejich pravděpodobné protichůdné reakce se dobře kompenzují (uskuteční se příslušné obchody) a trh je pak méně volatilní.

 

   
Tabulka 1: Klasifikace psychologického profilu investora podle Kathleen Gurney
typ investoracharakteristikatypický zástupce
perfekcionistaBojí se udělat chybu a investičním rozhodnutím se vyhýbá. Na každé investici najde něco špatného. V řízení financí si příliš nevěří.opatrný člověk se špatnými zkušenostmi
hráč na jistotuJde cestou nejmenšího odporu, preferuje jistotu a bezpečnost svých investic, důvěřuje vyzkoušeným postupům.důchodce
pohodářJe averzní vůči riziku, má rád klid. V řízení svých financí se moc neangažuje, stresuje ho to. Místo investování si raději užívá spotřeby.člověk před důchodem
dělníkVysoce oddaný své práci, nemá příliš mnoho znalostí v oblasti financí a investování. Neumí adekvátně vyhodnotit riziko.manuálně pracující
zasloužilecKonzervativní investor s averzí k riziku. Svá aktiva chce mít zajištěná. Lepší pocit má z peněz vydělaných pilnou prací než z investování.finančně zajištěný člověk, živitel rodiny
mistr penězMá vyvážený postoj k riziku. O investování se aktivně zajímá, sleduje nové trendy a produkty. Má svou strategii, z které se nerad vychýlí.profesionální investor
lovecImpulzivními investor s postojem „konej teď“. Proti podnikateli má menší sebedůvěru, úspěch si vykládá spíš štěstím než schopnostmi.vzdělaná žena s vyšším výdělkem
podnikatelJe veden touhou vyniknout, motivaci pro něj představují peníze samotné, které vnímá jako měřítko úspěchu. Věří svým schopnostem.mladý podnikající muž
hazardní hráčExtrovertní typ hledající napětí a vzrušení, investování často bere jako hru. Velkou část aktiv investuje rizikově.muž s povahou hráče
Zdroj: Financial Psychology Corporation  

Pokračování článku ve druhé kapitole.

Další kapitola
 

Související články


celkem 2 komentáře

Nejnovější komentáře

Re: Graf - průměrná odchylka
Adam
1. 2. 2008, 18:18
Graf - průměrná odchylka
Jaromír Adámek
30. 1. 2008, 18:17

Další články

Spouštíme nový FinExpert!

Spouštíme nový FinExpert!

Několik posledních měsíců jsme intenzivně pracovali na nové verzi webu FinExpert.cz.

5.  4.  2017  |  Ondráčková Kamila

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Zálohy živnostníků na sociální pojištění v roce 2017 porostou. Výše zálohy se vypočítává dle zisku v předchozím období. (aktualizováno)

4.  4.  2017  |  Gola Petr  |  9

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

4.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš
Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1
V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1

Mzdová kalkulačka

Student
Držitel průkazu ZTP/P
Invalidita 1. nebo 2. stupně
Invalidita 3. stupně
Penze / rodičovská dovolená