FinExpert.e15.cz

Jsou nadstandardy zdravotních pojišťoven důvodem ke změně?

Všechny pojišťovny se snaží nové klienty přilákat různými výhodnými programy.
Jsou nadstandardy zdravotních pojišťoven důvodem ke změně?

Zdravotní pojišťovny nabízejí různé výhody a programy pro své pojištěnce. Pro některé občany je to důvod ke změně pojišťovny.

Možnosti konkurence mezi zdravotními pojišťovnami působícími na českém trhu jsou omezené, přesto se snaží všechny pojišťovny různými programy přilákat nové pojištěnce a zachovat si současné. Nejvíce je samozřejmě pozornost věnována mladým rodinám, ale nejenom jim. Výhody a příspěvky se poskytují např. na očkování, ozdravné pobyty, fixní rovnátka, cvičení či plavání maminek s malými dětmi, ochranné pomůcky (helmy a chrániče pro děti), na cestovní pojištění a mnohé další. Každá pojišťovna má svoji vlastní nabídku.

Finanční příspěvky a výhody se zvyšují

Zavedení 30korunových poplatků přineslo zdravotním pojišťovnám vysoké finanční úspory. Z tohoto důvodu mohly do výhod a programů vložit v loňském roce nejvyšší finanční prostředky. Nabídka v letošním roce pak koresponduje loňský rok a je rovněž bohatá. Každý pojištěnec by se měl důkladně seznámit s nabídkou jeho pojišťovny. Na čerpání výhod a příspěvků není automatický nárok. Každý klient si o ně musí sám požádat a splnit stanovené podmínky. Samozřejmě není od věci seznámit se s nabídkou konkurence. V některých případech může občan u jiné zdravotní pojišťovny čerpat výhody či finanční prostředky, které může využít a u současné pojišťovny je naopak využít nemůže. Pro některé klienty to může být důvodem ke změně zdravotní pojišťovny.

Kdo má na výhody nárok?

U všech zdravotních pojišťoven jsou dvě nutné základní podmínky k čerpání výhody či finančnímu příspěvku:

 • být pojištěncem dané zdravotní pojišťovny
 • nemít u zdravotní pojišťovny dluhy na veřejném zdravotním pojištění

Pro čerpání každého příspěvku či výhody je pak potřeba splnit další doplňující podmínky (např. cvičení či plavaní s dítětem mladším 3 let…). O finanční příspěvek je samozřejmě potřeba požádat na předepsaném formuláři a předložit doklad o zaplacení.

Změnit zdravotní pojišťovnu lze jednou za rok

Ze zákona může každý občan změnit zdravotní pojišťovnu jednou za rok, vždy k prvnímu dni následujícího čtvrtletí. Nová zdravotní pojišťovna potom sama provede odhlášení u staré zdravotní pojišťovny. Změna zdravotní pojišťovny není problém, ale je potřeba dodržet zákonný postup. Důležité je především nahlásit změnu zdravotní pojišťovny do 8. dní zaměstnavateli, aby bylo správně odvedeno zdravotní pojištění ze mzdy. Jestliže se to totiž váš zaměstnavatel dozví pozdě, odvede sražené zdravotní pojištění z vaší mzdy vaší bývalé pojišťovně. Od nové pojišťovny mu potom hrozí vyměření penále za opožděnou platbu. Toto vypočtené penále může ze zákona chtít zaměstnavatel uhradit po svém zaměstnanci. Rovněž je důležité nahlásit změnu zdravotní pojišťovny lékařům (zubaři, obvodnímu lékaři, očnímu lékaři…), aby chtěl proplatit svůj úkon u správné zdravotní pojišťovny.

V Česku působí 10 zdravotních pojišťoven

Jednotlivé výhody a finanční programy zdravotních pojišťoven působících na trhu lze nejjednodušeji porovnat na jejich webových stránkách. V případě dotazů se lze potom dotázat emailem či telefonem. V současné době je na našem trhu 10 zdravotních pojišťoven:

 • Česká národní zdravotní pojišťovna – www.cnzp.cz
 • Hutnická zaměstnanecká pojišťovna – www.hzp.cz
 • Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví – www.ozp.cz
 • Revírní bratrská pokladna - www.rbp-zp.cz
 • Vojenská zdravotní pojišťovna České republiky – www.vozp.cz
 • Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky – www.vzp.cz
 • Zaměstnanecká pojišťovna ŠKODA – www.zpskoda.cz
 • Zdravotní pojišťovna AGEL – www.zpagel.cz
 • Zdravotní pojišťovna METAL-ALIANCE – www.zpma.cz
 • Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra ČR - www.zpmvcr.cz

Měnit kvůli výhodám pojišťovnu se nemusí vyplatit!

Volba zdravotní pojišťovny je záležitostí každého z nás. Ale změnit pojišťovnu pouze kvůli lepší nabídce výhod a příspěvků konkurence se v některých případech nemusí vyplatit. Důležité je si totiž vybrat pojišťovnu, se kterou mají uzavřenou smlouvu vaši lékaři. Dobré je rovněž vybrat pojišťovnu, která má kontaktní místo blízko vašeho bydliště. Přestože se sice dnes dá  vyřídit spousta věcí přes internet či telefon, některé záležitosti se pořád domlouvají nejlépe osobně. Některé zdravotní pojišťovny mají spíše regionálních zaměření – tj. i smlouvy mají s nimi podepsané lékaři v regionu, a to je pro pacienty z jiných míst samozřejmě problém.

Další článek


 

Související články


celkem 11 komentářů

Nejnovější komentáře

Ahoj jsem v tomhle trochu mimo a tak bych se zeptat ...
Luky
16. 6. 2016, 23:18
Re: Všechny pojišťovny se snaží nové klienty přilá
Petr Gola
23. 4. 2009, 07:36
Re: Všechny pojišťovny se snaží nové klienty přilá
Josef
22. 4. 2009, 21:19
Re: Všechny pojišťovny se snaží nové klienty přilá
Petr Gola
22. 4. 2009, 06:45
Všechny pojišťovny se snaží nové klienty přilákat
Josef
21. 4. 2009, 21:07

Další články

Spouštíme nový FinExpert!

Spouštíme nový FinExpert!

Několik posledních měsíců jsme intenzivně pracovali na nové verzi webu FinExpert.cz.

5.  4.  2017  |  Ondráčková Kamila

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Zálohy živnostníků na sociální pojištění v roce 2017 porostou. Výše zálohy se vypočítává dle zisku v předchozím období. (aktualizováno)

4.  4.  2017  |  Gola Petr  |  9

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

4.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš
Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1
V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1

Mzdová kalkulačka

Student
Držitel průkazu ZTP/P
Invalidita 1. nebo 2. stupně
Invalidita 3. stupně
Penze / rodičovská dovolená