FinExpert.e15.cz

Jsou doplatky za léky vysoké?

Při nákupu léku na lékařský předpis musíme v Česku hradit regulační poplatek. Neplatíme za léky příliš? Jak je to v ostatních vyspělých zemích?
Jsou doplatky za léky vysoké?

Ze zákona jsou všichni občané s trvaným pobytem na území Česka zdravotně pojištění (dle zákona č. 48/1997 o veřejném zdravotním pojištění). Pojištěnci tak mají ze zákona právo např. na výběr zdravotní pojišťovny, na výběr lékaře, na zdravotní péči bez přímé úhrady či právo na výdej léčivých přípravků. Každý pojištěnec má právo na léčivé přípravky a potraviny pro zvláštní lékařské účely bez přímé úhrady, jde-li o léčivé přípravky a potraviny pro zvláštní lékařské účely hrazené ze zdravotního pojištění a předepsané v souladu s tímto zákonem; to platí i v případech, kdy zařízení lékárenské péče nemá se zdravotní pojišťovnou pojištěnce dosud uzavřenou smlouvu. Současně je nutno zaplatit regulační poplatek, který činí za položku na receptu při výdeji léků, které jsou plně nebo částečně hrazeny z veřejného zdravotního pojištění:

 • pokud je lék bez doplatku nebo je doplatek menší než 30 Kč, platí se regulační poplatek 30 Kč
 • je-li doplatek vyšší než 30 Kč, platí se regulační poplatek 30 Kč a dále doplatek, který se sníží o 30 Kč (tedy o zaplacený regulační poplatek)

Seznam léků nehrazených z veřejného zdravotního pojištění je v Česku oproti ostatním členských zemím OECD minimální. Je uveden v příloze zákona č. 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění. Ze zákona má každý pojištěnce právo na uhrazení částky přesahující limit pro regulační poplatky a doplatky za předepsané částečně hrazené léčivé přípravky nebo potraviny pro zvláštní lékařské účely zdravotní pojišťovnou. Limit je 5 000 Kč za rok. U dětí a občanů starších 65 let je limit 2 500 Kč za rok.

Výdaje za léky rostou

Výdaje za léky jsou významnou výdajovou položkou ve zdravotnictví ve všech vyspělých zemích. Výdaje na léky v posledních letech v Evropské unii (roční růst 6 %)  jsou hlavním faktorem růstu výdajů na zdravotnictví. Ze všech nákladů ve zdravotnictví připadne na léky v EU téměř 20 %. Průměrně je v zemích OECD 60 % výdajů za léky hrazeno z veřejných zdrojů. Zbylé finanční prostředky za léky jdou přímo od pacientů. Nejvyšší výdaje za léky mají Američané (přes 700 $ na osobu). Vysoké výdaje mají dále Francouzi a Kanaďané (přes 600 $).

V Česku tvoří výdaje za léky 22 % všech nákladů ve zdravotnictví. Nejnižšími výdaji za léky se může pochlubit Dánsko a Švédsko (pod 10 %). Úhrada léků je ve většině zemí z větší části na pacientovi. Některé léky jsou však poskytovány zdarma. Seznam léků hrazených v plné výši z pojištění, léků hrazených částečně z pojištění a léků hrazených v plné výši pacientem je v každé zemi jiný. Menší spoluúčast pacientů než v Česku (spoluúčast pacientů činila dle zprávy OECD z roku 2007 necelých 30 %) byla pouze v Lucembursku (necelých 23 %). V mimoevropských zemích je však spoluúčast pacientů na lécích více než 50 %, v USA dokonce více než 75 %.

Jaká  je výše spoluúčasti ve vybraných zemích EU?

Doplatky za léky (včetně regulačního poplatku) jsou při mezinárodním srovnání jedny z nejnižších. Podívejme se na vybrané země EU:

Belgie
Spoluúčast pacienta u léku je závislá na jeho naléhavosti. Nejdůležitější léky jsou zdarma, Proti nachlazení a obdobným lehčím onemocněním je spoluúčast pacienta až 80 %.

 • kategorie A (vážené nemoci) žádná spoluúčast
 • kategorie B (užitečné léky) 25 % z ceny léku (maximálně však 10,80 €)
 • kategorie C (méně nezbytné léky) 50 % z ceny léku (maximálně však 13,50 €)
 • kategorie CS (běžné léky) 60 % z ceny léku
 • kategorie Cx  80 % z ceny léku

Dánsko
Spoluúčast pacienta za léky se pohybuje od 15 % do 100 %. Záleží na spotřebě  léků u občana.

 • při spotřebě léků do 110 € za rok hradí občan 100 % ceny léku
 • při spotřebě léků od 110 € do 180 € hradí 50 % ceny léku
 • při spotřebě léků od 180 € do 387 € hradí občan 25 % ceny léku
 • při spotřebě nad 387 € za rok hradí občan 15 % ceny léku

Čili těžce nemocní občané, kteří potřebují více léků, mají nejnižší spoluúčast.

Estonsko
Spoluúčast pacienta za léky obvykle činí 50 % z ceny léku. Minimálně však 50 EEK (3,20 euro).

Francie
Výše spoluúčasti pacienta závisí na nezbytnosti léky pro pacienta a pohybuje se od 0 % do 85 % ceny léku. Dále však musí pacienta platit paušální částku 0,50 € za balení léku a to až do výši 50 € na osobu za rok.

Litva
Výše spoluúčasti se liší lék od léku (dle zákonného vyhlášky). Spoluúčast činí: 50 % (vztahuje se na důchodce, občany se zdravotním postižením (skupina 2) a sociálně slabé občany), 80 %, 90 % a 100 % ceny léku. Pro děti do 18 let, osoby se zdravotním postižením (skupina 1) a hospitalizované pojištěnce jsou farmaceutické výrobky bez doplatku.

Lotyšsko
Úhrada za léky se provádí v závislosti na onemocnění, jeho charakteru a závažnosti. Existují 3 kategorie: spoluúčast ve výši 100 %, 75 % a 50 %.

Lucembursko
Výše spoluúčasti u běžných léků (dle zákonné vyhlášky) činí 40 % ceny léku. U odborných léků (dle zákonné vyhlášky) činí 80 % nebo 100 % ceny léku.

Maďarsko
Výše spoluúčasti činí 50 %, 70 %, 90 % nebo 100 % ceny léku. Za léky poskytované během nemocniční péče pacienti nedoplácí. Občané s nízkými příjmy, senioři a zdravotně postižení občané mohou získat speciální kartu poskytující nárok na bezplatnou léčbu.

Německo
Výše spoluúčasti činí 10 % z ceny léku. Nejméně 5 € a maximálně 10 €.

Polsko
Oficiální seznam léků a léčiv se dělí do 3 kategorií. U základních léků je minimální doplatek stanovený v paušální výši (pravidelně se mění v závislosti na výši minimální mzdy). U speciálních doplňkových léků je doplatek pacienta 30 % nebo 50 % z ceny léku. U jiných léků je doplatek pacienta v plné výši léku. V nemocnicích jsou léky vydávány bez poplatku.

Portugalsko
Výše spoluúčasti pacienta za léky závisí na typu onemocnění. Výše spoluúčasti je 20 %, 40 %, 70 % nebo 100 %. Výše spoluúčasti u jednotlivých léků je stanovena v oficiálním seznamu léků a léčiv. Zvláštní zvýhodněný režim platí pro důchodce.

Rakousko
Pacienti platí 4,90 € za položku na receptu. V některých případech jsou léky bez doplatku (např. infekční onemocnění).

Řecko
Pacienti platí 25 % z ceny léku. Důchodci a občané s některými nemocemi  platí 10 % z ceny léku. Žádné poplatky za léky nejsou v případě pracovního úrazu, za léky v průběhu těhotenství a chronických onemocnění (např. rakovina, cukrovka…).

Španělsko
Pacienti platí ve většině případech 40 % ceny léků, za některé speciální léky 90 % z jejich ceny. Maximálně však 2,64 € za medikament. Žádné poplatky neplatí důchodci, pacienti v nemocnici, občané starší 65 let, oběti pracovních úrazů nebo nemocí z povolání.

Švédsko
Pacienta hradí veškeré náklady za léky až do částky 900 SEK (84 €) za rok.

 • výdaje za léky v rozmezí 901 SEK (84 €) až 1 700 SEK (159 €) za rok jsou dotovány z 50 %
 • výdaje za léky v rozmezí 1 701 SEK (159 €) až 3 300 SEK (308 €) za rok jsou dotovány ze 75 %
 • výdaje za léky v rozmezí 3 301 SEK (308 €) až 4 300 SEK (401 €) za rok jsou dotovány z 90 %
 • výdaje za léky nad částku 4 300 SEK (401 €) za rok jsou dotovány v plné ceně

Velká Británie
Pacienti platí paušální poplatek 7,20 liber (8,41 €) za medikament. Žádný poplatek za lék pro děti do 16 let, studenti denního studia, občané starší 60 let, těhotné ženy, ženy do jednoho roku po porodu, občané se zdravotním postižením a sociálně slabí občané neplatí žádný poplatek.

Pramen: MISSOC Database 2009 - Health Care 2009

Další článek


 

 


Další články

Spouštíme nový FinExpert!

Spouštíme nový FinExpert!

Několik posledních měsíců jsme intenzivně pracovali na nové verzi webu FinExpert.cz.

5.  4.  2017  |  Ondráčková Kamila

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Zálohy živnostníků na sociální pojištění v roce 2017 porostou. Výše zálohy se vypočítává dle zisku v předchozím období. (aktualizováno)

4.  4.  2017  |  Gola Petr  |  9

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

4.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš
Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1
V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1

Mzdová kalkulačka

Student
Držitel průkazu ZTP/P
Invalidita 1. nebo 2. stupně
Invalidita 3. stupně
Penze / rodičovská dovolená