FinExpert.e15.cz

Je integrovaná doprava levnější?

Popíšeme výhody cestování integrovanou dopravou ve třech největších aglomeracích České republiky.
Je integrovaná doprava levnější?

Není pochyb o tom, že veřejná doprava je ekologičtější než individuální automobilová, ale zároveň v sobě skrývá i jednu nevýhodu – téměř vždy je pohodlnější jet autem než využívat vlaky, tramvaje či autobusy. Aspekt menší pohodlnosti nelze eliminovat, a proto jedinou cestou, jak zvýšit využívání veřejné dopravy je cena, která musí být pro cestujícího zajímavá, a současně dostatečná frekventovanost dopravních prostředků. Aby bylo možné cenu snížit, bylo nutné vytvořit integrované dopravní systémy (IDS), které umožnily cestovat na jeden jízdní doklad autobusem, vlakem i tramvají současně. Na několika ilustrativních příkladech ukážeme cenovou výhodnost tohoto řešení, a to v porovnání s tarifem Českých drah (ČD).

Neklademe si za cíl podat komplexní srovnání, to by byl v pravdě nadlidský úkol. Naším cílem je srovnat na příkladu dospělého cestujícího dojíždějícího každý den na trase cca 20 až 35 kilometrů do regionálního centra za prací náklady na cestování v případě, že doklady zakupuje u Českých drah, a naopak v případě, kdy je zakupuje u místního provozovatele integrovaného dopravního systému. K podobným výsledkům bychom došli i v případě, že bychom porovnávali náklady na dojíždění žáků či studentů.

IDS JMK – Brno a okolí

Dle našeho soudu nejpropracovanější IDS je jihomoravský vytvořený společností KORDIS. Porovnáme trasu Blansko–Brno hlavní nádraží, jejíž délka po kolejích je 22 km, a v rámci IDS se jede přes 4 zóny.

Cestující si může zakoupit jednorázovou jízdenku ČD za 35 korun, v případě, že je majitelem zákaznické IN-karty (IK), tak zaplatí pouze 27 korun. Za tuto cenu má cestující právo nechat se přepravit vlakem „z nádraží do nádraží“. Pokud využije IDS, pak si pořídí jednorázovou jízdenku pro 4 zóny, její časová platnost je 90 minut od označení a stojí 26 korun. Je tedy o korunu levnější, než zákaznické jízdné ČD, a přitom její nákup není na rozdíl od ČD podmíněn žádným zákaznickým průkazem. Navíc může cestující na tuto jízdenku v Brně pokračovat autobusy, trolejbusy nebo tramvajemi Dopravního podniku a dostat se na místo, kam potřebuje.

Doba jízdy vlaku mezi Blanskem a hlavním brněnským nádražím je 22-26 minut. Připočteme-li čas strávený čekáním na peronu nádraží v Blansku, tak na brněnské nádraží dorazí cestující přibližně 30 minut po označení jízdenky IDS na nádraží v Blansku, a tudíž může ještě celých 60 minut cestovat po Brně, za což by při zakoupení přestupní jízdenky na tramvaj zaplatil dalších 15 korun. Nebo naopak těchto zbývajících 60 minut může využít k cestě autobusem z obcí přilehlých k Blansku, např. z Horní Lhoty nebo Lažánek.

Občasným cestujícím nabízí IDS na jižní Moravě nákup univerzální jízdenky, která stojí 94 korun. Univerzální jízdenka má 20 polí a cestující ji označuje podle na ní vytištěné tabulky s ohledem na počet zón, přes něž hodlá cestovat. V našem případě je třeba pro cestu označit pět polí. Jedna cesta stojí v přepočtu 23,50 korun a cestující ušetří oproti jednorázové jízdence na 4 zóny 2,50 korun. To vše při zachování jejích výhod. Nákupem univerzální jízdenky se rovněž dá eliminovat potřeba nákupu několika různých jízdenek s různým počtem zón.

Pravidelní cestující dojíždějící do zaměstnání pořizují měsíční jízdenky. České dráhy prodávají měsíční jízdenku za 980 korun, majitelé IK platí 735 korun. Měsíční jízdenka IDS pro zónu 100+3 zóny stojí 850 korun, pro zóny 100 + 101 + 3zóny 1 020 korun. Za pouhých 40 korun navíc tak cestující nevlastnící IK získá právo cestovat celý měsíc po Brně (neboli měsíční „šalinkartu“ na zóny 100+101), za což by normálně zaplatil 530 korun. Pravidelný cestující by však měl zvážit, zda časovou jízdenku využije i mimo cesty do zaměstnání a zpátky. Při dvaceti pracovních dnech v měsíci se totiž náklady na jednorázové jízdenky téměř rovnají ceně měsíční jízdenky (2 × 20 × 26 = 1 040 korun, úspora je tedy jen 20 korun), v případě užívání univerzálních jízdenek je dokonce měsíční jízdenka o 80 korun dražší.

ODIS – Ostrava a okolí

Na rozdíl od jihomoravského je ostravský IDS zatím v rozvoji, což znamená, že ne všichni dopravci uznávají všechny doklady. Např. krátkodobé a 24 hodinové jízdenky zatím nelze použít pro cestování vlaky Českých drah, proto se omezíme na porovnání měsíčních jízdenek. Vybíráme trasu Opava východ – Ostrava střed, jejíž délka je 36 kilometrů a trasu Frýdek Místek – Ostrava Stodolní (centrum) o délce 20 kilometrů.

Měsíční jízdenka s ČD z Opavy do Ostravy stojí 1 484 korun, majitelé IK zaplatí 1 113 korun. V rámci IDS se jedná o průjezd celkem 6 zónami (zóny 30, 31, 32, 12, 4, 1), ovšem tarif je na rozdíl od jihomoravského velmi složitý a každá zóna má jinou cenu (Opava 355 korun, 2 ostravské zóny 349 korun, zbylé zóny po 205 korunách). Výsledná cena je 1 319 korun. Za tuto cenu je však možné cestovat i v zóně 1 a 4 tramvajemi a autobusy ostravského dopravního podniku, a v Opavě v rámci zóny 30. Ve srovnání s jižní Moravou a ukázkovou trasou Blansko – Brno je tak 30denní jízdenka s IDS na trase Opava - Ostrava o něco méně výhodná, ale i zde platí, že se jedná o levnější variantu než kombinace měsíční jízdenka s ČD + měsíční jízdenka na zónu 1 na území města Ostravy, která stojí 268 korun, nehledě na možnost cestovat i v rámci zóny 30 na území města Opavy.

Pro druhé srovnání jsme vybrali trasu z Frýdku – Místku do Ostravy. České dráhy za tuto dvacetikilometrovou trasu žádají měsíčně 924 korun, od majitelů IK 693 korun. V rámci IDS se jedná o průjezd mimoostravskými zónami 50 a 18, a o průjezd ostravskou zónou 2, celková cena za 30denní jízdenku činí 678 korun. V tomto případě je vždy výhodnější zakoupit měsíční cestovní doklad pro IDS, protože je levnější i v případě, že je cestující držitelem zákaznické slevy ČD, a navíc může na tuto jízdenku cestovat i v rámci MHD zóny 2 na území města Ostravy. Na rozdíl od Opavy však není možné tento doklad použít pro cestování ve Frýdku – Místku.

PID – Praha a okolí

Pro hlavní město jsme vybrali srovnání trasy, na které si dávají České dráhy zvláště záležet, tedy spojení Kladna a Prahy, v tomto případě Masarykova nádraží. Vlak ujede 31 kilometrů, a ČD za to chtějí 46 korun, od majitelů IK 35 korun. V rámci IDS vlak projíždí 6 pásmy (3,2,1, B, 0, P) a jednorázová jízdenka s platností 180 minut stojí 44 korun, je tedy mírně levnější než obyčejné jízdné beze slev u ČD. Rychlíky a spěšné vlaky tuto vzdálenost urazí za 37 minut, osobní vlaky za 58 minut, a tak cestující může ještě více jak 2 hodiny na tuto jízdenku jezdit v rámci pražské MHD na území Prahy. Přitom standardní přestupní jízdenka na metro s platností 75 minut stojí 26 korun, dvouhodinová dokonce 32 korun.

Měsíční jízdenka u ČD přijde na 1 288 korun, majitelé IK zaplatí 966 korun. Cena 30denního jízdného se odvíjí od ceny tohoto jízdného v pražské MHD v pásmech P, 0 a B, které přijde na 550 korun, a k němu se připočte kupon na 3 pásma mimo Prahu za 590 korun, celkové měsíční náklady tak dosáhnou 1 140 korun. Ještě více než v případě jižní Moravy se tak vyplatí měsíční jízdenka integrovaného systému. Pokud cestující má měsíční „lítačku“ na metro, pak jej stojí měsíční jízdenka z Masarykova nádraží do Kladna jen 590 korun, což je méně jak polovina ve srovnání s cenou měsíční jízdenky u ČD bez zákaznické slevy. V případě jižní Moravy však byla sporná rentabilita měsíční jízdenky v případě, že ji majitel využíval pouze pro dojíždění do zaměstnání a zpět. Na trase Praha – Kladno se však tomuto cestujícímu měsíční jízdenka nepochybně vyplatí, neboť každodenní dojíždění při 20 pracovních dnech by jej na jednorázových IDS jízdenkách přišlo na 1 760 korun.

Pražský IDS má svá pásma nastaveny v kruzích, které postupně obepínají Prahu, a s rostoucí vzdáleností od hlavního města roste i cena jízdného. Naproti tomu v jihomoravském IDS jsou zónami malé oblasti o několika obcích, či město a několik obcí. Pokud tak někdo jede z Náměště nad Oslavou, která leží na jihozápad od Brna, do Blanska ležícího severně od Brna, projíždí celkem 10 zón IDS a ujede vlakem 65 kilometrů. Jízdné ČD beze slev činí 88 korun, se zákaznickou slevou 66 korun, jednorázová jízdenka IDS na 10 zón stojí 59 korun.

Podobnou vzdálenost urazí i cestující z Lysé nad Labem, která leží na východ od Prahy, do Kladna západně od Prahy. Za tuto 66 kilometrů dlouhou trasu zaplatí dráze 89 korun, v případě zákaznické slevy 67 korun. Ovšem pokud využije nabídky IDS, tak jej bude jízdenka stát úplně stejně jako v případě cesty z Kladna do Prahy, tedy 44 korun. Lysá nad Labem totiž leží stejně jako Kladno ve třetím tarifním pásmu, a cestující díky tomu ušetří více jak polovinu z ceny jízdného, jež by zaplatil ČD za jednorázovou jízdenku na tutéž vzdálenost.

Kdo je nejlepší

Jak jsem předeslal již v úvodu, za nejpropracovanější systém považuji jihomoravský, protože již zahrnuje převážnou část velmi rozlehlého kraje (sahá od Břeclavi na slovensko-rakouských hranicích až po Březovou nad Svitavou na hranicích Pardubického kraje) Systém je postaven na principu návozu na hlavní trasy, tedy autobusy svezou cestující k vlakům, které jsou mnohem kapacitnější než autobusy, a tyto odvezou cestující do Brna, kde dále pokračují tramvajemi, a to vše na jednu jedinou jízdenku. Ve velké míře se tak podařilo odbourat zajíždění autobusů do centra města, i když ne vždy se to povedlo tak, aby byli všichni cestující spokojeni. Rovněž zónové rozdělení tarifu je spravedlivější než pásmové v případě Prahy, jak jsme ukázali na příkladu Lysá – Kladno.

Pražská integrovaná doprava, jak již z jejího názvu vyplývá, je koncentrována na pražskou aglomeraci a doposud nedochází k jejímu výraznému rozšíření na území Středočeského kraje. Významný rozvoj v rámci IDS zažívá zatím pouze vlaková doprava, autobusy jsou integrovány pouze v nejbližším okolí Prahy. Její pásmový tarif nahrává tranzitním cestujícím, kteří ve srovnání s tarifem ČD výrazně ušetří, a oproti individuální automobilové dopravě jsou navíc ušetřeni průjezdu Prahou, což je po větší část dne velmi problematické.

Ostravský dopravní systém je zatím v začátcích, ale již v této fázi je jeho tarifní politika diskutabilní, neboť každé větší město má zde své pásmo o jiné ceně, a proto je velmi nepřehledný (svou složitostí připomíná tarifní nabídku ČD). Zdejší koordinátor by měl ruku v ruce s rozšířením zapracovat i na zjednodušení tarifikace, jižní Morava mu může být vzorem.

Další článek


 

Související články


celkem 6 komentářů

Nejnovější komentáře

Re: Kladno a PID?
Michal P
3. 3. 2009, 18:03
Kladno a PID?
Tomáš Marný
26. 2. 2009, 16:01
Re: pohled na IDS není "komplexní"
VlK
26. 2. 2009, 15:11
vysvětlení cen u IDS JMK
VlK
26. 2. 2009, 15:02
Re: pohled na IDS není "komplexní"
Tom
26. 2. 2009, 12:40

Další články

Spouštíme nový FinExpert!

Spouštíme nový FinExpert!

Několik posledních měsíců jsme intenzivně pracovali na nové verzi webu FinExpert.cz.

5.  4.  2017  |  Ondráčková Kamila

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Zálohy živnostníků na sociální pojištění v roce 2017 porostou. Výše zálohy se vypočítává dle zisku v předchozím období. (aktualizováno)

4.  4.  2017  |  Gola Petr  |  9

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

4.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš
Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1
V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1

Mzdová kalkulačka

Student
Držitel průkazu ZTP/P
Invalidita 1. nebo 2. stupně
Invalidita 3. stupně
Penze / rodičovská dovolená