FinExpert.e15.cz

Jde nějak zaopatřit dítě, pokud jste nevyléčitelně nemocní?

Nejste zdraví? Je jen malá šance získat pojistku.
Jde nějak zaopatřit dítě, pokud jste nevyléčitelně nemocní?

Zeptali jsme se odborníků na konkrétní případ, se kterým se na nás obrátila naše čtenářka: Žena ve věku 30 let před nedávnem porodila dítě a chtěla by jej nějak pojistit a zaopatřit. Ona sama je v situaci, kdy je nevyléčitelně nemocná (roztroušená skleróza), tedy ji nikdo nepojistí. Chtěla by své dítě zaopatřit pro případ své invalidity, smrti… 

Dále by mu chtěla spořit, ale takovým způsobem, aby tyto finance měla pod kontrolou pouze ona a případně připadly dítěti. Má tato situace nějaké řešení, aby byl syn této ženy co nejlépe zabezpečen pro případ, že by se něco stalo? 

Co na to pojišťovny?

Je třeba říci, že konkrétní odpovědi jsme se nedočkali. Pojišťovny shodně odpovídaly, že by musely vidět lékařskou zprávu klientky, její aktuální zdravotní stav, atd. Ale všechny se shodly na tom, že klientku sice pojistí, ale samozřejmě vynechají invaliditu způsobenou v důsledku její nemoci.

V pojišťovnách funguje tzv. předběžné posouzení zdravotního stavu s následnou informací, zda vůbec a případně za jakých podmínek klienta pojišťovna pojistí. V podstatě z toho plyne, že pokud nejste v době sjednávání pojistky zdraví, nemáte šanci pojištění získat. Nyní nahrajeme pojišťovnám do karet, ale opravdu je dobré se nechat pojistit hned v mládí, když žádné zdravotní problémy nemáme.

V našem případě by se žena mohla pojistit alespoň pro případ smrti nebo dožití. Ovšem je potřeba se připravit na to, že obecně by v případě přijetí do pojištění platila žena s touto diagnózou cca o třetinu vyšší pojistné než zdravá žena. Se stoupající pojistnou částkou krytí by se rozdíl na pojistném ještě zvýšil.

Životní pojištění: jak správně vybrat finančního poradce

Životní pojištění: jak správně vybrat finančního poradce

Ivana Brabcová z Broker Consulting to zase tak černě nevidí: „Nelze jednoznačně říci, zda klient, který trpí nevyléčitelnou chorobou, je pro pojišťovnu automaticky nepojistitelný. Za předpokladu, že tato žena již byla Českou správou sociálního zabezpečení uznána invalidní (v příslušném stupni invalidity), pak v takovém případě pojišťovna už neumožní riziko invalidity sjednat, pravděpodobně i další rizika, kde by byla velká pravděpodobnost případného pojistného plnění. V takovém případě doporučujeme, aby se klient obrátil na finančního poradce, který zprostředkuje individuální posouzení u konkrétní pojišťovny.“

Jak to tedy řešit?

„Jednou z možností je sjednání pojištění bez zkoumání zdravotního stavu, kde pojišťovna nezkoumá aktuální zdravotní stav. V takovém případě jsou ale možnosti sjednání rizik velmi omezené jak rozsahem, tak výši sjednané pojistné částky. Například pojištění smrti v maximální částce 100 000 Kč. V případě pojistné události ale pojišťovna zpětně zkoumá zdravotní stav klienta před tím, než klient do pojištění vstoupil. Může se stát, že odmítne plnit, protože klient byl nemocný již před vstupem do pojištění a pojistná událost měla s tímto onemocněním příčinnou souvislost,“ radí Kamil Durčák, analytik společnosti Swiss Life Select.

„V případě, že by pojišťovna klientku po přezkoumání zdravotního stavu do pojištění přijala i s onemocněním, doporučil bych pojištění, kde matka bude pojistníkem a zároveň prvním pojištěným. Sjednají se požadovaná rizika na pojistné částky, které odpovídají aktuální situaci v rodině (příjmy, výdaje). V rámci pojištění rizik dítěte bych vzhledem k rodinné anamnéze určitě doporučil sjednání rizika závažných onemocnění,“ doplňuje.

Pokud by se ženě podařilo pojištění za těchto podmínek získat a v průběhu pojištění by zemřela, došlo by ke zproštění od placení. Platbu za pojistné by převzala pojišťovna a to až do konce sjednané doby pojištění. To většinou končí v 19 nebo 25 letech dítěte. V případě dožití se konce sjednané pojistné doby je pojistné plnění vyplaceno dítěti. 

Co když matku nepojistí?

Pokud matku nechce nikdo pojistit, je zaopatření dítěte pro případ smrti velký problém. „Pokud v současnosti žena nemá vytvořenou žádnou vyšší finanční rezervu, je řešením pravidelné spoření, které dítěti vytvoří alespoň drobné finanční zázemí pro start do života. Doporučil bych také zainteresovat rodiče ženy, případně jiné rodinné příbuzné, aby s vytvořením finanční rezervy dítěti pomohli. Případně otce dítěte,“ říká Michal Oplt ze společnosti Invaid.                                                                      

Můžete pravidelně investovat do podílových fondů, pokud by byla investice vedena na matku a ta zemřela, naspořená částka by se dostala do dědického řízení. Pokud chce mít jistotu, že peníze půjdou dítěti, pak lze doporučit také spoření v rámci Doplňkového penzijního spoření, kde je možné uvést dítě jako oprávněnou osobu. Dále je samozřejmě možné spořit na stavební spoření, atd.

Některé pojišťovny umožní pojistit dítě na invaliditu

Pokud trpíte nemocí, která je dědičná, a chtěli byste pojistit vaše dítě, můžete. „Je možné ho v rámci životního pojištění pojistit na invaliditu, některé pojišťovny nabízejí tuto možnost i pro děti. Nemoc maminky nebude mít vliv na přijetí do pojištění dítěte ani na případné plnění v budoucnu. Funguje to tak, že pokud jakákoli událost v průběhu pojištění vede k invaliditě v 18 letech dítěte (kdy o tom rozhoduje ČSSZ), tak pojišťovna až do 65 let věku „dítěte“ vyplácí invalidní rentu. Riziko úmrtí nemá u dítěte smysl řešit,“ uvádí Josef Uchytil, finanční poradce Partners.

Další článek


 

celkem 1 komentář

Nejnovější komentáře

"V podstatě z toho plyne, že pokud nejste v době sje...
MikeTe
7. 4. 2016, 12:45

Další články

Spouštíme nový FinExpert!

Spouštíme nový FinExpert!

Několik posledních měsíců jsme intenzivně pracovali na nové verzi webu FinExpert.cz.

5.  4.  2017  |  Ondráčková Kamila

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Zálohy živnostníků na sociální pojištění v roce 2017 porostou. Výše zálohy se vypočítává dle zisku v předchozím období. (aktualizováno)

4.  4.  2017  |  Gola Petr  |  9

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

4.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš
Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1
V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1

Mzdová kalkulačka

Student
Držitel průkazu ZTP/P
Invalidita 1. nebo 2. stupně
Invalidita 3. stupně
Penze / rodičovská dovolená