FinExpert.e15.cz

Japonské akcie znamenají zajímavou investici

Oslovení investiční odborníci očekávají růst ceny akcií japonských firem v následujících pěti letech. Hovoří pro to silné fundamentální faktory, zejména růst zisků. Nemalý vliv bude mít také zlepšující se makroekonomická situace země.
Japonské akcie znamenají zajímavou investici

Poslední tři roky japonským akciím přály. Akciové fondy zaměřené na tento region vydělaly za uvedenou dobu 50 % až 70 % (v CZK), fondy zaměřené na malé firmy až 150 %. Nelze ovšem opomenout fakt, že japonské akcie se vzpamatovávají z extrémně dlouhého propadu (graf 1). Mezi lety 1989 a 2003 došlo k poklesu cen akcií o 70 %. 

Co od Japonska očekávat dnes? Skrývají akcie japonských firem dvojciferný růstový potenciál i pro následující roky? Na otázky FOND SHOPu odpovídali: Masato Degawa, hlavní investiční stratég tokijské pobočky společnosti SGAM; Patrik Mange, hlavní analytik BNP Paribas Asset Management v Paříži; Franz Kisser, vedoucí akciových investic ve společnosti ERSTE Sparinvest ve Vídni; Hisanori Gondo, portfolio manažer fondu ING Invest Japan; Jeroen Touw, vedoucí akciových investic ve společnosti ABN AMRO Asset Management.

Klepněte pro větší obrázek

Makroekonomický výhled je pozitivní

Jaký je výhled investičních profesionálů na japonskou ekonomiku? Můžeme očekávat konec deflace, růst domácí spotřebitelské poptávky, vyšší růst HDP a růst zisků společností, jak mnozí předpovídají? Všech pět oslovených analytiků se shodlo v názoru, že výhled na makroekonomický vývoj Japonska je pozitivní. Hovoří pro to fundamentální faktory.

„Poslední zveřejněná data o inflaci (0,5 %) potvrzují domněnku, že dlouhé období deflace je pryč. Očekáváme zvýšení úrokových sazeb během jednoho roku. Domácí poptávka již byla hlavním zdrojem růstu v posledních dvou letech. Zisky firem rostou již třetím rokem a jsou předpoklady, že tento vývoj bude pokračovat. Poslední předpovědi růstu HDP jsou 2,6 % pro rok 2006 a 1,9 % pro rok 2007,“ popsal svůj optimistický pohled pan Degawa. 

S optimistickým očekáváním souhlasí pan Mange: „Na japonskou ekonomiku máme pozitivní výhled. Růst podporuje mnoho faktorů: investice firem, investice do nemovitostí, spotřeba domácností, čisté vývozy.“ Ekonomika podle něj není náchylná k šokům, deflace skončila, produkční mezera (nevyužitá výrobní kapacita) je již na nule, ochota Japonců utrácet se zvyšuje, platy rostou, nezaměstnanost klesá, produktivita firem roste.   

„Náš výhled na Japonsko je pozitivní,“ sdělil jednoznačně pan Kisser a vyjmenoval v odpovědi důvody, které ho k tvrzení vedou – firmy vyřešily minulé problémy a jsou v ziscích, spotřeba domácností roste, deflace končí, poprvé po 17 letech rostou ceny nemovitostí, očekává se růst HDP.   
 
Pan Gondo očekává od japonské ekonomiky stálé zotavování. Strukturální problémy již podle něj odezněly. „Konec deflace se blíží rychleji než jsme předpokládali. Japonské finanční instituce vyčistily svoje rozvahy od špatných úvěrů. Rostou ceny pozemků. Rostou firemní zisky. Rozvahy korporací zlepšily parametry. Zlepšuje se vedení společností. Křížové vlastnictví firem bylo redukováno. Vládní reformy přicházejí.“ Vyjmenované faktory by měly přispět k růstu ekonomiky.

Pozitivní výhled na japonskou ekonomiku má také pan Touw. Uvedl tři hlavní důvody: „Za prvé je to zlepšení na trhu práce s tím, jak firmy budou potřebovat mladé pracovníky, aby nahradili silnou generaci odcházející do důchodu. Za druhé je to monetární stimul, když centrální banka prohlásila, že nezvedne sazby dokud deflace zcela neodezní. Za třetí, firmy vyčistily svoje rozvahy a nastartovaly růst zisků.“    

Klepněte pro větší obrázek

Rizikem je zpomalení růstu světové ekonomiky

Jaká rizika hrozí japonské ekonomice? Může se vysoká cena ropy, posilování jenu, vysoké veřejné zadlužení nebo stárnutí populace promítnout výrazně do vývoje japonské ekonomiky? 
Jako rizika vnímají odborníci zejména zpomalení růstu světové ekonomiky a nepříznivý vývoj ve fiskální sféře. S drahou ropou, posilujícím jenem i stárnutím populace se údajně dokáže Japonsko vyrovnat.

Pan Degawa žádná akutní rizika nevidí: „Růst ceny ropy je hrozbou, ovšem zatím se do ekonomiky nepromítl nijak výrazně. Zdá se, že firmy se dokáží vyrovnat s vyšší cenou snížením nákladů jinde. Posilování jenu můžeme očekávat, ale to má výhody i nevýhody. Stárnutí populace nemusí být problém, pokud se mu země náležitě přizpůsobí. Vládní dluhy budou postupem času zaplaceny, pravděpodobně zvýšením nepřímých daní.“

„Největším rizikem jsou veřejné finance. Věříme ale, že Japonsko si s tímto problémem poradí. Myslím, že současná růstová fáze cyklu převáží rizika plynoucí z vysoké ceny ropy, sílícího jenu i z břemene vysokého veřejného dluhu. V období rostoucí ekonomiky je získání fiskální stability jednodušší. Navíc příliš rychlé posilování jenu se mi nezdá pravděpodobné.“ řekl pan Mange.

Na jiný problém upozornil pan Kisser: „Rizika pro japonskou ekonomiku přicházejí spíše ze zahraničí než z Japonska samotného. Jestliže se USA dostanou do ekonomických potíží, odrazí se to na japonském a čínském hospodářství neboť USA jsou jejich největšími obchodními partnery.“ 

Podobně to vidí pan Gondo: „Největší hrozbou pro japonské hospodářství je zpomalení růstu světové ekonomiky. Zejména země tzv. BRIC (Brazílie, Rusko, Indie, Čína – pozn. red.) se stávají významným odbytištěm jajaponských výrobků a služeb. Zpomalení ekonomického růstu v těchto zemích by mělo negativní dopad na japonské hospodářství. Co se měny týká, posilování jenu je indikátorem posilování japonské ekonomiky. V minulosti posilování jenu ozdravovalo ekonomiku a obráceně. Co se růstu ceny ropy týká, v Japonsku má nejmenší dopad na hospodářství v porovnání s ostatními rozvinutými zeměmi. Japonská ekonomika je energeticky úsporná. Stárnutí obyvatelstva je strukturální negativní faktor, ale nese s sebou i některé pozitivní efekty, například vyšší sklon ke spotřebě.“ 

Na vnitřní rizika upozornil pan Touw: „Největším rizikem pro japonskou ekonomiku je předčasné utažení monetární a fiskální politiky.“ 

Očekává se růst ceny akcií

Jaký je výhled investičních odborníků na vývoj hodnoty akcií japonských firem? Všichni dotázaní očekávají růst cen. V ročním horizontu o 10 % až 15 %, v pětiletém horizontu o 8 % až 12 % ročně.

„Konzervativní, kvantitativní odhad je 11 % na roční periodě a 8 % na pětileté. Přidáme-li kvalitativní elementy, uvedená čísla se zdvojnásobí. V krátkém horizontu budou z vývoje makroekonomiky profitovat zejména velké firmy, v delším horizontu se bude lépe dařit malým firmám,“ míní pan Degawa.

„Očekáváme růst. Na základě ukazatele P/E (cena akcie dělená ročním ziskem na akcii –pozn. red.), striktně makroekonomickým pohledem, lze očekávat růst zisků společností o 6 % (z toho 3 % růstem HDP a 3 % růstem produktivity), tudíž ceny akcií by se měly zvednout stejně,“ říká pan Mange.

Pozitivně to vidí i nan Kisser: „Očekávám, že index Nikkei dosáhne během jednoho roku 20 000 bodů z dnešních 17 200, tj. růst 16 %. Vezmeme-li v úvahu růst zisků firem a růst ekonomiky, pak by růst cen akcií měl pokračovat.“ Průměrnou roční výkonnost do roku 2010 odhaduje pan Kisser na úrovni 10 % až 12 %. Tento odhad ale sám považuje za mírně optimistický, upozornil.

S velmi podobnou predikcí jako pan Kisser přišel pan Gondo: „Po tříletém silném zotavování japonského akciového trhu bude další růst o něco slabší. Nicméně očekáváme růst cen akcií o 10 % až 15 % v roce 2006 a průměrné roční růsty na úrovni kolem 10 % v následujících pěti letech.“ Podobně pan Touw očekává „v ročním horizontu zhodnocení 10 % až 15 %.“

Klepněte pro větší obrázek

Rizika pro růst ceny akcií jsou také spíše externí

Co je největším rizikem pro cenu akcií japonských firem? Hospodářská recese v USA, nestabilita v Asii, nedostatečná zlepšení ve vedení firem, nižší než očekávaná ziskovost firem a chyby v hospodářské politice, míní dotázaní odborníci.

„Jedné ze slabostí japonského trhu jsme byli svědky v lednu. Skandál v malé firmě poslal dolů celý trh. Obecně se úroveň managementu ve společnostech výrazně zlepšila v průběhu posledního desetiletí, ale stále ještě je co zlepšovat,“ myslí si pan Degawa.

„Největším rizikem je tzv. tvrdé přistání (hospodářská recese – pozn. red.) v Číně nebo v USA. Velké exportní japonské firmy by na to doplatily. Nemyslím si ale, že by to spustilo opětovnou deflační spirálu.“ prohlásil pan Mange.

Na externí rizika upozornil i pan Kisser: „Hospodářská a politická stabilita, nejenom v Asii, ale celosvětově, je nejdůležitějším pozitivním faktorem pro japonské akcie. Naopak rizikem pro japonský akciový trh jsou  ekonomické problémy v USA, externí šoky a jakékoli potíže v regionu.“

Nejen externí, ale i vnitřní rizika vidí pan Gondo: „Na japonském akciovém trhu jsou nejaktivnějšími hráči zahraniční investoři. Jakákoli dramatická změna v pohledu zahraničních investorů na Japonsko může vyvolat zvýšenou volatilitu. Jako velké potenciální riziko vidím nižší než očekávanou ziskovost firem a nedostatky v makroekonomickém prostředí. Ty se však, jak věřím, neobjeví.“

„Za největší rizika považuji chyby v hospodářské politice. Externí šoky, jako například prudký růst ceny ropy nebo geopolitické krize, by také měly negativní dopad, ovšem byly by mírněny rezervou v domácím růstu.“  řekl pan Touw.

Stále atraktivní ocenění

Jsou akcie na japonském trhu nadhodnocené nebo podhodnocené? Záleží na tom, který ukazatel použijeme a jak odhadneme budoucí zisky. Názory se pohybují od atraktivní po mírně dražší.

„Ocenění se mohou zdát vysoká. Jsou ale založena na konzervativních odhadech budoucích zisků. Očekáváme revize ziskovosti směrem nahoru.“ míní pan Degawa. „Z historického pohledu jsou japonské akcie levné. V mezinárodním srovnání s Evropou a Amerikou jsou oceněny přiměřeně. Japonský trh prudce rostl a přesto se nedostal ukazatel P/E na výrazně vysoké hodnoty.“ sdělil pan Mange.

„Díváme-li se na ukazatele jako jsou účetní hodnota a vývoj zisku, lze říci, že japonské akcie jsou atraktivní, levnější než americké.“ řekl pan Kisser. Opatrnější byl pan Gondo: „Na základě trendu zvyšování odhadů pro zisky firem a strukturálních i cyklických zlepšení makroekonomických fundamentů, věříme, že současná ocenění stále nabízí vhodné příležitosti pro dlouhodobé investory.“ „Pouze pohledem ukazatele P/E se zdají japonské akcie dražší. Jako faktor, který ospravedlňuje hodnotu tohoto ukazatele se často uvádí růstové perspektivy firem. Levné se jeví měřeno ukazateli P/CF (cena akcie/cash flow na akcii – pozn. red.) a P/B (cena akcie/účetní hodnota na akcii),“ vysvětlil pan Touw.

Pozn.: Názory externích odborníků nemusí vyjadřovat názory redakčního týmu časopisu FOND SHOP. Některé odpovědi byly redakčně kráceny. Text zpracován na základě článku z aktuálního vydání časopisu FOND SHOP.

Klepněte pro větší obrázek

Další zajímavé články z FOND SHOPu 8/2006:

Další článek


 

Související články


 


Další články

Spouštíme nový FinExpert!

Spouštíme nový FinExpert!

Několik posledních měsíců jsme intenzivně pracovali na nové verzi webu FinExpert.cz.

5.  4.  2017  |  Ondráčková Kamila

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Zálohy živnostníků na sociální pojištění v roce 2017 porostou. Výše zálohy se vypočítává dle zisku v předchozím období. (aktualizováno)

4.  4.  2017  |  Gola Petr  |  9

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

4.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš
Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1
V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1

Mzdová kalkulačka

Student
Držitel průkazu ZTP/P
Invalidita 1. nebo 2. stupně
Invalidita 3. stupně
Penze / rodičovská dovolená