FinExpert.e15.cz

Jaké je zdanění u pracovních dohod?

Dohoda o provedení práce je výhodná pro firmu i pracovníka.
Jaké je zdanění u pracovních dohod?

Nižší zdanění a jednodušší administrativa jsou největší pozitiva. Chystané zvýšení limitu u dohody o provedení práce ze 150 hodina na 300 hodin za rok ocení řada občanů. Jak se zdaňují dohody o provedení práce a pracovní činnosti?

Pracovat na dohody je výhodné u všech typů brigád či pro všechny studenty a maminky na mateřské a rodičovské dovolené. Výpočet zdanění se u dohody o provedení práce i u dohody o provedení činnosti liší, podepíše-li pracovník prohlášení k dani, a jestli je odměna do 5 000 Kč nebo nad tuto hranici.

Severské státy – mzdy a zdanění

Severské státy – mzdy a zdanění

Ani v jedné ze zemí na severu Evropy není stanovena zákonem minimální mzda.

Prohlášení k dani lze podepsat pouze u jednoho zaměstnavatele a zjednodušeně řečeno umožňuje uplatnit zaměstnanci měsíční slevu pro výpočet zálohy na daň z příjmů. Příjmy z dohody do 5 000 Kč zase podléhají srážkové 15% dani, není-li podepsáno prohlášení k dani.   

Dohoda o provedení práce

Dohoda o provedení práce je upravena v § 75 zákoníku práce. Dohodu o provedení práce může firma s občanem uzavřít, když se jedná o práci vymezenou individuálními znaky a rozsah práce nepřesáhne 150 hodin za rok. Vláda chystá zvýšení limitu na 300 hodin za rok, současně plánuje zvýšení kontrolní činnosti, zda se skutečně jedná o jednorázovou činnost.

Během roku může občan uzavřít dohodu o provedení práce s více zaměstnavateli, u žádného však nesmí být překročen roční limit. Práce na dohodu o provedení práce nezakládá účast na nemocenském pojištění, proto se z dohody o provedení práce neodvádí sociální ani zdravotní pojištění. Výše sjednané odměny není přitom rozhodující.

Úspora ze strany zaměstnavatele tak činí 34 %, nemusí odvádět 25 % na sociálním pojištění placeném a 9 % na zdravotním pojištění. Současně pracovník pracující na základě dohody o provedení práce se pro účely zdravotního a sociálního pojištění nepovažuje za zaměstnance, takže zaměstnavatel nemusí plnit svoji oznamovací povinnost.

Při sjednané odměně 10 000 Kč, tak zaměstnavatel ušetří 3 400 Kč a vyplnění a zaslání několika formulářů na příslušnou zdravotní pojišťovnu a OSSZ. Dohoda o provedení práce je jedna z možností plánování počtu nutných pracovníků a v sezóně levně a bez finančního rizika jako je výpovědní lhůta či odstupné zajistit splnění sjednané zakázky.

Zdanění u dohody o provedení práce při odměně 8 000 Kč:

1) Není podepsáno prohlášení k dani

Nákladyčástka
dohodnutý příjem8 000 Kč
záloha na daň: 15 % z 8 000 Kč1 200 Kč
čistá mzda: 8 000 Kč - 1 200 Kč6 800 Kč
celkové mzdové náklady zaměstnavatele8 000 Kč

2) Je podepsáno prohlášení k dani

Náklady   částka
dohodnutý příjem8 000 Kč
záloha na daň: 15 % z 8 000 Kč, od zálohy 1 200 Kč musíme odečíst měsíční slevu na poplatníka 2 070 Kč, daň je proto nulová0 Kč
čistá mzda8 000 Kč
celkové mzdové náklady zaměstnavatele8 000 Kč

Pokud však občan během měsíce pracuje pouze na základě dohody o provedení práce, tak musí počítat s tím, že tato doba mu nebude zohledněna při výpočtu důchodu a současně nemá vyřešen svůj pojistný vztah ke svoji zdravotní pojišťovně. V registru zdravotní pojišťovny je tedy pro tento měsíc veden jako OBZP - osoba bez zdanitelných příjmů a má povinnost uhradit do 8. kalendářního dne následujícího měsíce minimální zdravotní pojištění ve výši 1 080 Kč, tedy 13,5 % z minimální mzdy.

Dohoda o provedení činnosti

Dohoda o pracovní činnosti je upravena v § 76 zákoníku práce. Dohoda o pracovní činnosti musí být uzavřena písemně, jinak je neplatná. Ve smlouvě musí být sjednána práce, rozsah pracovní doby, doba výkonu práce a odměna. Dohoda o pracovní činnosti může být uzavřena, i když předpokládaný rozsah práce nepřesáhne 150 hodin.

Výpovědní doba je 15 dní a výpovědní doba začíná běžet dnem, v němž byla písemná výpověď doručena druhé straně. Na základě dohody o pracovní činnosti nesmí být vykonávána práce ve větším rozsahu, než činí polovina pracovní týdenní doby. Z dohody o provedení činnosti se již odvádí sociální a zdravotní pojištění, pokud je odměna vyšší než 2 000 Kč.

Zdanění u dohody o pracovní činnosti při odměně 8 000 Kč:

1) Není podepsáno prohlášení k dani

Náklady     částka
dohodnutý příjem8 000 Kč
superhrubá mzda: 8 000 Kč + 34 % z 8000 Kč, zaokrouhleno na celé stokoruny10 800 Kč
záloha na daň: 15 % ze superhrubé mzdy1 620 Kč
zdravotní pojištění: 4,5 % z příjmu360 Kč
sociální pojištění: 6,5 % z příjmu520 Kč
čistá mzda: 8 000 Kč - 1 620 Kč - 360 Kč - 520 Kč5 500 Kč
celkové mzdové náklady zaměstnavatele10 720 Kč

2) Je podepsáno prohlášení k dani

Náklady        částka
dohodnutý příjem8 000 Kč
superhrubá mzda: 8 000 Kč + 34 % z 8000 Kč, zaokrouhleno na celé stokoruny10 800 Kč
záloha na daň: 15 % ze superhrubé mzdy, od zálohy na daň ve výši 1 620 Kč musíme odečíst měsíční slevu na poplatníka 2 070 Kč0 Kč
zdravotní pojištění: 4,5 % z příjmu360 Kč
sociální pojištění: 6,5 % z příjmu520 Kč
čistá mzda: 8 000 Kč - 360 Kč - 520 Kč7 120 Kč
celkové mzdové náklady zaměstnavatele10 720 Kč

Při odvodu zdravotního pojištění je u dohody o pracovní činnosti důležité pamatovat na nutnost, že se pojistné odvádí alespoň z minimálního vyměřovacího základu. I z odměny nižší než 8 000 Kč, tedy musí být v souhrnu odvedeno pojistné ve výši 1 080 Kč, tj. 13,5 % z minimální mzdy. Současně zaměstnavatel musí za pracovníka pracujícího na základě dohody o pracovní činnosti plnit vůči zdravotní pojišťovně svoji oznamovací povinnost, pokud je odměna vyšší než 2 000 Kč.

Další článek


 

celkem 1 komentář

Nejnovější komentáře

Dobrý den, chci se zeptat zda se pojistné sociální a...
Hanka
16. 10. 2012, 12:02

Další články

Spouštíme nový FinExpert!

Spouštíme nový FinExpert!

Několik posledních měsíců jsme intenzivně pracovali na nové verzi webu FinExpert.cz.

5.  4.  2017  |  Ondráčková Kamila

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Zálohy živnostníků na sociální pojištění v roce 2017 porostou. Výše zálohy se vypočítává dle zisku v předchozím období. (aktualizováno)

4.  4.  2017  |  Gola Petr  |  9

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

4.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš
Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1
V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1

Mzdová kalkulačka

Student
Držitel průkazu ZTP/P
Invalidita 1. nebo 2. stupně
Invalidita 3. stupně
Penze / rodičovská dovolená