FinExpert.e15.cz

Jaké doklady potřebujete k žádosti o důchod v roce 2011?

Automaticky důchod nedostanete, musíte si o něj požádat.
Jaké doklady potřebujete k žádosti o důchod v roce 2011?

Dosažením důchodového věku automaticky penzi na svůj účet neobdržíte, musíte současně získat potřebný počet let pojištění a o důchod si požádat na místně příslušné Okresní správě sociálního zabezpečení. Jaké doklady potřebujete? V jakém předstihu si o důchod můžete požádat? 

Na důchod je zapotřebí myslet v dostatečném předstihu, aby vyřízení důchodu bylo rychlé a OSSZ měla všechny doklady a podklady ke správnému výpočtu důchodu. Aby vám byl v roce 2011 důchod přiznán, tak musíte dosáhnout důchodového věku a získat 27 let pojištění. Dále je zapotřebí si o důchod zažádat.

Jaký by měl být první krok?

Před sepsáním samotné žádosti o důchod je vhodné si v dostatečném předstihu požádat o Informativní osobní list důchodového pojištění (IOLDP). Dobré je si požádat o IOLDP až čtyři roky před dosažením důchodového věku. Životní situace se může totiž rychle změnit a můžete chtít odejít do předčasného důchodu, do kterého lze odejít tři roky před dovršením důchodového věku.

Ze zákona lze o IOLDP zažádat jedenkrát ročně na České správě sociálního zabezpečení (Křížova 25, Praha 5). Proč je IOLDP důležitý? V tomto tiskopise, který vám ČSSZ zašle na vaši vlastní žádost do tří měsíců, bude výpis dob vašeho pojištění, které má ČSSZ ve své databázi.

Důležité je to především z toho důvodu, že ne každý zaměstnavatel musel každého k důchodovému pojištění přihlásit nebo se mohla stát i administrativní chyba. Když se zjistí, že údaje v evidenci ČSSZ neodpovídají skutečnosti, tak je ještě dostatek času chybějící dobu pojištění nebo nižší výši vyměřovacího základu v jednotlivých letech „vydokladovat“.

Jaké napravit špatné údaje v registru?

Vydokladovat lze chybějící dobu pojištění nebo nižší vyměřovací základy kontaktováním zaměstnavatele, který nesplnil svoji povinnost. V některých případech není tento postup možný, tak s řešením situace pomůžou pracovníci OSSZ.

Doklady, kterými lze chybějící dobu pojištění změnit, jsou např.: pracovní smlouva, mzdový list, zápočtový list, výplatní pásky, potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti a funkčních požitků.

Kde sepsat žádost o důchod?

Žádost o důchod se sepisuje na místně příslušné Okresní správě sociálního zabezpečení dle trvalého bydliště žadatele. Ze zákona můžete o důchod požádat nejdříve 4 měsíce před datem, od kterého chcete mít přiznán důchod.

Lepší je si vždy požádat dříve, ať má ČSSZ dostatek času na vyřízení žádosti a důchod můžete dostávat včas, od stanoveného data. Průměrně trvá vyřízení žádosti o důchod dva až tři měsíce. Pokud by se to nestihlo, důchod vám bude samozřejmě doplacen zpětně.

Jaké doklady je nutné mít s sebou?

K žádosti o důchod se lze nechat zastupovat (např. z důvodů nepříznivého zdravotního stavu) na základě plné moci. Zpravidla se můžete nechat zastupovat dcerou nebo synem. V tomto případě je nutné sepsat plnou moc.

Dcera nebo syn budou pro důchodové účely zmocněncem rodiče. Je nutné počítat s tím, že veškeré písemnosti však budou doručovány na adresu dítěte žadatele o penzi. K sepsání žádosti o starobní důchod nebo předčasný důchod je zapotřebí donést s sebou na OSSZ příslušné doklady:

  • Občanský průkaz žadatele o důchod.
  • Všechny doklady o studiu (výuční list, maturitní vysvědčení, vysokoškolský diplom).
  • Muži předkládají vojenskou knížku, pokud byli na vojně.
  • Ženy rodné listy všech vychovaných dětí. Tato doba se zhodnocuje pro výpočet důchodu. Současně mají ženy nižší důchodový věk v závislosti na počtu vychovaných dětí.  
  • Ženy (nebo i muži) pečující po 30. 6. 2007 o děti do 4 let věku, prokazují dobu této péče formou čestného prohlášení na předepsaném tiskopise.
  • Všechna potvrzení o evidenci na Úřadu práce.
  • Žadatel o důchod musí znát průběh zaměstnání během celého svého produktivního života (od kdy – do kdy) a kde byl v daném období zaměstnán. Tyto informace nahrazuje právě IOLDP. Proto je vždy dobré si o tento tiskopis několikrát během produktivního věku zažádat.
  • Potvrzení zaměstnavatele dle § 83 zákona č. 582/1991, buď ho zaměstnavatel vystaví dopředu, nebo si o ně OSSZ požádá sama.
  • Doba, kdy byl žadatel o důchod OSVČ, je bez problémů. OSVČ musí každý rok odevzdat příslušné OSSZ Přehled o příjmech a výdajích za uplynulý rok, a proto má každá OSSZ potřebná data ve své evidenci. Jesliže občan neplnil své zákonné povinnosti, tak se následně postupuje individuálně.

Sepsanou žádost, kde žadatel uvede i bankovní spojení, kam mu má být jeho penze zasílána se nakonec pouze podepíše a čeká se na kladné vyřízení žádosti o důchod a pravidelné měsíční zasílání důchodu.
 

Další článek


 

celkem 4 komentáře

Nejnovější komentáře

Prosím o zodpovězení dotazu. Po maturitě( 1.6.1978 )...
Marcela Bočanová
18. 2. 2013, 13:03
Podal jsem také žádost o důchod, nic nechybělo a ček...
Vlad.
7. 10. 2011, 12:39
Podal jsem žádost o starobní důchod. Všechny doklady...
Eduard
28. 3. 2011, 11:34
mám už výpis a zjistila jsem že mi tam chybí jeden r...
Marlen Bezděková
24. 2. 2011, 08:31

Další články

Spouštíme nový FinExpert!

Spouštíme nový FinExpert!

Několik posledních měsíců jsme intenzivně pracovali na nové verzi webu FinExpert.cz.

5.  4.  2017  |  Ondráčková Kamila

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Zálohy živnostníků na sociální pojištění v roce 2017 porostou. Výše zálohy se vypočítává dle zisku v předchozím období. (aktualizováno)

4.  4.  2017  |  Gola Petr  |  9

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

4.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš
Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1
V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1

Mzdová kalkulačka

Student
Držitel průkazu ZTP/P
Invalidita 1. nebo 2. stupně
Invalidita 3. stupně
Penze / rodičovská dovolená