FinExpert.e15.cz

Jaké dávky mohou čerpat rodiče s dětmi?

Přestože některé rodinné dávky pro rok 2010 klesly, je finanční pomoc rodinám s dětmi jedna z nejvyšších ze zemí EU. Jaké dávky mohou rodiče v letošním roce pobírat a v jaké výši?
Jaké dávky mohou čerpat rodiče s dětmi?

V podstatě existují dvě kategorie dávek, které mohou čerpat rodiny s dětmi.

 • Není potřeba splnit žádné speciální zákonné podmínky. Dávky (nebo slevu) tak může uplatnit každá rodina s dětmi. Do této kategorii patří daňové zvýhodnění, porodné a rodičovský příspěvek.
 • Je zapotřebí splnit zákonné podmínky. Buď musí mít rodina nižší příjem než stanoví zákon nebo musí být splněna podmínka doby pojištění. Do této kategorie řadíme mateřskou a přídavky na děti.

1) Daňové zvýhodnění

Daňové zvýhodnění může uplatnit vždy jeden z pracujících rodičů. Pro rok 2010 je daňové zvýhodnění 967 Kč měsíčně na každé dítě. Uplatnit lze na každé dítě žijící s plátcem daně po celý rok v domácnosti. Daňové zvýhodnění je v podstatně sleva na dani. Uplatnit lze daňové zvýhodnění až do výše celkové daňové povinnosti. Když je daňové zvýhodnění vyšší než daňová povinnost, je vzniklý rozdíl daňovým bonusem. V tomto případě plátce daně má čistou mzdu vyšší o daňový bonus. Daňový bonus lze uplatnit, pokud jeho výše činí alespoň 100 Kč, maximálně však do výše 52 200 Kč ročně.

Příklad 1

Čistá mzda občana s minimální mzdou 8 tisíc Kč a dvěmi dětmi je 9 054 Kč (daňový bonus činí 1 934 Kč).
Čistá mzda bezdětného občana s minimální mzdou 8 tisíc Kč je 7 120 Kč.

Příklad 2

Čistá mzda občana s hrubou mzdou 15 tisíc Kč a dvěmi dětmi je 14 339 Kč (daňový bonus činí 989 Kč).
Čistá mzda bezdětného občana s hrubou mzdou 15 tisíc Kč je 12 405 Kč.

Příklad 3

Čistá mzda občana s hrubou mzdou 30 tisíci Kč a dvěmi dětmi je 24 674 Kč.
Čistá mzda bezdětného občana s hrubou mzdou 30 tisíc Kč je 22 740 Kč.

Čistá mzda občana s 2 dětmi je tedy vždy vyšší o 1 934 Kč než bezdětného občana.

2) Porodné

Na porodné mají nárok všechny maminky. Porodné přispívá na náklady související s narozením dítěte. Jestliže žena, která dítě porodila, zemřela a porodné jí nebo jiné osobě nebylo vyplaceno, má na porodné nárok otec dítěte. Nárok na porodné má rovněž osoba, která převzala dítě mladší jednoho roku do trvalé péče, nahrazující péči rodičů. Pro děti narozené od 1. ledna 2008 je porodné stanoveno pevnou částkou v jednotné výši 13 000 Kč na každé narozené dítě.

Příklad

Paní Novákové se narodilo dítě a v zákonné lhůtě do jednoho roku od narození dítěte si na předepsaném formuláři požádala na místně příslušném úřadu práce dle jejího trvalého bydliště o výplatu porodného. K vyplněné žádosti o porodné je potřeba předložit rodný list dítěte a průkaz totožnosti. Následně dostala na uvedený bankovní účet částku 13 000 Kč.

3) Rodičovský příspěvek

Na rodičovský příspěvek má maminka nebo tatínek nárok, když celý kalendářní měsíc osobně pečují o nejmladší dítě v rodině. Rodiče se mohou v pobírání rodičovského příspěvku střídat. Ze zákona lze vybrat tři možnosti pobírání rodičovského příspěvku.

 • jestliže zvolíte pobírání rodičovského příspěvku dva roky, bude činit jeho měsíční výše 11 400 Kč, abyste mohla zvolit tuto možnost musíte mít odpovídající předchozí příjem – nárok na peněžitý příspěvek v mateřství alespoň ve výši 380 Kč na den
 • jestliže zvolíte pobírání rodičovského příspěvku tři roky, bude činit jeho výši 7 600 Kč
 • jestliže zvolíte pobírání rodičovského příspěvku čtyři roky, bude činit jeho výše 7 600 Kč (prvních 21 měsíců) a následně 3 800 Kč (až do 48. měsíce)

O rodičovský příspěvek si musíte písemně požádat na předepsaném formuláři na místně příslušném úřadu práce dle vašeho trvalého bydliště.

Příklad

Paní Novákové se narodilo dítě. Po skončení mateřské si písemně požádala o rodičovský příspěvek na místně příslušném úřadu práce dle jejího trvalého bydliště. Zvolila si druhou variantu a až do tří let věku dítěte ji bude vyplácen rodičovský příspěvek ve výši 7 600 Kč měsíčně.

 4) Přídavek na dítě

Od července 2009 do konce roku 2009 došlo ke zvýšení přídavků na děti o 50 Kč. Současně se rozšířil okruhu rodin, které měly na přídavky na děti nárok. Na přídavky měly nárok rodiny s příjmem do 2,5násobku životního minima, dříve do 2,4násobku životního minima. Od ledna 2010 se přídavky na děti opětovně snížily na původní hodnotu. Na původní úroveň se snížil i koeficient. Netestuje se majetek, testují se rodinné příjmy. Přídavky na děti v roce 2010 činí:

 • 500 Kč na dítě věku do 6 let
 • 600 Kč na dítě ve věku od 6 do 15 let
 • 700 Kč na dítě od 15 do 26 let

Obdobím za, které se zjišťuje příjem pro nárok na přídavek na dítě je:

 • v období od 1. října 2009 do 30. září 2010 příjem za rok 2008
 • v období od 1. října 2010 do 30. září 2011 je rok 2009

Příklad

Rodina Novákova s dvěmi dětmi mladšími šesti let má čistý příjem ve výši 25 tisíc korun. Požádá si na místně příslušném úřadu práce o přídavky na děti. Žádost jim bude zamítnuta, protože jejich čistý příjem je vyšší než je 2,4násobek životního minima pro tuto rodinu (tj. než 20 832 Kč).

Rodina Novákova s dvěmi dětmi mladšími šesti let má čistý příjem ve výši 19 tisíc korun. Požádá si na místně příslušném úřadu práce o přídavky na děti. Žádosti bude vyhověno a každý měsíc budou dostávat přídavky na děti ve výši tisíc korun.

5) Peněžitá pomoc v mateřství („mateřská“)

Mateřská je dávkou nemocenského pojištění. Vyplácena je buď zaměstnavatelem nebo místně příslušnou OSSZ. Mateřskou lze zpravidla pobírat 28 týdnů. Pro přiznání nároku na mateřskou musí být splněny zákonné podmínky:

 • Zaměstnankyně má nárok na výplatu mateřské, jestliže v den nástupu na mateřskou dovolenou ji trvá účast na nemocenském pojištění (tj. jste v zaměstnaneckém poměru). Případně nastupuje na mateřskou (osm až šest týdnů před očekávaným porodem) v ochranné lhůtě. Základní délka ochranné lhůty je 7 dní, u těhotných žen je však prodloužena na 180 dní.
 • Současně musí být žena účastna na pojištění alespoň po dobu 270 kalendářních dní v posledních dvou letech přede dnem nástupu na mateřskou.
 • OSVČ musí splnit stejnou podmínku ohledně délky pojištění v posledních dvou letech. Dále musí být účastna jako OSVČ po dobu 180 kalendářních dní v období jednoho roku před porodem. Musí být současně přihlášena k dobrovolnému nemocenskému pojištění a řádně jej každý měsíc platit.

Nejsou-li zákonné podmínky splněny, nemá žena na výplatu mateřské nárok.

Příklad

Při hrubém měsíčnímu příjmu 16 tisíc korun je měsíční mateřská 8 550 Kč (loni 11 070 Kč), při hrubém měsíčním příjmu 20 tisíc korun je měsíční mateřská 10 680 Kč (loni 13 800 Kč) a při hrubém měsíčním příjmu 40 tisíc korun je mateřská 17 790 Kč (loni 22 350 Kč).

Další článek


 

 


Další články

Spouštíme nový FinExpert!

Spouštíme nový FinExpert!

Několik posledních měsíců jsme intenzivně pracovali na nové verzi webu FinExpert.cz.

5.  4.  2017  |  Ondráčková Kamila

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Zálohy živnostníků na sociální pojištění v roce 2017 porostou. Výše zálohy se vypočítává dle zisku v předchozím období. (aktualizováno)

4.  4.  2017  |  Gola Petr  |  9

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

4.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš
Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1
V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1

Mzdová kalkulačka

Student
Držitel průkazu ZTP/P
Invalidita 1. nebo 2. stupně
Invalidita 3. stupně
Penze / rodičovská dovolená