FinExpert.e15.cz

Jaká práva mají drobní investoři

Od loňského prosince se rozšířila ochrana drobných investorů proti špatné práci investičních zprostředkovatelů a poradců.
Jaká práva mají drobní investoři

Investoři mají nárok na úplné informace a při reklamaci služeb se mohou snadněji domoci svých práv.

Už tři a půl měsíce se čeští drobní investoři mohou cítit bezpečněji. Ubylo možností, jak by mohli investiční zprostředkovatelé a poradci své klienty poškodit. Rozšířil se okruh investičních nástrojů, pro jejichž poskytování je nutné získat povolení České národní banky, a poskytovatelé investičních služeb musí dodržovat jednotná pravidla. Tak by se daly v kostce shrnout důsledky zavedení evropské směrnice o trzích finančních nástrojů (MiFID) do českého práva.

Zatímco v odborných kruzích se o dopadech směrnice hojně diskutovalo, drobní investoři zůstávali stranou. Řada z nich proto o nových právech a možnostech ochrany má jen málo informací.

Úplnost informací

Směrnice především zavádí povinnost, aby poskytovatel investiční služby musel investorovi poskytnout úplné informace, které jsou korektní a srozumitelné. Investor by měl pak na základě těchto informací dostatečně porozumět jak poskytované službě, tak investičním nástrojům. Neměly by tak už nastat situace, kdy klient podepíše formální prohlášení o tom, že byl seznámen se všemi riziky a je tím odpovědný za všechna svá rozhodnutí. Součástí poskytovaných informací musí být údaje o investičních nástrojích, nákladech a poplatcích, informace o obchodníkovi, propagační sdělení či smluvní dokumentace.

Další zásadní povinností poradců je poskytnutí takové služby, která odpovídá požadavkům investora a jeho investičnímu profilu. Zde platí, že čím menší znalosti a zkušenosti klient má, tím větší ochranu si zaslouží. Nejprve se proto musí zjistit, zda je investor profesionální, či nikoli. Investor se může stát profesionálním zákazníkem také na vlastní žádost např. proto, aby získal přístup k takovým investičním nástrojům, které nemohou být neprofesionálnímu zákazníkovi poskytnuty.

Může se stát, že poskytovatel služby požádá investora, aby ho mohl považovat za profesionálního zákazníka. V takovém případě však klient ztrácí část ochrany, která je mu poskytována jako neprofesionálovi, a měl by proto požadovat vysvětlení této žádosti a její uvedení do investičního dotazníku. To proto, aby tímto způsobem poskytovatel investiční služby nesnižoval svou míru odpovědnosti vůči investorovi. Investiční dotazník musí být sepsán s každým investorem a obsahuje poměrně podrobné otázky, na základě kterých je vyhodnocen investiční profil klienta. Zde tedy pro investory platí: ve vlastním zájmu odpovídejte pravdivě a neberte na sebe zbytečně velký díl odpovědnosti.

Zprostředkování vs. poradenství

Většina investorů se setká buď s investičním zprostředkováním, nebo s poradenstvím. U zprostředkování poskytovatel služby zkoumá pouze to, zda investor má dostatečné zkušenosti a znalosti k tomu, aby mohl vyhodnotit rizika vyplývající z transakce, kterou po zprostředkovateli požaduje. Pokud investor podmínky splňuje, zprostředkovatel transakci provede, rozhodně ji však nevyhodnocuje a klientovi neradí. Proto do značné míry nese odpovědnost za rizika sám investor. Stejně je tomu v případech, kdy investor bude požadovat zprostředkování příslušného pokynu i přesto, že poskytovatel služby vyhodnotí investorovy znalosti a zkušenosti jako nedostatečné pro tento druh služby.

Poradenství je službou, ve které nese větší míru odpovědnosti poskytovatel služby, protože vyhodnocuje získané informace o investorovi a nabízí mu aktivně investiční nástroj. Investiční poradenství je nově zařazeno mezi hlavní investiční služby a do budoucna je bude moci nabízet pouze osoba s příslušným povolením.

Velmi důležitou změnou, která významnou měrou zvyšuje ochranu investora, je zavedení tzv. vázaných zástupců. Jedná se o poskytovatele služeb, kteří jednají pod hlavičkou nějaké společnosti. Za vázaného zástupce vůči investorovi nese odpovědnost investiční zprostředkovatel, pro kterého daná osoba pracuje a pod jehož jménem je registrovaná. Tak tomu dříve nebylo. Pokud nyní investor zjistí např. po dvou letech od poskytnutí investiční služby, že osoba, se kterou jednal, porušila některé ze svých povinností a investorovi tím vznikla škoda, nemusí dohledávat člověka, s nímž jednal. Stačí, když se obrátí přímo na zprostředkovatele, a to i v případě, že už pro něj tato osoba nepracuje.

V tuto chvíli ještě nejsou zákonem upraveny veškeré dopady MiFID. Zejména se ještě musí upřesnit, co je, či není investičním poradenstvím. Investor totiž musí být vnímán jako rovnocenný účastník trhu a na druhou stranu tak bude vnímán tím více, čím větší povědomí bude mít o svých právech a pravidlech, která při poskytování investičních služeb platí.

Publikováno ve spolupráci se servery Fondmarket.cz a iFondy.cz.

Další článek


 

Související články


 


Další články

Spouštíme nový FinExpert!

Spouštíme nový FinExpert!

Několik posledních měsíců jsme intenzivně pracovali na nové verzi webu FinExpert.cz.

5.  4.  2017  |  Ondráčková Kamila

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Zálohy živnostníků na sociální pojištění v roce 2017 porostou. Výše zálohy se vypočítává dle zisku v předchozím období. (aktualizováno)

4.  4.  2017  |  Gola Petr  |  9

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

4.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš
Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1
V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1

Mzdová kalkulačka

Student
Držitel průkazu ZTP/P
Invalidita 1. nebo 2. stupně
Invalidita 3. stupně
Penze / rodičovská dovolená