FinExpert.e15.cz

Jak zvládnout finanční obtíže?

Určitě to sdělte vaší bance a dalším věřitelům – v tomto případě mlčeti není zlato.
Jak zvládnout finanční obtíže?

Ocitnout se ve finančních potížích, mít například nedoplatky na hypotéce nebo nebýt schopen vyrovnat svoje dluhy je stresující a traumatické. Nesnažte se to překonat sami. Využijte bezplatnou pomoc a dostupné poradenské služby. Problémy nepřehlížejte a nevěřte, že zmizí jen tak. Nezmizí.

Podle Bankovního kodexu se banky musí zabývat případy finančních potíží klientů s pochopením a vstřícně. Banky chtějí peníze zpátky, ale vědí, že většina finančních potíží je způsobena okolnostmi, které se staly mimo klientovu kontrolu. Jsou to třeba ztráta zaměstnání pro nadbytečnost, nemoc, selhání vztahu, atd. Vždy by měly s vámi záležitost prodiskutovat a chtít se dohodnout na vzájemně přijatelném východisku.

Existují také bezplatné a nezávislé poradenské služby pro oblast dluhů, jejichž znalosti můžete využít, pokud se sami necítíte na to, abyste jednali s vaší bankou. Uvědomte si, že pokud to vaší bance nesdělíte osobně nebo prostřednictvím nějaké poradenské agentury, je pro pracovníky banky obtížná vstřícnost, pochopení a důvěra k vám.

Co mám dělat?

Jestliže se například při splácení hypotéky dostanete do finančních potíží, co nejdříve to sdělte vaší bance. Potíže s dluhy se řeší snadněji, když jednáte včas a poradíte se. Odkládáním se problémy kupí. Čím otevřeněji a upřímněji o problému a příčinách informujete, tím více vám bude banka ochotna pomoci.

Vypracujte (odkaz formulář) reálný rozpočet. Zkuste vymyslet, co můžete udělat pro to, abyste zvýšili svůj příjem a snížili výdaje. Přesvědčte se, že pobíráte veškeré sociální dávky, na něž máte nárok. Předložte svůj rozpočet vaší bance a pokuste se domluvit na způsobu jednání. Máte naději, že získáte změnu splátek do té doby, než se zase znovu vzpamatujete.

Banky shánějí věrohodnou informaci, která by jim pomohla posoudit, zda můžete všechno splatit. Pokud se pokusíte nějaké peníze před bankou zatajit a ona to následně zjistí, začne se na váš případ dívat jinak a vy můžete skončit i u soudu. Nepřeceňujte však své možnosti splácení. Pokud nebudete schopni dodržovat splátkový kalendář, budete trvale v prodlení.

Co udělá moje banka, aby pomohla?

Tam, kde je opravdová finanční nouze, je v zájmu banky totéž, co by mělo být i vaším cílem – najít schůdné řešení.

Každá banka má své postupy. Obecně řečeno, banka:

  • s vámi záležitost prodiskutuje. Bude hledat informace, které jí pomohou v jednání a vám určí nejlepší způsob řešení;
  • dá vám jasnou informaci o částce, kterou dlužíte;
  • sdělí vám předem jakýkoliv další krok, který podnikne (např. podání žaloby) a jaké mimořádné poplatky budete muset zaplatit, pokud se vyskytnou;
  • s vaší pomocí a spoluprací vybuduje plán na vyrovnání vašich nedoplatků způsobem, který si budete moci dovolit. Takový plán může mít například rozmezí od neformálního uspořádání splátek až po restrukturalizaci vašeho dluhu, umožňující rozložení splácení na delší dobu.

Kdo ještě může pomoci?

Jestliže se obáváte komunikace přímo s vaší bankou nebo s jinými věřiteli, tak vám nezbývá než jednat přes finančního poradce. Jsou také bezplatné telefonické linky služeb, kde vám dají okamžitou pomoc a radu.

Podle Bankovního kodexu budou banky spolupracovat s kteroukoliv z nezávislých agentur a úřadů sdružujících finanční poradce, pokud je o to požádáte. Z důvodů ochrany osobních údajů to však není možné bez vašeho souhlasu. Proto vás poradenská agentura nejspíš požádá o podpis formuláře, který ji bude opravňovat k projednávání vaší záležitosti s agenturou či poradcem.

Pokud se všechno stále nedaří

Dluh nezmizí jen tak sám od sebe. Jestliže budete vynechávat splátky, nevyzvedávat upomínky, ignorovat telefonáty, zahazovat dopisy a přehlížet všechny pokusy o dohodu na náhradním řešení nebo plánu, pak jako poslední možnost mohou banky vaše záležitosti postoupit agentuře pro vymáhání pohledávek nebo k soudnímu řízení. Přivlastnění vašeho domu nebo jiného majetku, kterým ručíte, bude použito až jako úplně poslední možnost, když se všechny pokusy o náhradní řešení ukážou jako marné.

Nedosáhne-li banka dohody s vámi – a zejména, bude-li i soudní rozhodnutí proti vám, budou všechny podrobnosti předány agentuře provozující registr dlužníků. Pokud si později budete chtít vypůjčit peníze, všechny banky si v tomto registru mohou prověřit váš záznam.

Záznamy dokazující špatnou platební morálku vám pravděpodobně vaši vyjednávací pozici u bank zcela znemožní. Jediný, kdo vám za této situace možná půjčí, jsou nebankovní subjekty. A ty mají riziko pokryté hodně vysokým úrokem.

Mohu si stěžovat na to, jak se můj případ vyřizuje?

Pokud jste nespokojeni nebo znepokojeni ze způsobu, jakým banka vyřizuje vaše finanční potíže, můžete vaší bance adresovat stížnost. Nápomocný by vám mohl být článek „Jak si stěžovat na vaši banku“.

Zdroj: Banky.cz

Další článek


 

 


Další články

Spouštíme nový FinExpert!

Spouštíme nový FinExpert!

Několik posledních měsíců jsme intenzivně pracovali na nové verzi webu FinExpert.cz.

5.  4.  2017  |  Ondráčková Kamila

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Zálohy živnostníků na sociální pojištění v roce 2017 porostou. Výše zálohy se vypočítává dle zisku v předchozím období. (aktualizováno)

4.  4.  2017  |  Gola Petr  |  9

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

4.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš
Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1
V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1

Mzdová kalkulačka

Student
Držitel průkazu ZTP/P
Invalidita 1. nebo 2. stupně
Invalidita 3. stupně
Penze / rodičovská dovolená