FinExpert.e15.cz

Jak změnit pojišťovnu u povinného ručení?

Platíte povinné ručení a nelíbí se vám u současné pojišťovny. Nabízí konkurence lepší sazbu pojistného? Pojišťovnu můžete poměrně lehce změnit. Co všechno k tomu potřebujete a jak má vypadat výpověď?
Jak změnit pojišťovnu u povinného ručení?

Do roku 2000 měla na povinné ručení monopol Česká pojišťovna, a tak nebylo možné zákonné pojištění uzavřít u jiné instituce. Otevření trhu s povinným ručením po roce 2000 mělo za následek přechod tisíců klientů od České pojišťovny ke konkurenci, ale v podstatě až do minulého roku nemusel majitel vozu o další změně pojišťovny uvažovat. Nabídky většiny institucí se totiž v zásadě nelišily a cenový rozdíl v sazbách nebyl nijak výrazný.

Loni však již došlo k výraznějším rozdílům. Pojišťovny začaly klást velký důraz na region odkud majitel vozu pochází. Přestal tak být zohledňován pouze systém bonus / malus (viz dále), ale svoji roli při stanovení výše pojistného začala hrát i velikost města respektive řidičův region. Navíc z důvodu vstupu do EU a harmonizaci zákona č. 168/1999 Sb. o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla došlo k navýšení pojistných limitů na 18 mil. Kč (škoda na majetku) a 35 mil. Kč (škoda na zdraví). V současnoti tak máte na výběr z mnoha nabídek pojišťoven a rozhodnutí, do jakých rukou svěříte své auto je jen na vás.

Co je to povinné ručení?

Povinné ručení je pojištění, které je povinen sjednat vlastník motorového vozidla dle zákona č. 168/1999 Sb. o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla. Povinné ručení se nevztahuje na škodu vzniklou na vozidle vlastníka jeho zaviněním. Pro krytí těchto škod se používá havarijní pojištění.


Můžu změnit pojišťovnu?

Každý vlastník vozidla, který má sjednáno pojištění odpovědnosti z provozu vozidla může zdarma změnit pojišťovnu. Důvodem může být jakákoli příčina – nespokojenost se službami, výše pojisného, málo poboček, špatné jednání, škodný průběh atp. O pojistných smlouvách, jejich uzavření nebo vypovězení, pojednává občanský zákoník (č. 40/1964 Sb.).

Kdy se změna vyplatí?

Pokud nebudeme brát v potaz důvody jako je nespokojenost se službami nebo jednáním pojišťovny, vyplatí se změna v případě škodného průběhu. Pojišťovny totiž používají systém bonus / malus (kromě České podnikatelské pojišťovny), a tak pokud bouráte, bude vám přiznán malus, který většinou znamená až 25 % zvýšení pojistného v dalším roce. Na českém pojistném trhu se tak začal používat termín „malusová turistika“, protože pokud vypovíte smlouvu, není u nové pojišťovny malus započítán. I když má nová pojišťovna teoreticky možnost vyžádat si informace o klientovi (bourajícím řidiči) od předchozí instituce, většinou se tak neděje. Česká kancelář pojistitelů stále mluví o nutnosti vytvořit registr řidičů, kde by se všechny nešvary zaznamenaly. Snad do dvou let by měl registr začít fungovat

Smlouva

Pojistná smlouva se u většiny pojišťoven uzavírá na dobu neurčitou s pojistným obdobím jednoho roku, případně šesti nebo tří měsíců (některé pojišťovny nabízejí uzavření smlouvy i na jiné pojistné období či dobu určitou). Právě pojistné období je při výpovědi smlouvy nejdůležitější. Odejít od pojišťovny (tzn. podat výpověď smlouvy) můžete pouze s koncem pojistného období (viz dále).

Jak vypovědět smlouvu

Pokud chcete vypovědět smlouvu o povinném ručení, musíte písemnou výpověď doručit do pojišťovny 6 týdnů před koncem pojistného období. Stejná lhůta se vztahuje i na případ, když je pojistným obdobím doba kratší než jeden rok (např. půl roku).

Jestliže je pojistným obdobím 1 rok, ale povinné ručení platíte čtvrtletně nebo pololetně, musíte výpověď pojišťovně doručit 6 týdnů před další platbou pojistného. Výpověd je možné podat pouze písemně, jiný způsob (např. telefonicky nebo e-mailem) pojišťovny neakceptují.

Pokud jste ve lhůtě 6 týdnů nestihli podat výpověď, existuje ještě jedna možnost na změnu pojišťovny. Vypovědět smlouvu o povinném ručení lze také v případě, že pojistitel upraví výši pojistného (děje se tak jednou ročně) a pojistník s touto úpravou nesouhlasí. Taková výpověď musí být doručena písemně do 1 měsíce od doručení sdělení o úpravě pojistného.

Podle občanského zákoníku lze též dohodnout, že pojištění může vypovědět každý z účastníků do dvou měsíců od uzavření pojistné smlouvy. Výpovědní lhůta je osmidenní, jejím uplynutím pojištění zanikne.


Na co nezapomenout

Spolu s výpovědí požádejte pojišťovnu o potvrzení bezškodného průběhu. Toto potvrzení předložíte v nové pojišťovně a na jeho základě vám bude přiznán bonus (= sleva z pojistného). Pokud jste během pojistného období bourali, samozřejmě o žádné potvrzení nežádáte.

Pozor! Pokud je smlouva o povinném ručení vypovězena z důvodu neplacení pojistného, nemá klient nárok na uznání bezškodného průběhu. Klient sice může změnit pojišťovnu, ale připraví se o slevu na základě přiznání bonusu.


Jak postupovat - shrnutí

1) Podat výpověď u stávající pojišťovny - nutno minimálně 6 týdnů před koncem pojistného období.

2) V případě, že nestihnete podat výpověď v termínu 6 týdnů před koncem pojistného období, uplatněte výpověď z důvodu nedodržení cenového ujednání při uzavírání smlouvy.
 
3) Společně s výpovědí požádat písemně i o bezeškodný průběh v pojistném období.

4) Při ukončení pojištění je vždy nutné vrátit pojistiteli doklad o pojištění a zelenou kartu.
 
5) Uzavřít smlouvu u jiné pojišťovny.

Je-li počátek poviného ručení např. 1. 7. 2004, je možno smlouvu vypovědět k 30. 6. 2005, výpověď musí být doručena nejpozději 19. 5. 2005. Výpovědní lhůta je osmidenní.

Příklad výpovědi

Pojišťovna štěstí
U Průhonu 53
170 00, Praha 7

Věc: Výpověď smlouvy o povinném ručení č. 12345678

Vypovídám smlouvu o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla č. 12345678 ke dni 31. 12. 2004. Současně žádám o zaslání potvrzení o délce beznehodového průběhu pojištění.

V Praze dne 29. října 2004

S pozdravem < podpis >
Jméno, adresa


Další článek


 

Související články


celkem 2 komentáře

Nejnovější komentáře

Re: A při krachu?
podvodnik007
2. 11. 2004, 23:31
A při krachu?
trek
1. 11. 2004, 15:22

Další články

Spouštíme nový FinExpert!

Spouštíme nový FinExpert!

Několik posledních měsíců jsme intenzivně pracovali na nové verzi webu FinExpert.cz.

5.  4.  2017  |  Ondráčková Kamila

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Zálohy živnostníků na sociální pojištění v roce 2017 porostou. Výše zálohy se vypočítává dle zisku v předchozím období. (aktualizováno)

4.  4.  2017  |  Gola Petr  |  9

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

4.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš
Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1
V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1

Mzdová kalkulačka

Student
Držitel průkazu ZTP/P
Invalidita 1. nebo 2. stupně
Invalidita 3. stupně
Penze / rodičovská dovolená