FinExpert.e15.cz

Jak zjistit hodnotu svého pozemku?

Každého vlastníka pozemku určitě zajímá, jakou má jeho majetek aktuální tržní hodnotu. V případě, že uvažuje o jeho prodeji, hledáte odpověď na tuto otázku ještě naléhavěji. Podívejme se proto na nejpodstatnější faktory ovlivňující ceny pozemků, z kterých poznáte, podle čeho se má základní nabídková cena určit.
Jak zjistit hodnotu svého pozemku?

Lidé, pro které není prodej pozemků živností, ve většině případů určují základní nabídkovou cenu podle toho, jaká cena je v místě a čase obvyklá. Cenu zjišťují podle aktuálních nabídek realitních kanceláří, nebo od lidí, kteří v poslední době svůj pozemek v dané lokalitě rovněž prodali. Obecně lze konstatovat, že tento způsob určení ceny je z určitého pohledu správný, ale nelze jej označit za dostačující. Každý pozemek má totiž svůj osobitý charakter. Na první pohled se může zdát, že dva sousední pozemky by měly mít přibližně stejnou hodnotu. Nedejte se ale zmást, opak může být pravdou. Rázem tak může vydělat nebo přijít i o statisíce!

Sesbírejte informace

Každý, kdo chce prodat svůj pozemek, by měl svoji cestu za určením nabídkové ceny začít na místně příslušném katastrálním úřadě. Zde získá snímek z pozemkové mapy a základní informace s označením vaší nemovitosti (parcelní číslo pozemku, název katastrálního zemí). Při této příležitosti si zjistěte i výměru pozemku. Rozlohu pozemku v m2 vám sdělí pracovník katastrálního úřadu, rovněž je zaznamenána na příslušném listu vlastnictví, nebo ji lze získat z webových stránek Českého úřadu zeměměřičského a katastrálního (www.cuzk.cz). Získané informace  budou užitečné při přesné specifikaci místa, druhu a využití daného pozemku.

Co říká územní plán?

Budoucí prodávající by měl vědět, jaké funkční využití je pozemku přiřčeno.  Tuto informaci poskytnou územní a regulační plány. Ty určují zásady organizace území a mimo jiné stanovují, kde je možné stavět a kde ne, jaké jsou podmínky pro výstavbu, k čemu má pozemek v budoucnosti sloužit apod. Územní a regulační plány jsou k nahlédnutí buď na příslušném obecním úřadě (resp. městském úřadě nebo magistrátu), na stavebním úřadě nebo krajském úřadě. Potřebné informace také zjistíte na odborech zabývajících se územním plánováním, stavebním řádem nebo regionálním rozvojem.
Ke svému překvapení pak můžete zjistit, že pozemek,  který doposud sloužil k zemědělské činnosti, je zahrnut v parcelách pro budoucí bytovou výstavbu.

Pro každého majitele pozemku je povzbuzující skutečnost, že za poskytnutí informace se neplatí žádný správní poplatek. Využijte toho a nahlédněte do výše uvedených dokumentací, popř. si z nich udělejte pro své potřeby poznámky. Návštěvu úřadu uskutečňujte v úřední dny, pokud se před tím nedohodnete jinak.

O poskytnutí informace můžete požádat i písemně. V tomto případě by měla být přesná specifikace pozemku samozřejmostí, protože jinak se nedočkáte adekvátní odpovědi. Lhůta pro písemné vyřízení vaší žádosti je 30 dní v souladu se správním řádem.

Jaká je poloha pozemku?

Kromě umístění a velikosti pozemku je důležitá i jeho poloha (z pohledu geografického umístění) a dopravní obslužitelnost. Například přístup na pozemek po veřejné komunikaci je velkou devizou pro každého prodávajícího a následně i kupujícího. Nezanedbatelnou roli, která se promítá do ceny pozemku, hraje i orientace pozemku ke světovým stranám, půdní struktura pozemku, jeho svažitost či existence a způsob opocení pozemku.

Proklepněte inženýrské sítě

Od správců jednotlivých sítí rovněž získáte stanovisko o existenci či blízkosti inženýrských sítí (el. energie, plyn, kanalizace, vodovod). Nezapomeňte, že existence či blízkost inženýrských sítí má vždy na cenu pozemku zásadní vliv. Ideální situace je samozřejmě tehdy, kdy veškeré sítě vedou kolem hranice pozemku a stačí se na ně jen jednoduše připojit.

Ne vždy je však přítomnost inženýrských sítí výhodou. Pokud vedou kolem nebo přes pozemek hlavní řady inženýrských sítí, budete muset vzít v úvahu jejich ochranná pásma a tím se reálná hodnota pozemku snižuje.

Za stovky i statisíce

Z výše uvedených vlastností a charakteristiky pozemku se odvíjí jeho aktuální tržní cena. Nejsou neobvyklé případy, kdy ve stejné lokalitě má jeden pozemek se stejným funkčním využitím cenu 100 Kč/m2 a druhý 500 Kč/m2 pozemku. U nemovitostí platí obecné pravidlo, že určení ceny pozemku je ryze individuelní a specifická záležitost. Každý majitel pozemku uvažující o jeho prodeji by měl všechny okolnosti pečlivě prozkoumat, aby svůj pozemek neprodal pod cenou.

Další článek


 

Související články


celkem 1 komentář

Nejnovější komentáře

Bratr chce ode mne odkoupit asi 100m zahrady jen aby...
MARTINA Masnicova
17. 4. 2017, 17:19

Další články

Spouštíme nový FinExpert!

Spouštíme nový FinExpert!

Několik posledních měsíců jsme intenzivně pracovali na nové verzi webu FinExpert.cz.

5.  4.  2017  |  Ondráčková Kamila

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Zálohy živnostníků na sociální pojištění v roce 2017 porostou. Výše zálohy se vypočítává dle zisku v předchozím období. (aktualizováno)

4.  4.  2017  |  Gola Petr  |  9

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

4.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš
Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1
V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1

Mzdová kalkulačka

Student
Držitel průkazu ZTP/P
Invalidita 1. nebo 2. stupně
Invalidita 3. stupně
Penze / rodičovská dovolená