FinExpert.e15.cz

Jak získat řidičský průkaz

Jak vybrat správnou autoškolu, jaké formy výcviku můžete očekávat a požadovat. Jak vypadá závěrečná zkouška a na kolik vás autoškola přijde.

Kapitoly článku

Výběr autoškoly, teoretická výuka a praktický výcvik
Závěrečná a opakovaná zkouška, cena, skupiny řidičských oprávnění a další

Jak získat řidičský průkaz

Řidičské oprávnění lze ze zákona č. 361/200 Sb. udělit osobě, která dosáhla věku stanoveného zákonem, je zdravotně a odborně způsobilá k řízení motorových vozidel a splnila další podmínky stanovené daným zákonem. Všechny podmínky musí držitel řidičského oprávnění splňovat po celou dobu jeho držení.

Nechte si poradit
Rozhodně nepodceňujte výběr autoškoly. Ta by měla v prvé řadě splňovat všechny požadavky na kvalitní poskytování výcviku. Ne každá autoškola, která se prezentuje v tisku, na internetu či v jiných médiích, je skutečně autoškolou ve smyslu zákona o získávání a zdokonalování způsobilosti k řízení motorových vozidel. V poslední době se v důsledku nedostatku žáků množí případy, kdy se za prezentovanou autoškolou skrývá jediná osoba, která výcvik v autoškole pouze zprostředkovává. Tak se vám může lehce stát, že nakonec nebudete vědět, v jaké autoškole vlastně výcvik absolvujete.
Nejlepším vodítkem je doporučení přátel či známých, kteří už v dané autoškole prošli výcvikem a byli s ní spokojeni.

Vybírejte pečlivě
Zvolenou autoškolu osobně navštivte a prohlédněte si učebnu, kde se bude konat výuka teorie. Autoškola by také měla mít vlastní kancelář s celodenním provozem, kam se budete moct obrátit s případnými dotazy, požadavky nebo připomínkami.

Při výběru autoškoly si nezapomeňte prohlédnout výcviková vozidla. Výcvik na starých škodovkách (120 a 105) určitě nesvědčí o snaze autoškoly držet alespoň rámcově krok s vývojem v oblasti motorismu. Důležité je i označení vozidla, které by mělo jednoznačně dávat najevo, které autoškole patří. Vozidlo bez jakéhokoliv nápisu nebo jen s označením „autoškola“ bez bližší specifikace, by mělo být určitým varováním: „Proč tato autoškola skrývá svůj obchodní název?“

Výcvikový osobní automobil musí být označen svítilnou schváleného typu a provedení, která má na přední i zadní straně nápis Autoškola a na levé i pravé straně písmeno L.

Mám na to věk?
Řidičské oprávnění lze udělit jen osobě starší: a) 15 let v případě skupiny AM, b) 16 let v případě podskupiny A1, c) 17 let v případě skupiny T a podskupiny B1, d) 18 let v případě skupin A, V, B+E, C, C+E a podskupin C1 a C1+E, e) 21 let v případě skupin A, D, D+E a podskupin D1, D1+E.


Teoretická výuka
Teoretická výuka se může konat formou kurzu s pravidelnou docházkou na přednášky, nebo formou tzv. dálkového studia podle individuálního studijního plánu. V jeho rámci se žák připravuje samostudiem a s učitelem poté jen absolvuje povinné konzultace. V praxi to znamená, že čtyři hodiny výuky v kurzu jsou nahrazeny jednou hodinou konzultací.

Naprosto nepřijatelné je, aby sama škola žákovi učinila nabídku v tom smyslu, že se bude připravovat sám doma a ve škole poté jen napíše testy. Povinné jsou minimálně konzultace s výkladem!

Teoretická výuka u nejčastěji žádané skupiny B trvá 36 vyučovacích hodin a skládá se z těchto předmětů: předpisy o provozu vozidel (18 hod.), ovládání a údržba vozidla (2), teorie jízdy a zásady bezpečné jízdy (10), zdravotní příprava (2) a závěrečné opakování a přezkoušení (4).

Praktický výcvik
Jeho rozsah a učební osnova je stanovena v příloze č. 3 zákona č. 247/2000 Sb. (k nalezení na internetu, např. www.autoskoly.cz). S učební osnovou pro konkrétní skupinu či skupiny, k jejichž získání chcete výcvik absolvovat, je vhodné se seznámit předem.

Při nejčastějším výcviku skupiny B je povinných 28 hodin jízdy, z nichž část lze absolvovat na trenažéru. Jedna vyučovací hodina trvá 45 minut. Po absolvování minimálního počtu hodin teorie a praxe můžete být přihlášeni ke zkoušce.

Praktický výcvik obsahuje tři etapy vlastního výcviku a jízdy, dále zdravotnickou přípravu praxe a praktickou údržbu. První etapa trvá sedm vyučovacích hodin a zahrnuje výuku na trenažéru nebo na cvičišti, kde získáte základní dovednosti potřebné k ovládání vozidla – řazení, rozjezd, zastavení, zatáčení, couvání, slalom apod. V závěru první etapy se jezdí v mírném provozu.

Ve druhé etapě, kterou tvoří 12 vyučovacích hodin, procvičujete získané dovednosti v běžném silničním provozu s důrazem na dodržování pravidel a zásad bezpečné jízdy. Ve třetí etapě byste měli během devíti vyučovacích hodin dosáhnout plné samostatnosti při řízení vozidla, a to v hustém provozu a za ztížených podmínek.

K tomu je třeba ještě připočítat další dvě hodiny praktického výcviku údržby vozidla a čtyři hodiny praktického výcviku zdravotnické přípravy.

Autoškola je povinna vám vydat průkaz a zaznamenávat do něj hodiny praktického výcviku. Průkaz je třeba mít v době výcviku u sebe.

Za týden? Ani náhodou!
Výcvik může být zahájen ihned, jakmile odevzdáte vyplněnou „Žádost o řidičské oprávnění“ a posudek zdravotní způsobilosti k řízení, který je součástí žádosti.

Délka kurzu závisí především na počtu hodin příslušného druhu výcviku. Obvyklá délka nejfrekventovanějšího kurzu pro skupinu B je dva až tři měsíce. Lze ho zkrátit, pokud se rozhodnete pro studium tzv. intenzivní formou. I tady ale budete muset dodržet učební osnovu.

Kurz může být ukončen po absolvování výuky a výcviku dle učební osnovy a dodržení minimálního počtu hodin, které pro jednotlivé skupiny řidičského oprávnění stanoví zákon. Necítíte-li se po jejich absolvování dostatečně připraveni, je možné si s autoškolou domluvit vyšší počet hodin. Sama autoškola vám je však nemůže nařídit!


Článek byl zveřejněn i v časopise Osobní finance, kde jsou pravidelně publikovány další související témata, mimo jiné recenze nových i starších vozů, rady pro výběr povinného ručení i havarijního pojištení a mnohé další ...

Další kapitola
 

Související články


celkem 1 komentář

Nejnovější komentáře

autoskola na webu
jr
22. 4. 2005, 20:09

Další články

Spouštíme nový FinExpert!

Spouštíme nový FinExpert!

Několik posledních měsíců jsme intenzivně pracovali na nové verzi webu FinExpert.cz.

5.  4.  2017  |  Ondráčková Kamila

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Zálohy živnostníků na sociální pojištění v roce 2017 porostou. Výše zálohy se vypočítává dle zisku v předchozím období. (aktualizováno)

4.  4.  2017  |  Gola Petr  |  9

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

4.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš
Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1
V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1

Mzdová kalkulačka

Student
Držitel průkazu ZTP/P
Invalidita 1. nebo 2. stupně
Invalidita 3. stupně
Penze / rodičovská dovolená