FinExpert.e15.cz

Jak zateplovat dům? Účinně!

O úsporách při vytápění domu rozhoduje jeho zateplení. Účinnost ale závisí na způsobu a kvalitě provedení.
Jak zateplovat dům? Účinně!

Zateplování staveb je trendem i proto, že jde o nejúčinnější úsporné opatření. Platí totiž, že nejlevnější energie je ta, kterou vůbec nespotřebujeme. Možností a technologií, jak dům zateplovat, je na výběr mnoho, ještě rozsáhlejší je ale paleta chyb a problémů, které mohou investici do zateplení domu znehodnotit. Při komplexním zateplení domu lze přitom dosáhnout oproti výchozímu stavu až šedesátiprocentní úspory nákladů na topení.

Co může zateplení přinést

  • energetickou úsporu nákladů na topení (až 60 %)
  • vnitřní tepelnou pohodu
  • úpravu vlhkostních poměrů ve stavbě
  • odstranění tepelných mostů
  • nový efektní vzhled stavby

Zateplení lze provádět i dodatečně, a to na vnitřní nebo vnější straně konstrukce, základní zateplovací systémy se dělí na kontaktní (lepené) a nekontaktní (odvětrané) zateplovací systémy. K tomu, aby se dosáhlo požadovaných výsledků, nestačí „proinvestovat“ příslušnou částku. Úmysl realizovat šetrné opatření v současnosti často končí výběrem firmy, která nabízí nejnižší cenu za materiál a za montáž zateplovacího systému. Investor se tak vystavuje nejen riziku, že za své peníze nedostane požadovaný výsledek, ale také může dojít k závažnějšímu poškození jeho stavby, a ve výsledku bude stav horší, než před realizací záměru.

Audit a projekt

K tomu, aby měl systém zateplení potřebnou funkčnost a životnost, je třeba při jeho provádění respektovat některá základní pravidla. Jedním z nich je zpracování stavebně energetického auditu, který stanoví skutečné tepelné ztráty domu a doporučí optimální typ zateplovacích opatření. Audit obnáší posouzení technického stavu budovy ze stavebního hlediska, ale i vhodný kompromis mezi minimalizací tepelných ztrát a cenou zateplení.

Dalším krokem by mělo být zpracování projektu zateplení, který nejlépe zajistí firma specializovaná na kontaktní zateplovací systémy. Projekt by přitom měl brát v úvahu výsledky předchozího energetického auditu. Kromě toho ale musí obsahovat řešení veškerých detailů realizace opatření (např. zakončení atik, lodžií, balkonů, parapetů, řešení oplechování a jeho napojení na zateplené ostění apod.). Kvalitní projektant dokáže při zpracování projektu vzít v úvahu i charakter terénu (kvůli trvalé vlhkosti zateplovacího systému) nebo nadmořskou výšku stavby, její orientaci ke světovým stranám apod.

Při výběru zateplovacího systému by investor něměl zohledňovat pouze nabídkovou cenu. Samozřejmou podmínkou pro výběr je, aby systém měl oficiální certifikát, samotný certifikát systému ale ještě nezaručuje dostatečnou životnost. Výber systému by tedy měl být součástí práce projektanta.

Výběr firmy a dozor

Dalším krokem, který zásadně ovlivní účinek zateplovacích opatření, je výběr dodavatelské firmy. V současnosti působí na českém stavebním trhu množství firem a zvláště v době finanční krize u mnohých hrozí, že budou hledět na vlastní úspory na úkor kvality práce. Proto je vhodné posoudit její reference, rozhodně by měla mít zkušenosti s moderními systémy a tedy dostatek realizací během posledních pěti let. Důležitým požadavkem také je, aby firma byla proškolena výrobcem zvoleného zateplovacího systému. Vhodné je také do smlouvy o provedení práce zahrnout závěrečné posouzení toho, jak je nový zateplovací systém skutečně účinný.

Kromě toho obezřetný investor zajistí odborný technický dozor, pokud jej nemůže provádět sám, měl by se obrátit na specializovanou firmu, u menších staveb alespoň na odborníka vyškoleného u výrobce systému.

Podmínky úspěšné realizace zateplení:

  • stavebně energetický audit
  • projekt zateplení zpracovaný kvalitním dodavatelem
  • volba vhodného systému
  • výběr realizační firmy
  • kontrola prováděné montáže

Možné chyby

Vzhledem k tomu, že aplikace zateplovacích systémů je technologicky náročná záležitost, je dobré vědět o rizicích a nejčastějších chybách při jejich realizaci. Často opomíjeným nedostatkem je například nevhodné zacházení s materiálem v souvislosti s povětrnostními podmínkami. Zateplovací systém může pak být znehodnocen tím, že firma provádí montáž za nepříznivých povětrnostních podmínek. Většina materiálů se nesmí používat při teplotách pod 5 °C a naopak práci při teplotách nad 25°C. Také lepení izolantu prováděné v silném dešti může znehodnotit použité lepidlo. Důležitým úkolem technického dozoru je rovněž sledování technologických postupů z hlediska skrytých vad – tepelných mostů apod.

Další článek


 

Související články


celkem 1 komentář

Nejnovější komentáře

Audit
R_R
20. 10. 2009, 07:57

Další články

Spouštíme nový FinExpert!

Spouštíme nový FinExpert!

Několik posledních měsíců jsme intenzivně pracovali na nové verzi webu FinExpert.cz.

5.  4.  2017  |  Ondráčková Kamila

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Zálohy živnostníků na sociální pojištění v roce 2017 porostou. Výše zálohy se vypočítává dle zisku v předchozím období. (aktualizováno)

4.  4.  2017  |  Gola Petr  |  9

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

4.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš
Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1
V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1

Mzdová kalkulačka

Student
Držitel průkazu ZTP/P
Invalidita 1. nebo 2. stupně
Invalidita 3. stupně
Penze / rodičovská dovolená