FinExpert.e15.cz

Jak zaplatit daň z nemovitých věcí?

Daň z nemovitosti se platí místně příslušnému finančnímu úřadu.
Jak zaplatit daň z nemovitých věcí?

Blíží se datum splatnosti daně z nemovitých věcí. To letos připadá na 2. června 2014. Jak se dozvíte, jakou částku finančnímu úřadu zaplatit a jak platbu provést poradí následující článek. 

Jak se dozvím, kolik mám zaplatit?

Pokud jste letos nepodávali daňové přiznání k dani z nemovitých věcí, na základě kterého byste mohli vědět výši splatné daně, nezoufejte. 

Složenka

Finanční správa České republiky zasílá poplatníkům daně z nemovitých věcí složenku, kde se přesnou částku daně k zaplacení dozvíte. Složenky jsou doručovány plošně po celém území České republiky, nikoliv po regionech a tak se může stát, že váš soused již složenku obdržel, zatímco vy stále ne. Poslední složenky budou dle Finanční správy poplatníkům doručeny do 25. 5. 2014. Pokud ani k tomuto datu složenku neobdržíte, je vhodné kontaktovat územní pracoviště místně příslušného finančního úřadu a na výši daně se zeptat.

Hromadný předpisný seznam

Další způsob, jak se výši splatné daně dozvědět, je hromadným předpisným seznam. Tento seznam je pro poplatníky, u nichž pro zdaňovací období roku 2014 došlo ke změně výše daně oproti předchozímu roku, případně se liší od částky vypočtené v daňovém přiznání, zpřístupněn k nahlédnutí na všech územních pracovištích příslušného finančního úřadu v pracovních dnech od 30. dubna do 2. června 2014 včetně.

Daňové přiznání

V případě, že jste pro zdaňovací období roku 2014 podali daňové přiznání, měla by být výše splatné daně shodná s podaným daňovým přiznáním. Pokud se stanovená daň odchyluje od daně přiznané poplatníkem v daňovém přiznání, bude její správná výše oznámena správcem daně (platebním výměrem).

Změna výpočtu daně u bytů

Novela zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí, která vstoupila v platnost dne 1. ledna 2014, zavedla nový koeficient pro výpočet základu daně u některých bytů (jednotek). Těm poplatníkům, kteří vlastní kromě bytu či nebytového prostoru a podílu na společných částech domu i podíl na společném pozemku přesahujícím zastavěnou plochu domu nebo na pozemcích užívaných společně s jednotkami, došlo pro rok 2014 ke změně výše daně z nemovitých věcí v důsledku použití vyššího koeficientu pro vynásobení podlahové plochy bytu pro výpočet základu daně ve výši 1,22. Daň se tedy může u těchto poplatníků lišit oproti minulému roku. 

Splatnost daně – v jedné nebo ve dvou splátkách

Nepřesáhne-li daň z nemovitých věcí za rok částku 5 000 Kč, je dle § 15 zákona o dani z nemovitých věcí splatná najednou, a to nejpozději do 31. května zdaňovacího období. Vzhledem k tomu, že letos připadne 31. květen na sobotu, je nejzazší termín pro platbu daně z nemovitých věcí pondělí 2. června 2014. Pokud daň za roční zdaňovací období překročí 5 000 Kč, je splatná ve dvou stejných splátkách, a to nejpozději do 31. května (pro rok 2014 do 2. června) a do 30. listopadu (pro rok 2014 do 1. prosince) zdaňovacího období.

Speciálně je zákonem upraveno placení daně z nemovitých věcí u poplatníků provozujících zemědělskou výrobu a chov ryb. Ti platí daň vždy ve dvou stejných splátkách, a to nejpozději do 31. srpna (pro rok 2014 do 1. září) a do 30. listopadu (pro rok 2014 do 1. prosince) zdaňovacího období.

Místně příslušný finanční úřad 

Daň z nemovitých věcí se platí místně příslušnému finančnímu úřadu, tj. úřadu, v jehož obvodu územní působnosti se předmětné nemovité věci nacházejí. Má-li poplatník více nemovitých věcí, nacházejících se v obvodech územní působnosti několika různých finančních úřadů (v několika různých krajích), platí příslušnou částku daně vztahující se k dané nemovité věci u každého z místně příslušných finančních úřadů samostatně. Máte-li více nemovitých věcí v územní působnosti jednoho finančního úřadu, sloučí vám daň za všechny do jedné částky. 

Jak daň zaplatit?

Platbu daně lze provést buď v hotovosti nebo bezhotovostním převodem. Hotově můžete zaplatit na kterékoli poště pomocí složenky, kterou jste od finančního úřadu obdrželi, nebo přímo na pokladně na územních pracovištích finančního úřadu. 

Při bezhotovostním převodu částku zašlete na níže uvedený bankovní účet místně příslušného finančního úřadu. Variabilní symbol při bezhotovostní platbě slouží k identifikaci poplatníka. Má-li poplatník (daňový subjekt) přiděleno daňové identifikační číslo (DIČ), uvede jako variabilní symbol čísla za písmeny CZ. Není-li daňový subjekt registrován a nemá přiděleno DIČ, uvede v případě fyzické osoby do kolonky pro variabilní symbol své rodné číslo, v případě právnické osoby uvede své IČ. 

Čísla bankovních účtů finančních úřadů pro placení daně z nemovitých věcí:

 1. Finanční úřad pro hlavní město Prahu: 7755-77628031/0710 
 2. Finanční úřad pro Středočeský kraj: 7755-77628111/0710
 3. Finanční úřad pro Jihočeský kraj: 7755-77627231/0710
 4. Finanční úřad pro Plzeňský kraj: 7755-77627311/0710
 5. Finanční úřad pro Karlovarský kraj: 7755-77629341/0710
 6. Finanční úřad pro Ústecký kraj: 7755-77621411/0710
 7. Finanční úřad pro Liberecký kraj: 7755-77628461/0710
 8. Finanční úřad pro Královéhradecký kraj: 7755-77626511/0710
 9. Finanční úřad pro Pardubický kraj: 7755-77622561/0710
 10. Finanční úřad pro Kraj Vysočina: 7755-67626681/0710
 11. Finanční úřad pro Jihomoravský kraj: 7755-77628621/0710
 12. Finanční úřad pro Olomoucký kraj: 7755-47623811/0710
 13. Finanční úřad pro Moravskoslezský kraj: 7755-77621761/0710
 14. Finanční úřad pro Zlínský kraj: 7755-47620661/0710
Další článek


 

 


Další články

Spouštíme nový FinExpert!

Spouštíme nový FinExpert!

Několik posledních měsíců jsme intenzivně pracovali na nové verzi webu FinExpert.cz.

5.  4.  2017  |  Ondráčková Kamila

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Zálohy živnostníků na sociální pojištění v roce 2017 porostou. Výše zálohy se vypočítává dle zisku v předchozím období. (aktualizováno)

4.  4.  2017  |  Gola Petr  |  9

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

4.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš
Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1
V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1

Mzdová kalkulačka

Student
Držitel průkazu ZTP/P
Invalidita 1. nebo 2. stupně
Invalidita 3. stupně
Penze / rodičovská dovolená