FinExpert.e15.cz

Jak využít pojištění?

Nové číslo časopisu Osobní finance, které právě vychází, se mj. věnuje námětu pojistek a pojištění. Připravili jsme pro vás výběr nejužitečnějších tipů z této oblasti, jak nám je poskytli spolupracující experti.

Kapitoly článku


Jak využít pojištění?

Rady Richarda Kapsy, Česká pojišťovna

Pojištění je prodej neviditelného zboží, příslibu, který je plněn mnohdy až po dlouhé době. Proto u pojištění hraje důležitou roli i důvěra jeho účastníků, ta je ovšem podmíněna dobrou znalostí podmínek pojištění. Každopádně platí, že neznalost podmínek je ke škodě účastníků a že stojí za to věnovat čas jejich prostudování.

Pojištění má význam pro každého

Pojištění není pro bohaté. Rozšířeným mýtem je rčení, že pojištění je jen pro ty, co si jej mohou dovolit. Právě naopak. S pojištěním by měli ve svých plánech kalkulovat zejména ti, jejichž prostředky jsou omezené a v případě nenadálých událostí úspory nedostačují na „bezbolestné“ znovupořízení zničených věcí, respektive na alespoň dočasné nahrazení výpadku příjmů rodiny způsobené úrazem, nemocí či smrtí živitele rodiny.

Vybírat pojištění pouze na základě ceny může ve finále vyjít hodně draho. Jako všude jinde i u pojištění platí, že za málo peněz je málo muziky. Nízká cena bývá zpravidla vykoupena větším množstvím „výluk“, nižším pojistným krytím, nízkou úrovní klientského servisu či vyšším rizikem finančních problémů pojišťovny do budoucna.

Před podpisem pojistné smlouvy důkladně prostudujte všeobecné pojistné podmínky i smluvní ujednání. Požádejte o vysvětlení těch ustanovení, která vám nejsou srozumitelná. Vezměte v úvahu i výluky z pojištění. Naopak zvažte jaká připojištění pro rozšíření ochrany jsou pro vás vhodná. Pečlivě si uschovejte pojistnou smlouvu, pojistné podmínky a všechny na ně navazující změny. Ukládejte doklady o placení pojistného. Splátky provádějte ve stanovených termínech.

Uvědomte si, že pojištění jste sjednali za určitých podmínek a že o změnách jste povinni ve vlastním zájmu informovat pojišťovnu. Může jít o změnu jména či adresy, ale hlavně o takové skutečnosti, jako je např. změna zaměstnání či provozování nového druhu sportu, při němž se mění riziko a vaše zařazení do rizikové skupiny v úrazovém pojištění.

Zajímejte se i o četnost placení pojistného. Lze je platit v měsíčních, čtvrtletních, pololetních a ročních splátkách, případně i jednorázově na celou dobu trvání pojištění. Čím delší interval placení pojistného, tím více můžete ušetřit. Kromě toho při ročním placení uspoříte oproti kratším dobám splatnosti na poštovních či bankovních poplatcích. Pojišťovny často nabízejí protiinflační programy. Chcete-li si zachovat reálnou hodnotu pojištění s ohledem na inflaci, můžete se rozhodnout pro každoroční navýšení pojistné částky ve výši, kterou vám navrhne pojišťovna.

Životní pojištění uzavřete včas

Identifikujte své potřeby, ale i finanční možnosti. Volte optimální kombinaci mezi rozsahem pojistné ochrany, pojistnou částkou a výší pojistného. Zvažte i optimální dobu pojištění. Je-li váš rozpočet omezený, například dlouhodobější životní pojištění umožňuje pojistit se na vyšší pojistnou částku při nižším pojistném.

Součástí životního pojištění je i zdravotní dotazník. Pokud o životní pojistce uvažujete, ale otálíte s ním do doby, až ho budete "skutečně" potřebovat, pak nejen, že pro vás bude v pozdějším věku o mnoho dražší, dokonce, riskujete také to, že vás třeba pojišťovny vzhledem k vašemu zdravotnímu stavu pojistit odmítnou. V případě, že budete pojištění potřebovat na vrcholu vaší aktivní dráhy, bude pro vás již dražší a bude pak představovat i několik desítek procent splátky úvěru na váš dům.

S tím souvisí i stanovený věk dožití konce životní pojistky. Pojištění si uzavřete do věku minimálně 60 let. Pokud si životní pojištění uzavřete do nižšího věku (např. 40 let), riskujete tím odepření nové životní pojistky z důvodu významného zhoršení vašeho zdravotního stavu, v momentě, kdybyste se rozhodli uzavřít novou životní pojistku. Nemožnost získání nového pojištění (např. od 40 let) by pravděpodobně znemožnila koupi Vašeho domu či bytu, kterou můžete plánovat i v této části vašeho života, především s ohledem na řešení nové rodinné situace bydlení související s odchodem dětí. Hranice 60 let je důležitá také z jiného důvodu – kvůli daňové uznatelnosti životního pojištění.

Budete-li si v budoucnu potřebovat půjčit peníze na dům, auto či podnikání, mohou od vás hypotéční banky životní pojištění smluvně vyžadovat. Ba co víc, nebudete-li z vážných zdravotních důvodů půjčku vůbec schopni splácet, stane se situace ještě horší, pokud vám bude též hrozit, že přijdete i o střechu nad hlavou. Navíc pokud bude váš úvěr jištěn ručitelem, je životní pojistka ta pravá ochrana, pokud nebudete ze zdravotních důvodů moci splácet. Své blízké či známé tak ušetříte povinnosti splácet za vás.

Pojistěte se na dostatečně vysokou částku. "Přepojištění", ale i "podpojištění" může být nežádoucí. Nikdy o pojištění nepřemýšlejte izolovaně. Zvažte svá ostatní finanční aktiva a pasiva a cíle, kterých chcete pojištěním dosáhnout. Při sjednávání životního pojištění je důležité zvážit výši částky, na kterou byste měli být pojištěni. Obecně lze říci, že pojistná částka by měla činit 2 až 5 násobek ročního příjmu pojištěného. Měla by také dosahovat výše půjčky, kterou si přejete v budoucnu vzít na pořízení bydlení.

S pojištěním si sjednejte pojištění invalidity. Pojištění invalidity vyžadují banky při poskytování jakýchkoli vyšších úvěrů vždy. V případě plné invalidity navíc nastává situace, kdy pojištěný nejen, že není schopen rodině přinést svůj pravidelný příjem, ale naopak bude potřebovat určité prostředky na zabezpečení sama sebe v nové situaci.
 

Dokumentujte si majetek

Udělejte si soupis majetku, jehož ztráta, odcizení či zničení by pro vás znamenala neřešitelný problém či značnou finanční újmu. Pro účely pojištění ohodnoťte svůj majetek reálnými cenami. V případě tzv. podpojištění totiž dostanete méně peněz než bude stát jeho znovupořízení. V případě „přepojištění“, tedy nadhodnocení věcí, dostanete skutečnou hodnotu a budete tak zcela zbytečně platit na pojistném více než je potřeba. Pozornost věnujte také výši své spoluúčasti na pojištění – čím vyšší bude vaše sjednaná spoluúčast, tím nižší pojistné budete hradit.

Pokud se hodnota vašeho majetku v průběhu trvání pojištění výrazně změní, ať už směrem nahoru nebo dolů, aktualizujte své pojištění. Například pojištění domácnosti sjednané před deseti lety zcela jistě neodpovídá pojistným krytím současné hodnotě vašeho majetku.

Nejjednoduššího a nejrychlejšího vyšetření ze strany policie a vyplacení peněz od pojišťovny se dočkáte, budete-li schopni potvrdit existenci všech odcizených a poškozených předmětů. Ideální je doložení jejich hodnoty účtenkami, záručními listy nebo znaleckými posudky. Pořiďte si fotodokumentaci vašeho majetku. Každý cenný předmět vyfotografujte zvlášť a poznamenejte si jeho rozměry. Drobné cenné předměty vyfoťte také zvlášť, ale s přiloženým měřítkem. K fotografii každého předmětu přiložte jeho účtenku, záruční list nebo znalecký posudek. Fotografie s podrobným popisem pečlivě uložte na bezpečné místo, nejlépe mimo samotnou pojištěnou domácnost (např. k rodičům nebo jiným příbuzným). V případě pojistné události pak velmi usnadníte práci nejen pojišťovně, ale případně i policii.

Nezapomeňte na pojištění odpovědnosti. V životě nechtěně můžete způsobit velké škody sousedům, blízkým nebo i svému zaměstnavateli. Pár stokorun ročně vás může ochránit před zbytečnými statisícovými výdaji, o které by přišel rodinný rozpočet.

Další kapitola
 

Související články


 


Další články

Spouštíme nový FinExpert!

Spouštíme nový FinExpert!

Několik posledních měsíců jsme intenzivně pracovali na nové verzi webu FinExpert.cz.

5.  4.  2017  |  Ondráčková Kamila

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Zálohy živnostníků na sociální pojištění v roce 2017 porostou. Výše zálohy se vypočítává dle zisku v předchozím období. (aktualizováno)

4.  4.  2017  |  Gola Petr  |  9

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

4.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš
Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1
V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1

Mzdová kalkulačka

Student
Držitel průkazu ZTP/P
Invalidita 1. nebo 2. stupně
Invalidita 3. stupně
Penze / rodičovská dovolená