FinExpert.e15.cz

Jak vysokou budete mít náhradu mzdy

I pro rok 2012 dochází ke změně výpočtu náhrady mzdy.
Jak vysokou budete mít náhradu mzdy

Náhradu mzdy od zaměstnavatele pobírají zaměstnanci v době nemoci od loňska 21 dní, v roce 2010 to bylo 14 dní. Teprve od 22. dne nemoci mají nárok na nemocenské dávky. Na náhradu mzdy má však zaměstnanec nárok až od čtvrtého dne pracovní neschopnosti.

Zaměstnavatelé chtějí nízkou nemocnost

Prodloužení doby, po kterou vyplácí zaměstnavatel nemocnému zaměstnanci náhradu mzdy, zvýšilo zaměstnavatelům mzdové náklady. Každý zaměstnavatel má ještě více zájem na minimální nemocnosti. Někteří zaměstnavatelé tedy zvýšili svoji kontrolní činnost, neboť mají ze zákona právo nemocného zaměstnance kontrolovat, zda dodržuje režim dočasně práce neschopného.

O provedení kontroly však může zaměstnavatel požádat i OSSZ. Tlak na zaměstnance, aby „byli zdraví“ se tak v některých firmách značně zvýšil. Přibývá však i zaměstnavatelů, kteří finančně motivují zaměstnance ke zdravému životnímu stylu a nízké nemocnosti.

OSVČ nemají na náhradu mzdy nárok

Možnost čerpat náhradu mzdy má pouze zaměstnanec. Osoby samostatně výdělečně činné nikoliv. Proto je pro OSVČ výhodné mít pro případ nemoci, úrazu uzavřeno vlastní komerční pojištění, aby v případě delší nemožnosti vykonávat samostatnou výdělečnou činnost, nebyly OSVČ bez prostředků. K přiznání náhrady mzdy musí nemocný zaměstnanec splnit zákonné podmínky:

  • Náhradu mzdy obdrží pouze zaměstnanci účastni na nemocenském pojištění. Tuto podmínku nesplnují např. zaměstnanci pracující na základě dohody o provedení práce.
  • Zaměstnanec musí být uznán lékařem práce neschopným. Pro přiznání náhrady mzdy je tedy nutné splnit stejné podmínky jako pro přiznání nemocenských dávek.

Náhrada mzdy náleží pouze za pracovní dny

Náhrada mzdy náleží zaměstnanci pouze za dny, které jsou pro zaměstnance během prvních 21 dní pracovní neschopnosti pracovními dny. Dále je nutné počítat s tím, že náhrada mzdy náleží pouze, když trvá pracovní poměr, maximálně do vyčerpvání podpůrčí doby určené pro výplatu nemocenské. V některých případech mají zaměstnanci nárok na náhradu mzdy pouze v polovičný výši (např. při zavidnění dočasné pracovní neschopnosti ve rvačce, jako následke opilosti či omamných látek nebo při spáchání úmylsného přestupku).

Jak se náhrada mzdy vypočítává?

Výše náhrady mzdy závisí na dosaženém průměrném výdělku v předchozím čtvrtletí na jednu odpracovaou hodinu. Průměrný hodinový výdělek se počítá stejně jako náhrada mzdy za dovolenou. Průměrný výdělek pro účely výpočtu náhrady mzdy se redukuje. Právě redukční hranice se pro rok 2012 opět změnily. V roce 2012 jsou redukční hranice 146,65 Kč, 219,98 Kč a 439,95 Kč.

  • Průměrný hodinový výdělek do první redukční hranice (do 146,65 Kč) se započítává z 90 %, do druhé redukční hranice (od 146,65 Kč do 219,98 Kč) se započítává z 60 % a z třetí redukční hranice (od 219,98 do 439,95 Kč) se započítáává z 30 %. K průměrnému hodinovému výdělku nad 439,95 Kč se nepřihlíží.

Praktický výpočet

Zaměstnanec pan Svoboda má průměrný hodinový výdělek 440 Kč. Všichni zaměstnanci s ještě vyšší hodinovou mzdou budou mít nárok na stejnou náhradu mzdy. Jedná se o maximální výši náhrady mzdy. Jak vysokou hodinovou náhradu mzdy bude pan Svoboda v roce 2012 mít při nemoci 100 hodin?

Výpočetčástka
průměrný hodinový výdělek440 Kč
počet hodin neschopnosti100 hodin
první redukční hranice (146,65 Kč ∙ 90 %)131,985 Kč
druhá redukční hranice (219,98 Kč - 146,65 Kč) ∙ 60 %43,998 Kč
třetí redukční hranice (439,95 Kč - 219,98 Kč) ∙ 30 %65,991 Kč
redukovaný průměrný výdělek (131,985 Kč + 43,998 Kč + 65,991 Kč)241,974 Kč
náhrada mzdy za hodinu (241,974 Kč ∙ 60 %)145,1844 Kč
náhrada za 100 hodin (145,1844 Kč ∙ 100 hodin)14 519 Kč

Obdobným způsobem je vypočítaná hodinová náhrada mzdy u jednotnotlivých průměrných výdělků pro rok 2012 v přiložené tabulce.

Průměrný hodinový výdělek v minulém čtvrtletínáhrada mzdy za 100 hodin
50 Kč2 700 Kč
100 Kč5 400 Kč
150 Kč8 040 Kč
200 Kč9 840 Kč
250 Kč11 100 Kč
300 Kč12 000 Kč
350 Kč12 900 Kč
400 Kč13 800 Kč
450 Kč14 519 Kč
Další článek


 

 


Další články

Spouštíme nový FinExpert!

Spouštíme nový FinExpert!

Několik posledních měsíců jsme intenzivně pracovali na nové verzi webu FinExpert.cz.

5.  4.  2017  |  Ondráčková Kamila

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Zálohy živnostníků na sociální pojištění v roce 2017 porostou. Výše zálohy se vypočítává dle zisku v předchozím období. (aktualizováno)

4.  4.  2017  |  Gola Petr  |  9

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

4.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš
Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1
V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1

Mzdová kalkulačka

Student
Držitel průkazu ZTP/P
Invalidita 1. nebo 2. stupně
Invalidita 3. stupně
Penze / rodičovská dovolená