FinExpert.e15.cz

Jak vysoké ošetřovné dostanete?

Pokud pečujete v době nemoci o nemocného člena rodiny, tak máte nárok na ošetřovné. Jeho výše závisí na délce nemoci a vašem příjmu.
Jak vysoké ošetřovné dostanete?

Na ošetřovné nemáte ze zákona nárok pouze, když pečujete o nemocné dítě, ale i např. o dalšího člena rodiny, jestliže jeho zdravotní stav vyžaduje ošetřování jinou osobou. Důvody, kdy můžete čerpat ošetřovné, jsou upraveny v zákoně o nemocenském pojištění. Jedná se o tyto případy:

a) ošetřování
• dítěte mladšího 10 let, pokud toto dítě onemocnělo nebo utrpělo úraz nebo
• jiného člena domácnosti, jehož zdravotní stav z důvodu nemoci nebo úrazu vyžaduje nezbytně ošetřování jinou fyzickou osobou, nebo členky domácnosti, která porodila, jestliže její stav v době bezprostředně po porodu vyžaduje nezbytně ošetřování jinou fyzickou osobou

b) péče o dítě mladší 10 let, protože
• školské zařízení (školka, škola nebo jiné zařízení pro děti), které dítě každodenně navštěvuje, je uzavřeno z nařízení příslušného orgánu z důvodu havárie, epidemie či jiné nepředvídatelné události
• dítě nemůže být pro nařízenou karanténu v péči školského zařízení (školka, škola nebo jiné zařízení)
• fyzická osoba, která o dítě pečuje, onemocněla nebo utrpěla úraz, porodila nebo jí byla nařízena karanténa, a proto nemůže o dítě pečovat

Na ošetřovné nemá nárok každý

Ošetřovné je dávkou nemocenského pojištění a bude vám přiznána, jestliže vámi ošetřovaný člen rodiny žije s vámi v domácnosti. Výjimkou je ošetřování dítěte mladšího 10 let (např. u rozvedených rodičů). Pro přiznání ošetřovného musíte mít rovněž příjem, ze kterého odvádíte nemocenské pojištění. Podmínku nemocenského pojištění nesplníte, když pracujete na dohodu o provedení práce nebo vykonáváte samostatně výdělečnou činnost a neplatíte si každý měsíc dobrovolné nemocenské pojištění. Ošetřovné rovněž nemůže čerpat např. tatínek, jestliže maminka dítěte pobírá na dítě peněžitou pomoc v mateřství nebo rodičovský příspěvek.

Ošetřovné – 9 nebo 14 kalendářních dní

Podpůrčí doba ošetřovného činí nejdéle 9 kalendářní dní. Pouze osamělý zaměstnanec, který má v trvalé péči aspoň jedno dítě ve věku do 16 let, které neukončilo povinnou docházku má nárok na ošetřovné po dobu 14 kalendářních dní. Ze zákona se za osamělého zaměstnance považuje svobodný, ovdovělý či rozvedený zaměstnanec. V případě, že je rodič s nemocným dítětem déle doma, tak se vždy jedná o omluvenou nepřítomnost v zaměstnání. Ze zákona se dovolená vždy z důvodu vzniku ošetřování nemocného přerušuje. Při ošetřování nemocného dítěte se mohou rodiče vystřídat a každý bude mít nárok na poměrnou část ošetřovného (např. maminka 4 dny a tatínek 4 dny nemoci dítěte).

Od června je ošetřovné opět vyšší

V prvních pěti měsících letošního roku bylo ošetřovné nižší než v roce 2009. V prvních 3 dnech nemoci totiž neměl ošetřující občan nárok na proplacení ošetřovného (bylo propláceno až od 4 dne nemoci). I u ošetřovného tak byla zavedena stejná praxe jako u nemocenského pojištění. Od června je však ošetřovné opětovně propláceno již od prvního dne nemoci. Ošetřovné je tak vyšší.

Jak vysoké je ošetřovné?

Výše ošetřovného činí 60 % z denního vyměřovacího základu. Výše ošetřovného tak závisí na výši příjmu. Denní vyměřovací základ se zjistí, když se příjem za posledních 12 měsíců vydělí počtem kalendářních dní v tomto období. Denní vyměřovací základ se redukuje. Redukční hranice od 1. ledna 2010 jsou: 791 Kč, 1 186 Kč a 2 371 Kč. Do první redukční hranice se počítá 90 %, z částky nad první redukční hranici do druhé redukční hranice se počítá 60 % a z druhé do třetí redukční hranice se počítá 30 % a k částce nad třetí redukční hranici se nepřihlíží.

Ukázkový příklad

Paní Nováková měla v uplynulých 12 měsících plat 21 tisíc Kč. Jak vysoké dostane ošetřovné, jestliže bude 12 dní pečovat o nemocného syna?

TextČástka (v Kč)
Denní vyměřovací základ
(21 000 Kč ∙ 12 měsíců) : 365 dní
691 Kč
Redukovaný denní vyměřovací základ
(691 Kč ∙ 90 %)
622 Kč
Denní ošetřovné
(622 Kč ∙ 60 %)
374 Kč
Ošetřovné za 9 dní
(374 Kč ∙ 9 dní)
3 366 Kč

Paní Nováková dostane ošetřovné ve výši 3 366 Kč. Přestože byla s nemocným synem doma 12 dní, dostane proplaceno ošetřovné za 9 dní, protože není osamělým rodičem.

Výše ošetřovné u jednotlivých příjmů

V přiložené tabulce je uvedeno denní ošetřovné a ošetřovné za 9 dní u jednotlivých příjmů od června letošního roku. U vyšších příjmů se projevuje redukce vyměřovacího základu v třetí redukční hranici a výše oštřovného se s rostoucím příjmem zvyšuje málo.

Měsíční příjem (Kč)Denní ošetřovné (Kč)Ošetřovné za 9 dní (Kč)
15 000 Kč267 Kč2 403 Kč
17 000 Kč303 Kč2 727 Kč
19 000 Kč338 Kč3 042 Kč
21 000 Kč374 Kč3 366 Kč
25 000 Kč439 Kč3 951 Kč
30 000 Kč498 Kč4 482 Kč
35 000 Kč557 Kč5 013 Kč
40 000 Kč593 Kč5 337 Kč
50 000 Kč653 Kč5 877 Kč
60 000 Kč711 Kč6 399 Kč

vlastní výpočty autora

Pramen: zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění v platném znění

 

Další článek


 

celkem 1 komentář

Nejnovější komentáře

OSVČ
Danča
20. 8. 2010, 16:06

Další články

Spouštíme nový FinExpert!

Spouštíme nový FinExpert!

Několik posledních měsíců jsme intenzivně pracovali na nové verzi webu FinExpert.cz.

5.  4.  2017  |  Ondráčková Kamila

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Zálohy živnostníků na sociální pojištění v roce 2017 porostou. Výše zálohy se vypočítává dle zisku v předchozím období. (aktualizováno)

4.  4.  2017  |  Gola Petr  |  9

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

4.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš
Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1
V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1

Mzdová kalkulačka

Student
Držitel průkazu ZTP/P
Invalidita 1. nebo 2. stupně
Invalidita 3. stupně
Penze / rodičovská dovolená