FinExpert.e15.cz

Jak vysoké ošetřovné dostane zaměstnanec?

Nárok na dávku mají zaměstnanci, kteří ošetřují dítě mladší 10 let.
Jak vysoké ošetřovné dostane zaměstnanec?

Ošetřovné je dávkou nemocenského pojištění a při splnění podmínek má na ošetřovné nárok pouze zaměstnanec. OSVČ nikoliv. Jak dlouho a kdy lze ošetřovné pobírat? Jak je ošetřovné vysoké?

Nárok na ošetřovné mají zaměstnanci, kteří ošetřují dítě mladší 10 let, jestliže dítě onemocnělo nebo utrpělo úraz nebo jiného člena domácnosti, jehož zdravotní stav z důvodu nemoci nebo úrazu vyžadaje nezbytně ošetřování jinou osobou, nebo členky domácnosti, která porodila, jestliže její stav vyžaduje ošetřování jinou osobou. Dalším důvodem pro čerpání ošetřovného je karenténa školky nebo školy.

Pouze zaměstnanci

OSVČ nemohou ošetřovné dostat a zaměstnanci pouze při splnění zákonných podmínek. Zaměstnanci musí mít příjem, ze kterého odvádí nemocenské pojištění. Tato podmínka není splněna například při práci na dohodu o provedení práce. Ošetřovné od prvního dne vyplácí příslušná OSSZ dle bydliště. Nárok na ošetřovné je potřeba doložit vyplněným tiskopisem od lékaře, který zaměstnanec předá svému zaměstnavateli. Je potřeba doložit vznik a ukončení potřeby ošetřování, obojí vyznačuje do tiskopisu lékař. 

Manželka je na rodičovské dovolené? Ošetřovné nedostanete

Zaměstnanec a otec dítěte nemůže čerpat ošetřovné na nemocné dítě, jestliže matka dítěte čerpá peněžitý příspěvek v mateřství nebo rodičovský příspěvek. Protože matka dítěte pobírá uvedené dávky, které se jí poskytuji v souvislosti s péčí o dítě, tak nemůže otec dítěte ošetřovné čerpat. Výjimkou je situace, kdy onemocní nebo utrpí úraz matka dítěte a nemůže se o dítě starat, v tomto případě může otec, pokud je zaměstnán, ošetřovné čerpat. Rovněž lze čerpat ošetřovné na starší dítě, jestliže matka dítěte čerpá rodičovský příspěvek a je těhotná, při pobytu matky v nemocnici.

Kdy lze ošetřovné pobírat 16 dní?

Standardně lze dle zákona o nemocenském pojištění pobírat ošetřovné 9 kalendářních dní. Otec a matka dítěte se mohou během pobírání ošetřovného vystřídat (např. matka dítěte 6 dní a otec dítěte 3 dny).

Vystřídání je možné pouze jednou a celkovou délku pobírání ošetřovného neprodlužuje. Osamělý zaměstnanec (svobodný, ovdovělý nebo rozvedený), který pečuje o dítě mladší 16 let, které neukončilo povinnou školní docházku, může čerpat ošetřovné až 16 kalendářních dní.

Jak je ošetřovné vysoké?

Ošetřovné je 60 % z denního vyměřovacího základu. Vyměřovacím základem je veškerý příjem zaměstnance, ze kterého bylo placeno sociální pojištění v rozhodném období. Rozhodným obdobím je zpravidla 12 kalendářních měsíců. Denní vyměřovací základ se vypočítá, když se vyměřovací základ vydělí počtem kalendářních dní v daném období (zpravidla 365 dny).

Nezapočítavají se však všechny dny, aby se ošetřovné nesnižovalo (např. nemocenská). Denní vyměřovací základ se následně redukuje. Redukční hranice v roce 2012 jsou 838 Kč, 1 257 Kč a 2 514 Kč. Do první redukční hranice se započítává z 90 %, ve druhé redukční hranici z 60 %, ve třetí redukční hranici z 30 % a nad částku 2 514 Kč se již nepřihlíží.

Praktický příklad

Paní Nováková měla plat v posledních 12 měsících 20 000 Kč. Na jak vysoké ošetřovné bude mít nárok za 9 kalendářních dní, kdy se bude starat o nemocného syna?

  • Denní vyměřovací základ: 657,53 Kč (20 000 Kč  12 měsíců): 365 dní
  • Redukovaný denní vyměřovací základ: 591,78 Kč (657,53 Kč  90 %)
  • Zaokrouhlený denní vyměřovací základ: 592 Kč (zaokrouhleno na celé Kč nahoru)
  • Denní ošetřovné: 356 Kč (592 Kč  60 %, zaokrouhleno na celé Kč nahoru)
  • Ošetřovné za 9 dní: 3 204 Kč (356 Kč  9 dní)

Paní Nováková dostane ošetřovné za 9 kalendářních dní, co se bude starat o nemocného syna, ve výši 3 204 Kč.

Podle příjmu

Výše ošetřovného závisí na výši dosahovaného příjmu. V přiložené tabulce je uvedeno denní ošetřovné a ošetřované za 9 kalendářních dní nemoci v roce 2012 v závislosti na dosahovaném příjmu. Z tabulky je patrné, že u vyšších příjmů ve třetí redukční hranici je vlivem vysoké redukce, ošetřevné pouze nepatrně vyšší než u nižších příjmů.  

Měsíční příjemdenní ošetřovnéošetřovné za 9 dní
8 000 Kč143 Kč1 287 Kč
10 000 Kč178 Kč1 602 Kč
12 000 Kč214 Kč1 926 Kč
14 000 Kč249 Kč2 241 Kč
16 000 Kč285 Kč2 565 Kč
18 000 Kč320 Kč2 880 Kč
20 000 Kč356 Kč3 204 Kč
22 000 Kč391 Kč3 519 Kč
24 000 Kč427 Kč3 843 Kč
26 000 Kč459 Kč4 131 Kč
28 000 Kč483 Kč4 347 Kč
30 000 Kč507 Kč4 563 Kč
35 000 Kč566 Kč5 094 Kč
50 000 Kč674 Kč6 066 Kč
70 000 Kč792 Kč7 128 Kč
Další článek


 

celkem 2 komentáře

Nejnovější komentáře

Omlouvám se za překlepy (r mi nějak blbne). :-/
Ivana
2. 8. 2012, 11:22
A jak se počítá ošetřovné v případě, že se vracím po...
Ivana
2. 8. 2012, 11:20

Další články

Spouštíme nový FinExpert!

Spouštíme nový FinExpert!

Několik posledních měsíců jsme intenzivně pracovali na nové verzi webu FinExpert.cz.

5.  4.  2017  |  Ondráčková Kamila

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Zálohy živnostníků na sociální pojištění v roce 2017 porostou. Výše zálohy se vypočítává dle zisku v předchozím období. (aktualizováno)

4.  4.  2017  |  Gola Petr  |  9

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

4.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš
Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1
V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1

Mzdová kalkulačka

Student
Držitel průkazu ZTP/P
Invalidita 1. nebo 2. stupně
Invalidita 3. stupně
Penze / rodičovská dovolená