FinExpert.e15.cz

Jak vysoké je odstupné?

Kdy lze dostat odstupné i na základě dohody u ukončení pracovního poměru?
Jak vysoké je odstupné?

Výše odstupného se liší dle počtu odpracovaných let, horní hranice však není zákonem definována, proto mohou zaměstnanci dostat třeba i šestiměsíční odstupné. Kdy lze dostat odstupné i na základě dohody u ukončení pracovního poměru?

Odstupné je definováno v zákoníku práce (§ 67), náleží zaměstnanci, jestliže k rozvázání pracovního poměru dochází výpovědí danou zaměstnavatelem. Při splnění uvedených podmínek náleží odstupné i v případě, že je pracovní poměr ukončen dohodou.

Co je to odstupné?

V případě, že zaměstnanec obdrží výpověď z důvodů, na kterých nenese vinu, tak mu náleží odstupné, což je jednorázový příspěvek vyplácený zaměstnavatelem zaměstnanci jako forma odškodnění. Na výši a výplatu odstupného nemá žádný vliv, zdali si např. zaměstnanec během výpovědní doby najde novou práci či nikoliv.

  • Odstupné je zaměstnavatelem zaměstnanci vyplaceno po skončení pracovního poměru v nejbližším výplatním termínu určeném u zaměstnavatele pro výplatu mzdy nebo platu. Samozřejmě se lze dohodnout i na jiném termínu.

Jak je odstupné vysoké?

Zaměstnanci, který obdrží výpověď od zaměstnavatele z výše uvedených důvodů nebo je pracovní poměr ukončen dohodou ze stejných důvodů, náleží odstupné, které je odstupňováno.

  • Nejméně odstupné činí jednonásobek průměrného výdělku, pokud pracovní poměr u zaměstnavatele trval méně než jeden rok
  • Nejméně odstupné činí dvojnásobek průměrného výdělku, pokud pracovní poměr u zaměstnavatele trval alespoň jeden rok a méně než dva roky.
  • Nejméně trojnásobek průměrného výdělku, když pracovní poměr trval u zaměstnavatele alespoň dva roky.
  • Nejméně součtu trojnásobku průměrného výdělku a částek uvedených v předchozích bodech, jestliže dochází k rozvázání pracovního poměru v době, kdy se na zaměstnance vztahuje v kontu pracovní doby postup podle § 86 odstavce 4.
  • Jestliže je pracovní poměr ukončen z důvodu nemožnosti výkonu práce ze zdravotních důvodů na základě lékařského posudku, potom náleží odstupné ve výši dvanáctinásobku průměrného výdělku.

 

Z odstupného se neodvádí povinné odvody

Odstupné je vyšší než předchozí průměrná mzda, důvodem je skutečnost, že z odstupného se odvádí pouze daň z příjmu fyzických osob. Sociální pojištění a zdravotní pojištění se z odstupného neplatí. Protože se z odstupného neplatí důchodové pojištění, tak se tato částka nezohledňuje při výpočtu důchodu. Výši důchodu ovlivňují pouze příjmy, ze kterých bylo odvedeno důchodové pojištění.

Vyšší odstupné není problém

Někteří zaměstnavatelé jsou se svými zaměstnanci velmi spokojeni a k rozvázání pracovního poměru dochází např. z ukončení činnosti nebo odchodu do důchodu. Výplata vyššího odstupného, např. šestiměsíčního je v souladu se zákonem. Zaměstnavatelé mohou dát zaměstnanci tedy i vyšší odstupné. Odstupné může obdržet i důchodce, v praxi k této situaci však nedochází, neboť s penzisty uzavírají zaměstnavatelé zpravidla smlouvu na dobu určitou.

Odstupné na základě dohody

V některých případech je pracovní poměr ukončen dohodou, např. zaměstnanec již nechce u zaměstnavatele pracovat ve výpovědní době. I při ukončení pracovního poměru dohodou může mít zaměstnanec nárok na odstupné, jestliže je v písemně vyhotovené dohodě uveden důvod skončení pracovního poměru, např. jako důvod bude uvedena nadbytečnost zaměstnance (§ 52 písmeno c) zákoníku práce).

  • Zaměstnanci, kteří uzavřou se zaměstnavatelem dohodu, by si však měli vždy velmi důkladně ověřit, zdali je v této dohodě uveden důvod ukončení pracovního poměru. Jestliže by tam tento důvod uveden nebyl a zaměstnavatel nakonec nedodržel ústně domluvené podmínky a odstupné nevyplatil, potom by se mohl zaměstnanec ocitnout v důkazní nouzi při prokazování skutečného důvodu ukončení pracovního poměru u soudu.

Odstupné a podpora v nezaměstnanosti

Pokud zaměstnanec obdrží od svého zaměstnavatele po ukončení pracovního poměru odstupné, tak nebude po určitou dobu pobírat podporu v nezaměstnanosti. Evidovat na úřad práce se však může zaměstnanec ihned po skončení pracovního poměru, tento postup je výhodný i např. s ohledem na získanou dobu pojištění pro důchodové účely.

  • Podpora v nezaměstnanosti se začíná vyplácet až po době, která odpovídá výši odstupného. V praxi obdrží většina zaměstnanců tříměsíční odstupné, v tomto případě tedy začne zaměstnanec pobírat podporu v nezaměstnanosti až po třech měsících po ukončení zaměstnání.
Další článek


 

 


Další články

Spouštíme nový FinExpert!

Spouštíme nový FinExpert!

Několik posledních měsíců jsme intenzivně pracovali na nové verzi webu FinExpert.cz.

5.  4.  2017  |  Ondráčková Kamila

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Zálohy živnostníků na sociální pojištění v roce 2017 porostou. Výše zálohy se vypočítává dle zisku v předchozím období. (aktualizováno)

4.  4.  2017  |  Gola Petr  |  9

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

4.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš
Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1
V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1

Mzdová kalkulačka

Student
Držitel průkazu ZTP/P
Invalidita 1. nebo 2. stupně
Invalidita 3. stupně
Penze / rodičovská dovolená