FinExpert.e15.cz

Jak vyplnit daňové přiznání při více příjmech

Poradíme vám, jak na daně, když jste zaměstnaní i podnikáte.
Jak vyplnit daňové přiznání při více příjmech

Na situaci se podívejme na příkladu pana Nováka. Je zaměstnaný, současně podniká a má příjmy z pronájmu. Protože má pan Novák roční příjmy, které jsou předmětem daně z příjmu fyzických osob za rok 2010 vyšší než 15 000 Kč a současně byly příjmy mimo příjmu ze zaměstnání za rok 2010 vyšší než 6 000 Kč, tak má pan Novák povinnost podat daňové přiznání.

Daňové přiznání tedy musí podat i zaměstnanci, kteří současně podnikají, mají příjem z pronájmu, mají kapitálové příjmy a ostatní příjmy podléhající daňové povinnosti. Protože si pan Novák zpracovává daňové přiznání sám, tak jej musí na finanční úřad doručit do konce března 2011.

Základní údaje

Pan Novák během roku 2010 změnil dvakrát místo. Od ledna do února pracoval pro firmu Alfa, s. r. o., ho kde byl jehrubý příjem 42 800 Kč, od března do července pracoval pan Novák pro firmu Beta, s. r. o. (hrubý příjem 125 500 Kč) a od srpna do prosince pracoval pro firmu Gama, s. r. o. (hrubý příjem 155 000 Kč). Současně měl pan Novák příjem z pronájmu nemovitosti za celý rok ve výši 84 600 Kč.

Dále měl pan Novák příjem z řemeslné živnosti, konkrétně kovářské práce, ve výši 92 500 Kč a příjem z vydané knihy „Umělecké kovářství“ ve výši 26 200 Kč. Pan Novák má dvouletou dceru, která s ním žije v jedné domácnosti.

Manželka byla celý rok s dítětem doma na rodičovské dovolené a neměla kromě rodičovského příspěvku 7 600 Kč měsíčně žádné další vlastní příjmy. Pan Novák zaplatil na úrocích z úvěru 9 500 Kč a na životním pojištění 6 000 Kč a penzijním připojištění 9 000 Kč. Kolik zaplatí pan Novák na dani z příjmu fyzických osob?

1) Podklady ze zaměstnání

Od mzdové účetní společnosti Alfa, s. r. o., Beta, s. r. o. a Gama, s. r. o. obdržel po ukončení zaměstnání pan Novák „Potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti a funkčních požitků, sražených zálohách na daň a daňovém zvýhodnění za rok 2010“.

Potvrzené údaje od společnosti Alfačástka
úhrn zúčtovaných příjmů ze závislé činnosti a funčkních požitků42 800 Kč
úhrn zaplaceného pojistného zaměstnavatelem14 556 Kč
skutečně sražená záloha na dani z příjmu fyzických osob2 536 Kč
Potvrzené údaje od společnosti Betačástka
úhrn zúčtovaných příjmů ze závislé činnosti a funčkích požitků125 500 Kč
úhrn zaplaceného pojistného zaměstnavatelem42 670 Kč
skutečně sražená záloha na dani z příjmu fyzických osob10 090 Kč
Potvrzené údaje od společnosti Gamačástka
úhrn zúčtovaných příjmů ze závislé činnosti a funčkích požitků155 000 Kč
úhrn zaplaceného pojistného zaměstnavatelem52 700 Kč
skutečně sražená záloha na dani z příjmu fyzických osob16 015 Kč

  • V řádku č. 31 daňového přiznání k dani z příjmu fyzických osob za rok 2010 bude úhrn příjmů od všech zaměstnavatelů 323 300 Kč (42 800 Kč + 125 500 Kč + 155 000 Kč).
  • V řádku č. 32 daňového přiznání bude úhrn zaplaceného pojistného zaměstnavatelem 109 926 Kč (14 556 Kč + 42 670 Kč + 52 700 Kč).
  • V řádku č. 34 a č 36 bude částka 433 226 Kč (323 300 Kč + 109 926 Kč).
  • V řádku č 84 bude uvedena částka sražených záloh na dani 28 641 Kč (2 536 Kč + 10 090 Kč + 16 015 Kč).

2) Podklady ze samostatné výdělečné činnosti

Pan Novák využije výhodných výdajových paušálů upravených v § 7 zákona o dani z příjmu a výdaje uplatní paušálem. U každé činnosti však uplatní jiný paušál v závislosti na vykonávané činnosti. U řemeslné činnosti je paušál 80 % a u autorských práv 40 %.

Příjmy a výdaje z výdělečné činnostipříjemvýdaj
řemeslná živnost (kovářství)92 500 Kč74 000 Kč
kniha o kovářství26 200 Kč10 480 Kč

Údaje o podnikání budou uvedeny v příloze č. 1 daňového přiznání za rok 2010.

  • V řádku č. 101 daňového přiznání budou celkové příjmy 118 700 Kč (92 500 Kč + 26 200 Kč).
  • V řádku č. 102 daňového přiznání budou celkové výdaje 84 480 Kč (74 000 Kč + 10 480 Kč).
  •  V řádku č. 104 a č. 113 daňového přiznání bude částka 34 220 Kč (118 700 Kč – 84 480 Kč). Tato částka 34 220 Kč bude uvedena i v řádku 37 daňového přiznání.

3) Příjmy z pronájmu

I u příjmu z pronájmu využije pan Novák výdajový paušál, který je 30 % z příjmů. 

Příjmy a výdaje z pronájmupříjemvýdaj
pronájem nemovitosti84 600 Kč25 380 Kč
Údaje o pronájmu budou uvedeny v příloze číslo 2 přiznání k dani z příjmu fyzických osob za rok 2010.
 

  • V řádku 201 této přílohy bude částka 84 600 Kč.
  • V řádku 202 této přílohy bude částka 25 380 Kč.
  • V řádku č. 203 a č. 206 bude částka 59 220 Kč (84 600 Kč – 25 380 Kč). Částka 59 220 Kč bude následně uvedena i v řádku č. 39. 

Výpočet daně z příjmu fyzických osob za rok 2010 pana Nováka 

Výpočetčástka
úhrn příjmů od všech zaměstnavatelů (ř. 31)323 300 Kč
úhrn zaplaceného pojistného zaměstnavatelem (ř. 32)109 926 Kč
dílčí základ daně ze závislé činnosti § 6 (ř. 34, 36, 36a)433 226 Kč
dílčí základ daně z podnikání a jiné výdělečné činnosti § 7 (ř. 37)34 220 Kč
dílčí základ daně z pronájmu § 9 (ř. 39)59 220 Kč
základ daně (ř. 42, 45) (433 226 Kč + 34 220 Kč + 59 220 Kč)526 666 Kč
nezdanitelná část na penzijní připojištění (ř. 48) (9 000 Kč - 6 000 Kč)3 000 Kč
nezdanitelná část na životní pojištění (ř. 49)6 000 Kč
úhrn nezdanitelných částí základu daně (ř. 54)9 000 Kč
základ daně snížený o nezdanitelné položky (ř. 55) (526 666 Kč - 9 000 Kč)517 666 Kč
základ daně zaokrouhlený na celé Kč dolů (ř. 56)517 600 Kč
daň (ř. 57) (517 600 Kč ∙ 15 %)77 640 Kč
sleva na poplatníka (ř. 64)24 840 Kč
sleva na manželku/manžela (ř. 65)24 840 Kč
úhrn slev na dani (ř. 70) (24 840 Kč + 24 840 Kč)49 680 Kč
daň po uplatnění slev (ř. 71) (77 640 Kč - 49 680 Kč)27 960 Kč
děti (tabulka)12 měsíců
daňové zvýhodnění na děti (ř. 72) (967 Kč za každý měsíc)11 604 Kč
sleva na dani do výše daňové povinnosti (ř. 73)16 356 Kč
daň po uplatnění slevy (ř. 74)16 356 Kč
úhrn sražených záloh na dani z příjmu (ř. 84)28 641 Kč
zbývá doplatit (+)/zaplaceno více (-) (ř. 91) (16 356 Kč - 28 641 Kč)-12 285 Kč

Finanční úřad bude tedy panu Novákovi vracet na dani částku 12 285 Kč. Hlavním důvodem je uplatnění slevy na dani na manželku ve výši 24 840 Kč. Tato sleva nelze uplatnit měsíčně během roku, proto odvedl pan Novák ze zaměstnání vyšší zálohy, než odpovídá jeho daňové povinnosti.

Pozor na nutné přílohy

Pan Novák musí ke svému daňovému přiznání přiložit přílohy, které jsou nedílnou součástní daňového přiznání. Příloha bude mít celkem 8 listů. Protože podával pan Novák daňové přiznání již v roce 2009, kde uplatnil daňové zvýhodnění na svou dceru a doložil kopii rodného listu, tak k přiznání za rok 2010 již kopii rodného listu přikládat nemusí.

1. Výpočet dílčího základu daně z příjmu z podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti.
2. Výpočet dílčího základu daně z pronájmu.
3. Potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti od společnosti Alfa, s. r. o.
4. Potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti od společnosti Beta, s. r. o.
5. Potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti od společnosti Gama, s. r. o. 
6. Potvrzení o zaplacených částkách na penzijní připojištění.
7. Potvrzení o zaplacených částkách na životní pojištění.
8. Čestné prohlášení manželky, že neměla za rok 2010 vlastní příjmy nižší než 68 000 Kč.
 

Další článek


 

celkem 2 komentáře

Nejnovější komentáře

Dobrý den, nesouhlasím s Vaším výpočtem. částka kter...
Anna
3. 6. 2011, 17:21
8. Čestné prohlášení manželky, že "MĚLA" za rok 2010...
AleTic
21. 2. 2011, 14:06

Další články

Spouštíme nový FinExpert!

Spouštíme nový FinExpert!

Několik posledních měsíců jsme intenzivně pracovali na nové verzi webu FinExpert.cz.

5.  4.  2017  |  Ondráčková Kamila

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Zálohy živnostníků na sociální pojištění v roce 2017 porostou. Výše zálohy se vypočítává dle zisku v předchozím období. (aktualizováno)

4.  4.  2017  |  Gola Petr  |  9

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

4.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš
Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1
V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1

Mzdová kalkulačka

Student
Držitel průkazu ZTP/P
Invalidita 1. nebo 2. stupně
Invalidita 3. stupně
Penze / rodičovská dovolená