FinExpert.e15.cz

Jak vybírat cestovní kancelář

Každá cestovní kancelář musí být pojištěna pro případ úpadku. Vznikne-li vám kvůli krachu cestovní kanceláře škoda, máte nárok na finanční náhradu.
Jak vybírat cestovní kancelář

Většina Čechů vyráží na letní dovolenou do zahraničí s cestovní kanceláří. V období letních prázdnin vždy pronikne do médií zpráva o problémech či dokonce krachu některé z cestovních kanceláří. V letošním roce si vytáhl „černého Petra“ ten, kdo se rozhodl vycestovat s cestovní kanceláří Tomi Tour. Klienti, kteří mají dovolenou již za sebou, si mohou oddychnout. Těm, kteří zájezd pouze zaplatili, nezbude nic jiného, než se obrátit se svými nároky na pojišťovnu. Jak vybírat cestovní kancelář, jaké jsou náležitosti cestovní smlouvy a jak postupovat v případě úpadku organizátora zájezdu?

Vybírejte dle vlastních zkušeností

Vybrat cestovní kancelář, která splní vše, co je uvedeno v cestovní smlouvě, dostanete se bez problémů do cílové země i zpět, nemusí být jednoduchý úkol. Poslední příběh zkrachovalé cestovní kanceláře je jasným důkazem toho, že i zavedená cestovní kancelář vás může nakonec „zapomenout“ doma. Lákavá mediální prezentace ani významný podíl na trhu nemusí být zárukou spokojeně prožité dovolené. Podle čeho tedy vybírat?

Nejvhodnější je oslovit cestovní kancelář, se kterou již máte dobré zkušenosti. Pokud společnost neznáte, snažte se získat informace od svých známých. Při výběru vám může pomoci i seznam cestovních kanceláří na internetových stránkách Asociace českých cestovních kanceláří a agentur (sekce Členové AČCKA). Záruku, že vybraná cestovní kancelář nezkrachuje těsně před odjezdem, však nezískáte nikdy. Z tohoto důvodu je důležité, aby byla cestovní kancelář pojištěna pro případ úpadku. Cestovní kancelář je povinna mít po celou dobu své činnosti uzavřeno pojištění pro případ svého úpadku (pozn.: podmínka pro platnost koncese k provozování cestovní kanceláře). Certifikát potvrzující pojištění je uveden v katalogu či na internetových stránkách společnosti. Platnost pojistné smlouvy si můžete ověřit u příslušné pojišťovny. O předložení certifikátu můžete požádat i přímo v kanceláří organizátora zájezdu (např. před uzavřením cestovní smlouvy).

Cestovní agentury nabízejí jen některé služby

Zájezd si můžete vybrat nejen v cestovní kanceláři, ale i v cestovní agentuře. Provozování cestovní agentury patří podle živnostenského zákona mezi živnosti volné. Tyto subjekty působící v oblasti cestovního ruchu mohou poskytovat jen některé činnosti. Nejčastěji se cestovní agentury zaměřují na zprostředkování prodeje zájezdů jiných cestovních kanceláří. Cestovní agentura tedy nemůže být organizátorem vlastního zájezdu. Zástupce cestovní agentury vás musí vždy informovat, pro kterou cestovní kancelář je prodej zájezdu zprostředkováván. Před uzavřením cestovní smlouvy si nechte předložit doklad o pojištění záruky pro případ úpadku cestovní kanceláře, pro kterou agentura prodej zájezdu zprostředkovává.

Všechny požadavky uveďte v cestovní smlouvě

Veškeré informace týkající se zájezdu jsou uvedeny v cestovní smlouvě. Tato smlouva je vždy písemná a vyhotovuje ji zaměstnanec cestovní kanceláře. Po uzavření smlouvy získáte jedno vyhotovení, které uplatníte v případě řešení nedostatků zájezdu či úpadku cestovní kanceláře. Spolu se smlouvou získáte i doklad o pojištění vystavený pojišťovnou. Cestovní smlouva vždy obsahuje vymezení smluvních stran, vymezení zájezdu (zejména termín, místo a dobu trvání zájezdu), cenu a způsob úhrady, způsob uplatnění nároků v případě porušení právní povinnosti cestovní kanceláře a výši storno poplatků. Dále obsahuje cestovní smlouva informace o místě ubytování, způsobu dopravy, formě stravování, dalších službách poskytnutých k zájezdu apod.

Vzniklou škodu ohlaste pojišťovně

V případě úpadku cestovní kanceláře je z pojištění hrazena doprava z místa pobytu v zahraničí do České republiky (pokud je doprava součástí zájezdu). Cestovní kanceláři ani delegátům neplatíte náklady spojené s dopravou. V případě, že je díky úpadku zkrácen pobyt, získáte od pojišťovny rozdíl mezi cenou zájezdu a cenou částečně poskytnutého zájezdu. Pojišťovna vám vyplatí i složenou zálohu nebo celou zaplacenou cenu zájezdu v případě, že se díky úpadku společnosti zájezd neuskutečnil. O pojistné plnění požádáte prostřednictvím formuláře pro hlášení pojistné události. Ten můžete získáte přímo v pojišťovně, na internetových stránkách pojišťovny, případně můžete požádat o jeho zaslání poštou nebo faxem. K vyplněnému formuláři je třeba připojit originál nebo úředně ověřenou kopii uzavřené cestovní smlouvy a doklad o zaplacení zálohy nebo plné ceny zájezdu. Tyto dokumenty odešlete na adresu pojišťovny. Pojišťovny mají stanoven termín pro nahlášení škody a výplatu pojistného. Zpravidla pojišťovny vyplatí zálohu a po přihlášení všech poškozených doplatí zbývající částku. Vyplacená náhrada však nemusí pokrýt skutečně zaplacenou cenu zájezdu.

Další článek


 

Související články


 


Další články

Spouštíme nový FinExpert!

Spouštíme nový FinExpert!

Několik posledních měsíců jsme intenzivně pracovali na nové verzi webu FinExpert.cz.

5.  4.  2017  |  Ondráčková Kamila

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Zálohy živnostníků na sociální pojištění v roce 2017 porostou. Výše zálohy se vypočítává dle zisku v předchozím období. (aktualizováno)

4.  4.  2017  |  Gola Petr  |  9

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

4.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš
Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1
V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1

Mzdová kalkulačka

Student
Držitel průkazu ZTP/P
Invalidita 1. nebo 2. stupně
Invalidita 3. stupně
Penze / rodičovská dovolená