FinExpert.e15.cz

Jak vnímáme život po 25 letech demokracie?

Nejvyšší hodnocení dávali životu mladí lidé od 16 do 24 let.
Jak vnímáme život po 25 letech demokracie?

Jak se Češi cítí po 25 letech demokracie? Cítíme se bezpečně? Jsme spokojení s osobními vztahy? Věříme ve spravedlnost v našem státě? A jaká jsou naše očekávání do budoucna? Respondenti hodnotili v šetření Českého statistického úřadu vybrané oblasti na stupnici od 1 do 10, přičemž 0 znamenala zcela nespokojen a 10 zcela spokojen.

Celková spokojenost se životem

Na začátku dotazníku lidé hodnotili, jak jsou celkově spokojeni se životem a jeho vybranými oblastmi – bydlení, finanční situace, zaměstnání, osobní vztahy, životní prostředí. Ženy uvedly známky 7,0 a muži 6,9. Celá čtvrtina dotázaných hodnotila své životy číslem 8, pětina lidí dokonce známkovala čísly 9 a 10.

Nejvyšší hodnocení dávali životu mladí lidé od 16 do 24 let, což jsou v mnoha případech studenti, s průměrnou známkou 8. Pracující známkovali život průměrně 7,2, ekonomicky neaktivní osoby a osoby v domácnosti  hodnotily průměrně číslem 7,5. Mnohem méně spokojení byli lidé ve věku 60 let a více, ti hodnotili svou životní spokojenost průměrně číslem 6,6. Nezaměstnaní lidé hodnotili život číslem 5,4.

Z regionálního hlediska žijí nejspokojenější lidé v Praze, Královehradeckém a Plzeňském kraji, nejméně spokojení jsou obyvatelé Pardubického, Ústeckého a Olomouckého kraje. 

Klepněte pro větší obrázek

Průměrná známka spokojenosti s životem v krajích ČR v roce 2013

S financemi spokojeni nejsme, s osobními vztahy ano

Lidé v České republice nejsou příliš spokojeni se svou finanční situací a s množstvím volného času, ve kterém se chtějí věnovat svým koníčkům. S osobními vztahy a s bydlením jsou spokojeny ženy i muži. Míra spokojenosti s bydlením úzce souvisí s právní formou užívání bytu. Ten kdo bydlí ve vlastním domě nebo bytě, případně v družstevním bytě, je spokojenější, než lidé bydlící v pronájmu. 

Policie se velké důvěře netěší

Dotazník se zabýval i pocity, které prožívají jednotliví lidé. Z negativních pocitů byla nejčastější nervozita, z pozitivních pocitů převládal klid, štěstí a pohoda. Co se týká důvěry v lidi, tam průměrná známka dosáhla výše 5,3, příčemž ženy se mírně častěji než muži domnívaly, že lidem lze důvěřovat. Průměrné hodnocení s věkem postupně klesalo, nejméně důvěřují lidem osoby ve věku 55 – 64 let, pak důvěra opět mírně vzrůstá.

Zaujalo nás: Američanka má svůj spořicí účet již 99 let

Zaujalo nás: Američanka má svůj spořicí účet již 99 let

Do hodnocení důvěry byla zahrnuta i Policie ČR, státní a právní systém České republiky. Největší důvěru z těchto tří institucí dali respondenti Policii ČR, výsledek je ale nelichotivý – průměrná známka dosáhla hodnoty 4,9, nejčastěji uvedená známka byla 5. Plnou důvěru Policii ČR projevilo jen 1,6 % dotázaných.

Ještě menší důvěře se těsí právní a státní systém České republiky, kdy průměrné hodnocení bylo 3,7, resp. 3,6. Zajímavý je i fakt, že státnímu systému ČR vůbec nedůvěřuje 12,7 % respondentů a právnímu systému 14,4 % respondetů.

Dobrou zprávou je, že téměř 95 % osob má někoho, komu se může svěřit s osobními záležitostmi a v případě potřeby se může obrátit s prosbou na své přátel, příbuzné či známé. To se týkalo i starších lidí. Desetina nezaměstnaných lidí se domnívá, že nemá komu by se svěřila, tento fakt může souviset s tím, že se za svou situaci stydí a požádat o pomoc by se zdráhali z tohoto důvodu.

V okolí našich domovů se cítíme relativně bezpečně

Nejčastější odpověď na otázku, jestli se lidé cítí v okolí svých domovů po setmění bezpečně, byla spíše bezpečně. Zcela bezpečně se cítila pětina dotázaných a stejný počet respondentů se příliš bezpečně necítil. Necelých 5 % dotázaných si nepřidá bezpečně vůbec. S narůstajícím věkem se pocit bezpečí snižuje.

Nejbezpečněji se cítí obyvatelé rodinných domů a dvojdomů, následují obyvatelé bytových domů. Zároveň se pocit bezpečí odvíjí od velikosti místa bydliště. V menších obcích se cítí obyvatelé více v bezpečí, čím větší obec, tím více tento pocit klesá.

Z územního hlediska cítili největší míru bezpečí lidé ze Severovýchodu, celých 28,5 %, následoval Jihovýchod a Střední Morava. Nejméně bezpečně se cítí obyvatelé Moravskoslezského regionu a Severozápadu – přes 30%.

A co budoucnost?

V závěru dotazníku zazněla otázka, jak by se mohla vyvíjet celková životní situace v následujících 12 měsících. Přes 60 % dotázaných předpokládá, že se situace nezmění. Pesimistická je pětina osob a další pětina lidí je optimistická a věří, že se jejich životní situace zlepší. Zajímavé je, že ve změnu k lepšímu věří více muži.

Studenti oplývají největším optimismem. Mladí lidé do 25 let jsou pozitivně naladěni a věří, že během následujícího roku bude líp. Zároveň tato věková kategorie v největší míře v porovnání s ostatními kategoriemi odpověděla, že vývoj situace nedokáže posoudit. 

Více než 30 % dotázaných důchodců předpokládá, že bude hůř. Rozporuplné pocity mají nezaměstnaní. Téměř 40 % nezaměstnaných věří, že se jejich situace během roku zlepší a 25 % nezaměstnaných lidí si myslí, že se jejich životní situace ještě zhorší. 

Další článek


 

 


Další články

Spouštíme nový FinExpert!

Spouštíme nový FinExpert!

Několik posledních měsíců jsme intenzivně pracovali na nové verzi webu FinExpert.cz.

5.  4.  2017  |  Ondráčková Kamila

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Zálohy živnostníků na sociální pojištění v roce 2017 porostou. Výše zálohy se vypočítává dle zisku v předchozím období. (aktualizováno)

4.  4.  2017  |  Gola Petr  |  9

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

4.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš
Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1
V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1

Mzdová kalkulačka

Student
Držitel průkazu ZTP/P
Invalidita 1. nebo 2. stupně
Invalidita 3. stupně
Penze / rodičovská dovolená