FinExpert.e15.cz

Jak ušetřit s telefonováním přes internet?

Jen málokterá oblast IT je v poslední době tolikrát skloňována, jako hlas po Internet Protokolu - VoIP. Táhne s sebou sice jistou pachuť špatné kvality z dob počátků, ale čím dál víc se dostává do zorného pole uživatelů, kteří od ní očekávají především snížení nákladů na hovorné.
Jak ušetřit s telefonováním přes internet?

Nejprve si hlasovou problematiku musíme rozdělit na dvě základní oblasti, které se diametrálně liší – vnitřní a vnější. Zatímco vnitřní hlasové řešení zahrnuje obecně telefony, vnitřní vedení po budově a ústřednu, pak vnější řeší připojení této ústředny k poskytovatelům hlasových služeb. VoIP se nejprve ukázalo v externí části, ale poměrně dlouho se již objevuje i ve vnitřních rozvodech a ani IP telefony již nejsou nic exotického.

Základem je Skype

A teď již konkrétně, v čem nám VoIP může pomoci. Každý, kdo má doma rozumně kvalitní připojení k Internetu si může nainstalovat VoIP obdobu ICQ, která se jmenuje Skype (http://www.skype.com/) a která i obdobně funguje, jen s tím rozdílem, že nepíšete, ale hovoříte – snadné, kvalitní a efektní. Jde samozřejmě o home-user produkt, který nelze využít v business sféře, ale pro seznámení se světem VoIP je výtečný.
Skype a podobné „čistě“ VoIP produkty mají ovšem jeden zásadní nedostatek a totiž možnost komunikovat pouze mezi dvěma uživateli stejného produktu, což reálné využití výrazně snižuje. Chceme-li telefonovat tak, jak jsme zvyklí musíme se dostat do JTS (Jednotná Telefonní Síť) a to přes Telco operátora. Zde se ovšem dostáváme do problémů, neboť jediný způsob připojení k Internetu, který pro hlas dostačuje kvalitativně a současně se cenou vejde do domácího rozpočtu je ADSL. A pokud máte ADSL, tak také máte telefonní linku a každý operátor vás bude spíše tlačit do služby CPS (předvolba operátora), která sice znamená pro operátora vyšší náklady, ale technicky je mnohem méně problematická. Pro domácí použití se tedy VoIP vyplatí spíše jen ve formě „hlasového ICQ“ a pro volání na „klasický“ telefon raději využijte CPS.

Firmám přináší VoIP nižší náklady

Pokud jste si se Skype již vyhráli a zbavili se obavy z VoIP uvažujte, co tato technologie může přinést vaší firmě. V první řadě každého napadne úspora za telefonní hovor realizovaná nižšími poplatky za minutu hovoru a také velmi nízkými náklady na vnitrofiremní volání. Tato úspora je však pouze necelou čtvrtinou možných úspor. Více, jak třetinu uspoříte na veškerém zařízení, které už nebudete muset mít dvojmo, ale například s velkou, drahou, dinosauří ústřednou se budete moci nakonec úspěšně rozloučit a spolu s ní i s jejími správci. A nakonec téměř celou polovinu úspor reprezentuje výrazné zjednodušení administrace sítě a s ní tedy uvolnění především technických kapacit, které je možné okamžitě napnout například do vývoje.
VoIP můžete ve firmě začít aplikovat jak ve vnitřní, tak vnější oblasti a to jak plně, tak hybridně. V současné době vypadá komunikační struktura průměrné střední firmy tak, že je rozdělena na dvě samostatné, naprosto neslučitelné části – hlasovou a datovou. Obě části si žijí vlastním životem, mají vlastní síť, vlastní dodavatele a vlastní správce. Obě si také nárokují velkou část z nákladů dané firmy a přitom vlastně obě dělají totéž – zprostředkovávají komunikaci mezi lidmi. Taková situace má samozřejmě i své pozitivní stránky - sloučením dvou sítí do jedné totiž sloučíme i jejich problémy a požadavky. Potřebuje-li tedy hlasová síť především nízkou latenci a vysokou stabilitu přenosu, datová vysokou přenosovou kapacitu a dostupnost, pak sloučením získáme cosi, co nebude ochotno akceptovat výkyvy ve většině měřitelných veličin. To samozřejmě klade na takto konvergovanou síť vysoké nároky, které až do nedávné doby nebyly pro čistě datovou síť standardem. V současné době se však vývoj posunul do bodu, kde se dDatová síť velmi blízce přiblížila požadavkům kladeným na síť hlasovou a náklady na konvergenci tedy klesly na příjemnou úroveň, která splňuje rozumnou úroveň návratnosti. Dnes již není problém najít dostatečně kvalitního poskytovatele, který je ochoten a schopen onu dostatečnou kvalitu zajistit a ještě vzít, alespoň z části, na svá bedra transformaci vnitropodnikové komunikace.

Klepněte pro větší obrázek

Zdroj: Ceníky poskytovatelů

Jak začít s VoIP?

Nejsnazším a nejlevnějším způsobem, jak začít, je využít VoIP pro externí komunikaci a to oslovením svého ISP s dotazem, zda a za jakých podmínek umožňuje VoIP připojení. Pokud je vám odpovědí jen nechápavý výraz, případně vyhýbavé mumlání, je namístě uvažovat o změně. Pokud se rozhodneme použít datové připojení pro přenos hlasu je nezbytně nutné uzavřít s poskytovatelem SLA (Service Level Agreement), která bude zaručovat dostatečnou kvalitu, neboť jakýkoliv problém v tomto místě znamená omezení veškeré komunikace vaší firmy. Samozřejmostí musí být též konfigurace QoS (Quality of Serice) na celé trase, tedy i na vašem routeru, která zabezpečí vyšší prioritu hlasu před daty. S další investicí musíte počítat do rozšíření, či výměny ústředny, routeru, případně obojího, to podle toho, jak rozsáhlé zavedení VoIP plánujete, protože hlasově/datový překlad může dělat jak router (většinou ve formě Voice Interface Card), tak ústředna (VoIP modul) a ve výsledku vám může stačit jen jeden z nich, který bude zajišťovat všechny hlasové a datové služby. Kritičnost takového zařízení je ovšem nasnadě. Obecně se dnes doporučuje raději nespěchat s vyhazováním routerů, či ústředen a raději delší dobu mít zálohu pro alespoň jeden způsob komunikace – mail, či hlas.
Pokud máte několik poboček, mezi kterými máte nějakou formu datové komunikace, je využití VoIP extrémně výhodné, neboť při relativně minimálních nákladech na rozšíření hraničních routerů o VoIP moduly můžete telefonovat mezi pobočkami téměř zdarma, resp. za cenu kapacity stávajícího datového spoje. Pokud využíváte VPN (Virtuální Privátní Síť) je nezbytné, aby všechny pobočky byly připojeny k jednomu poskytovateli, neboť konfigurace QoS mezi poskytovateli je sice teoreticky možná, v praxi však velmi těžko realizovatelná.
Až potud vnější komunikace, ale co vnitřní? Po IP telefonech se vyplatí sáhnout ve třech případech. V případě, že budujete úplně novou infrastrukturu je již dnes výhodné počítat s plně IP provozem, tedy s IP telefony a call managerem místo ústředny. Dále pak v případě, že potřebujete zvýšit počet telefonů tam, kde jsou již vyčerpány kapacity hlasové infrastruktury a její rozšíření by bylo nákladné, či dokonce nemožné. IP telefony totiž mají velkou výhodu v tom, že se dají rozšiřovat pomocí přepínače stejně, jako počítače – teoreticky vám tedy stačí jen jeden ethernet port do jedné místnosti. A v neposlední řadě se IP telefony vyplatí ve firmách typu call centrum, kde může IP telefon nahradit počítač jako koncové zařízení pro CRM, či jiný systém.
Rozhodnutí jaké telefony využít je velmi závislé na ústředně, která je v případě IP telefonů reprezentována typicky routerem se software „call manager“, který zajišťuje funkce typické pro ústředny. Vždy je totiž dražší rozšířit klasickou ústřednu rozhraním pro IP telefon, než přidat klasický telefon. Stejně pak jsou drahé analogové brány pro klasické telefony k routerům. Není tedy příliš výhodné udržovat dlouho hybridní síť, která přináší především zvýšené náklady na správu.

VoIP je náročná na kvalitu datové sítě

A na co si dát pozor? Nejdůležitější oblastí je jednoznačně kvalita a stabilita spojení s poskytovatelem. Přísná SLA smlouva nejen na datovou, ale i na hlasovou část komunikace je minimem, zálohování je doporučeno, alespoň na část kapacity. U hlasových ceníků je pak potřeba všímat si i skrytých nákladů, což je především způsob tarifikace udávaný obvykle ve formátu „X+Y“, kdy X udává minimální účtovaný čas a Y pak následnou délku účtovaného úseku, vše v sekundách. Údaj 120+60 tedy znamená, že vám budou účtovány nejméně dvě minuty hovoru a následně pak za každou započatou minutu. Konkrétně tento způsob tarifikace vám může zvýšit účet za hovorné o 20% – 50%, podle typu hovorů. Seriózní Telco operátor již dnes poskytuje tarifikaci 1+1 do všech destinací. Také je potřeba dát si pozor, zda a jak jsou řešeny faxy, neboť jejich přenos přes VoIP je výrazně komplikovanější, než „obyčejný“ hlas a mnoho poskytovatelů přenos faxů neřeší vůbec, případně komplikovaně s vyššími nároky na přenosovou kapacitu.

Typická situace: oddělení hlasových a datových služeb

Klepněte pro větší obrázek

Různé příklady propojení hlasových a datových služeb

Klepněte pro větší obrázek

Klepněte pro větší obrázek

Klepněte pro větší obrázek

Další článek


 

Související články


celkem 2 komentáře

Nejnovější komentáře

VoIP ?
tomtom
11. 3. 2005, 10:19
Skype
Petr Maršák
11. 3. 2005, 07:40

Další články

Spouštíme nový FinExpert!

Spouštíme nový FinExpert!

Několik posledních měsíců jsme intenzivně pracovali na nové verzi webu FinExpert.cz.

5.  4.  2017  |  Ondráčková Kamila

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Zálohy živnostníků na sociální pojištění v roce 2017 porostou. Výše zálohy se vypočítává dle zisku v předchozím období. (aktualizováno)

4.  4.  2017  |  Gola Petr  |  9

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

4.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš
Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1
V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1

Mzdová kalkulačka

Student
Držitel průkazu ZTP/P
Invalidita 1. nebo 2. stupně
Invalidita 3. stupně
Penze / rodičovská dovolená