FinExpert.e15.cz

Jak ušetřit na dani z příjmu

Pro výpočet daně z příjmu je nejdůležitější co nejnižší daňový základ. Existuje několik legálních možností, jak základ pro výpočet daně z příjmu snížit a platit tak méně na daních. Hypotéka, životní pojištění, stavební spoření, dárcovství krve - to všechno může ušetřit nemalé částky.
Jak ušetřit na dani z příjmu

Zákon o daních z příjmů č.586/1992 Sb. obsahuje velmi důležitý § 15, který je zajímavý nejenom pro zaměstnance, ale i pro osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ).

Každý, kdo měl nějaké příjmy z předcházejících zdaňovacích období (kalendářní rok), musí podávat daňové přiznání. Pokud jste zaměstnaní, podává za vás daňové přiznání zaměstnavatel a daň z příjmu je zaplacena prostřednictvím záloh na daň z příjmu, které jsou vypočítány z hrubé mzdy. Jestliže jste OSVČ, musíte obvykle do konce března podat daňové přiznání příslušnému FÚ (finanční úřad) a popřípadě zaplatit daň. Zpracování daňového přiznání není zrovna lehké a pokud k tomu připočtete poměrně nízké právní povědomí a znalosti mnohých OSVČ (nebo zaměstnanců, kteří mají mimořádné příjmy), přichází stát o značné příjmy.

Odečítáte ze základu daně!
Velmi důležitým termínem je „základ daně“, který určuje daňové pásmo a následně i výslednou daň. Mnozí takzvaní „finanční poradci“ nemají v termínech úplně jasno a často nutí klientovi produkt (penzijní připojištění, životní pojištění, hypotéku) s tím, že si zaplacené částky „může odečíst z daní“. Pokud ale zaplatíte ročně 12 000 Kč na splátkách penzijního připojištění, neznamená to v žádném případě, že si můžete 6 000 Kč odečíst od výsledné daně z příjmu. Vždy si můžete pouze snížit základ daně a třeba se dostat i do jiného daňové pásma, což pak znamená i nižší daň.

Základ daně se, zjednodušeně vyjádřeno, vypočítá jako PŘÍJMY minus VÝDAJE podle příslušných paragrafů (§ 7, § 8, § 9 a § 10). Dostanete dílčí základy daně z jednotlivých paragrafů a sečtete je dohromady (částku označme jako A). Pokud je částka kladná (A>0), přičtete k ní rozdíl mezi výdaji a příjmy dle § 6. Výsledný základ daně můžete snížit pomocí nezdanitelných částek (§ 15) a odčitatelných položek (§ 34). Výpočtem pak dostanete konečný základ daně, který se zaokrouhluje na stokoruny dolů. Zjistíte, do jakého daňové pásma spadáte (viz dále) a vypočtete dílčí daň z příjmu. Pokud můžete uplatnit slevy na dani podle § 35, snížíte dílčí daň z příjmu o příslušnou částku. V opačném případě berete dílčí daň z přijmu jako konečnou, tzn. částku, kterou zaplatíte státu.

Odstrašující případ
Na internetu jsem kdysi četl případ nespokojeného klienta, který popisoval následující případ. Poradce ho lákal na uzavření smlouvy o životním pojištění s tím, že pokud zaplatí ročně 2 000 Kč daň z přijmu, může si díky životnímu pojištění od této částky odečíst 2 400 Kč a bude tak vykazovat ztrátu ...

§ 15 – nezdanitelné částky základu daně
Odstavec 1 se vztahuje na každého občana (zaměstnance i OSVČ) a stanovuje, že základ daně se sníží o částky obsažené v zákoně.

  • a) 38 040 Kč ročně na poplatníka
  • b) 23 520 Kč ročně na každé vyživované dítě žijící v domácnosti s poplatníkem daně; pokud je dítě držitelem průkazu ZTP/P, zvyšuje se tato částka na dvojnásobek
  • c) 21 720 Kč ročně na manželku (manžela) žijící s poplatníkem v domácnosti, pokud nemá vlastní příjmy přesahující za zdaňovací období 38 040 Kč ročně. Pokud manželka (manžel) je držitelem průkazu ZTP/P, zvyšuje se tato částka na dvojnásobek. Do příjmu manželky (manžela) se nezapočítávají sociální dávky, důchod, státní příspěvky na penzijní připojištění atp.
  • d) 7 140 Kč ročně, pobírá-li poplatník částečný invalidní důchod
  • e) 14 280 Kč ročně, pobírá-li poplatník plný invalidní důchod
  • f) 50 040 Kč ročně, je-li poplatník daně držitelem průkazu ZTP/P
  • g) 11 400 Kč ročně u poplatníka po dobu, po kterou se soustavně připravuje na budoucí povolání studiem do věku 26 let nebo po dobu prezenční formy studia v doktorandském studijním programu až do dovršení věku 28 let

Pozor: Důchodce pobírající důchod vyšší než 38 040 Kč ročně si nemůže odečíst částku podle odstavce 1 písmene (a).

Odstavec 8 - 2 000 Kč za dárcovství krve
Podle odstavce 8 si můžete základ daně snížit o hodnotu darů poskytnutých na financování vědy a vzdělávání, výzkumných vývojových účelů, kultury, školství, zdravotnické, ekologické společnosti atp. Úhrnná hodnota darů ve zdaňovacím období musí přesáhnout 2 % ze základu daně anebo činit alespoň 1 000 Kč. Maximálně lze odečíst 10 % ze základu daně. Pokud tedy darujete 500 Kč, máte smůlu.

Tip: Jděte darovat krev a můžete si odečíst částku 2 000 Kč.

Odstavec 10 – odečtěte si úroky ze stavebního spoření
Ze základu daně lze odečíst i zaplacené úroky (ve zdaňovacím období) z úvěru ze stavebního spoření nebo hypotečního úvěru použité na financování bytových potřeb. Odstavec 10 také přesně definuje pojem bytové potřeby.

Stavební spoření
Pokud byla půjčka využita k vytvoření či nákupu nové bytové jednotky, jsou úroky z úvěru od stavební spořitelny až do tří set tisíc korun (za celou domácnost) odpočitatelnou položkou z daňového základu fyzických osob. Odpočitatelnou položku nelze použít na pořízení družstevního bytu.

Daňový tip: Veškeré výnosy ze stavebního spoření, úroky i státní podpora, jsou daňově osvobozeny.

Hypoteční úvěry
Stejně jako u stavebního spoření, také v případě hypotéky lze částku zaplacenou na úrocích sníženou o státní podporu odečíst od základu daně z příjmu fyzických osob, a to až do výše 300 000 Kč ročně. Podnikající klient odpis zahrnuje do kolonky daňově odčitatelné výdaje v daňovém přiznání, zaměstnanec si u banky musí vyžádat potvrzení (vždy na konci roku) a předat ho mzdové účtárně, která za něj vyřizuje daňové přiznání.

Pozor: Pokud použijete úvěr ke krytí nebytových potřeb definovaných v odstavci 10 a využijete úroky ke snížení základu daně, dopouštíte se daňového úniku. Při kontrole může správce daně uložit pokutu a vyměřit novou daň. Jestliže navíc čerpáte státní příspěvek k hypotečnímu úvěru a použijete ho v rozporu se zákonem k financování nebytových potřeb, může po vás chtít FÚ jeho vrácení.

Odstavec 12 - Penzijní připojištění
Část měsíční úložky převyšující 500 Kč si můžete odečíst od daňové základu a dosáhnout tak úspory na daních. Tato výhoda je však omezena a od daňového základu si za rok můžete odečíst maximálně 12 000 Kč. Maximální daňové úlevy tedy dosáhnete při měsíční úložce ve výši 1 500 Kč.

Klepněte pro větší obrázek
* Konkrétní výše úspory závisí na sazbě daně z příjmu účastníka.

Jak daňový odpočet uplatníte?
Po skončení kalendářního roku penzijní fond automaticky zašle potvrzení o výši zaplacených příspěvků (většinou spolu s návodem, jak dále postupovat). Nárok na snížení daně můžete uplatnit prostřednictvím svého zaměstnavatele nebo v daňovém přiznání. Pro uplatnění odpočtu prostřednictvím zaměstnavatele je třeba do 15. února daného roku předložit společně s potvrzením také smlouvu o penzijním připojištění.

Odstavec 13 - Soukromé životní pojištění
Od 1. ledna 2001 mají fyzické osoby a jejich zaměstnavatelé možnost odečíst si část zaplaceného pojistného ze základu daně z příjmu. Kolik tedy můžete ušetřit? Pokud budete mít měsíční základ daně 9 100 Kč a budete měsíčně platit na životní pojištění částku 1 000 Kč, můžete si ze základu daně ročně odečíst 1 800 Kč. Při základu daně 18 200 Kč měsíčně a při stejné výši placeného pojistného jako v předchozím případě je daňová úspora pro pojištěného 2 400 Kč.

Odpočet nemusí být vždy výhodou
Možnost odpočtu zaplaceného pojistného je podmíněno dvěma časovými podmínkami - výplata musí proběhnout nejdříve po uplynutí 60 měsíců od uzavření pojistné smlouvy a zároveň věk při výplatě musí být alespoň 60 let. Pokud nesplníte některou z podmínek a uplatnili jste odpočet pojistného, musíte jej uvést jako příjem dle § 10 v daňovém přiznání. Jestliže tedy máte životni pojištění od roku 1999 a v září 2003 jste ukončili smlouvu, musíte v daňovém přiznání za rok 2003 uvést všechny uplatněné odpočty jako příjem. Jinak se jedná o daňový únik. Rozmyslete se tedy, zda odpočet uplatnit, nebo ne.

§ 16 – Sazba daně, neboli daňová pásma

Klepněte pro větší obrázek

Modelové srovnání
První poplatník uplatňuje 6 000 Kč za splátky penzijního připojištění a 2 000 Kč za dárcovství krve. Druhý poplatník má o těchto 8 000 Kč vyšší základ daně. Jak se částka 8 000 Kč projeví na výsledné dani z příjmu?

Klepněte pro větší obrázek

Klepněte pro větší obrázek STÁHNĚTE SI ZÁKON č. 586/1992 Sb. o daních z příjmů

Další článek


 

celkem 7 komentářů

Nejnovější komentáře

Zaměstnanec a vyúčtování slevy na dani
Jana Hodková
11. 3. 2005, 18:34
Odečet na manželku
Alois Nový
19. 3. 2004, 12:14
Jak je to s daňovými odpočty a IŽP?
Jan Velký
3. 2. 2004, 00:11
Malé doplnění
Jarmila
20. 1. 2004, 09:41
Ještě
goha
17. 10. 2003, 18:34

Další články

Spouštíme nový FinExpert!

Spouštíme nový FinExpert!

Několik posledních měsíců jsme intenzivně pracovali na nové verzi webu FinExpert.cz.

5.  4.  2017  |  Ondráčková Kamila

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Zálohy živnostníků na sociální pojištění v roce 2017 porostou. Výše zálohy se vypočítává dle zisku v předchozím období. (aktualizováno)

4.  4.  2017  |  Gola Petr  |  9

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

4.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš
Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1
V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1

Mzdová kalkulačka

Student
Držitel průkazu ZTP/P
Invalidita 1. nebo 2. stupně
Invalidita 3. stupně
Penze / rodičovská dovolená