FinExpert.e15.cz

Jak správně psát Curriculum Vitae?

V průběhu svého života se člověk několikrát ocitne v situaci, kdy zdánlivé maličkosti mohou výrazně ovlivnit jeho budoucnost, a rozhodnout o jeho případném úspěchu nebo neúspěchu. K těmto „drobnostem“ může zcela jistě patřit i životopis, přesněji řečeno, forma, jakou svá data budete prezentovat.
Jak správně psát Curriculum Vitae?

Pokud se hlásíte na jakoukoliv školu, ucházíte se o nové pracovní místo anebo někomu chcete o sobě sdělit základní informace, budete nucení sepsat svůj životopis - také označovaný jako Curriculum Vitae. Odtud personalisty oblíbená zkratka pro životopis: CV neboli hovorově "cívíčko".

Jak na to?

Správně konstruovaný životopis může otevřít cestu ke kýženému cíli a zároveň vás razantně nasměrovat mezi horké kandidáty na místo, o které se ucházíte. V opačném případě byste se zcela jistě ocitli na konci listiny uchazečů a tím si prakticky již na samém začátku uzavřeli cestu k úspěchu. Nabízí se tedy otázka, jaké informace by v životopise neměly chybět a jak by mohl vypadat, který je zároveň decentní a zároveň zaume.

Naprostou nezbytností je dbát na přehlednost, výstižnost a úpravu textu. Není vhodné měnit druhy a velikosti písma, stejně jako barvu písma či použití několika druhů odrážek a číslování. Taková úprava by na první pohled působila nedůvěryhodně.

Samozřejmostí by mělo být vyvarování se nespisovných výrazů a pravopisných chyb. Naopak lze doporučit zvýraznění nejdůležitějších informací a vašich největších předností, a to kupříkladu kursívou nebo tučným písmem.

Délka textu celého životopisu by se měla pohybovat v rozmezí jedné až dvou stran formátu papíru A 4.

Kvantita nenahradí kvalitu

Mylné jsou představy o tom, že čím více papíru popíšete, tím více se si zvýšíte svoji šanci na přijetí. Opak bývá spíše pravdou. Několik popsaných stran textu naopak může výběrovou komisi odradít již při prvním třídění uchazečů. Uvědomte si, že se většinou o uvolněné místo uchází několik desítek až stovek uchazečů, a jistě také dojdete k názoru, že při takovém procesu na čtení slohových cvičení nezbývá čas.

Volně nebo strukturovaně?

V případech, kdy to není výslovně uvedeno, snažte se napsat svůj životopis tzv. strukturovanou formou. Jednotlivá data, která o sobě uvádíte, vyjádřete v jednotlivých – přehledných bodech. Tak životopis zaujme na první pohled. Někdy je však kladen požadavek na uchazeče, aby životopis napsali ve volné formě, kde jsou jednotlivé údaje jsou poskládány do vět, které vytváří souvislý text o vaší osobnosti. Zde dbejte na výstižnost jednotlivých vět a zvolte vhodné dělení textu do odstavců podle logické návaznosti.

Na co nesmíte zapomenout!

Existuje obecné schéma, ze kterého můžete při vytváření životopisu vycházet. Obsahuje nejpodstatnější náležitosti od základních údajů počínaje až po výčet vašich schopností a dovedností (viz dále).

K životopisu je vždy vhodné přiložit průvodní dopis. Ten by měl obsahovat vaši žádost o zařazení do výběrového řízení. Dále uveďte osobu, popř. zdroj, ze kterého jste se o nabídce dozvěděli a důvody vašeho zájmu o nabízenou pozici. Nezapomeňte připojit kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání a dalších absolvovaných školeních prokazující vaši odbornou způsobilost.

Takto vypracovaný životopis a průvodní dopis by vás mohl poposunout mezi uchazeče, kteří budou mít největší šanci na úspěch.

Schéma strukturovaného životopisu

Osobní údaje

 • jméno, příjmení, titul
 • datum a místo narození, adresa trvalého bydliště
 • národnost
 • státní příslušnost
 • telefon, e-mail
 • fotografie (pokud je požadována)

Dosažené vzdělání

 • druh a období absolvované školy
 • druh ukončení (výuční list, maturita, absolutorium, státní závěrečná zkouška)

Dosavadní praxe

 • minulé a současné zaměstnání
 • doba trvání
 • název zaměstnavatele
 • pracovní zařazení, školení, zkoušky, pracovní úspěchy

Schopnosti a dovednosti

 • znalost cizích jazyků
 • práce s PC
 • odborné znalosti
 • osobní zájmy

Reference a doporučení

 • kontakt na osoby, které o vás poskytnou reference
 • písemné doporučení od minulého (současného) zaměstnavatele

Závěr

 • datum
 • vlastnoruční podpis

Příklad strukturovaného životopisu

Pozn: veškeré uvedené údaje v tomto vzorovém životopisu jsou smyšlené a nezakládají se na pravdě.

Ž I V O T O P I S


Jméno, příjmení: Karel Křivánek

Datum a místo narození: 8.2.1981, Olomouc

Bydliště: Za Zahradami 18, PSČ 772 00

Telefon, email: 804 418 932, krivanek@centrum.cz

Stav: svobodný

Národnost: česká

Státní příslušnost: ČR

Vzdělání: 1990-1998: Základní škola 
               1998- 2002: Obchodní akademie Olomouc

Zkoušky: 2002-05-23: maturita

Znalosti: Práce na PC – Word, Excel, Internet, řidičský průkaz skupiny B, anglický jazyk, německý jazyk, administrativa
právo – zákoník práce, daňové zákony, obchodní zákoník, účetnictví

Praxe: Moran a.s. Vinohradská 7, 772 00 – Olomouc, referent ekonomického oddělení – 2 roky

Osobní zájmy: sport- aktivně i pasivně, ekonomické a politické dění, hudba, literatura

Reference: JUDr. Pavel Šercl – ředitel Moran a.s.

V Olomouci dne 30.11. 2004

Karel Křivánek
(podpis)

 

Další článek


 

Související články


 


Další články

Spouštíme nový FinExpert!

Spouštíme nový FinExpert!

Několik posledních měsíců jsme intenzivně pracovali na nové verzi webu FinExpert.cz.

5.  4.  2017  |  Ondráčková Kamila

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Zálohy živnostníků na sociální pojištění v roce 2017 porostou. Výše zálohy se vypočítává dle zisku v předchozím období. (aktualizováno)

4.  4.  2017  |  Gola Petr  |  9

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

4.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš
Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1
V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1

Mzdová kalkulačka

Student
Držitel průkazu ZTP/P
Invalidita 1. nebo 2. stupně
Invalidita 3. stupně
Penze / rodičovská dovolená