FinExpert.e15.cz

Jak si představujeme důchod? Do devadesáti let a důchod 18 tisíc korun


Karel Procházka  |  16. 10. 2016 12:56

Ano samozřejmě více znamená lepší kvalitu života. Spoření na stáří je co do naděje na jeho úspěch velice pochybné. Stačí se vrátit zpět a spočítat si kolik by bylo nutné odkládat po celý aktivní život jen pro pouhé přilepšení každý měsíc o pouhou částku 100 Kč v její současné hodnotě u osoby která pracovala celý život a do důchodu odešla v zákonem stanoveném věku a dále již nepracovala. To vše v okamžiku dožití sta let. Tak je současný mechanizmus postaven. Ne každý je schopen po odchodu do důchodu ještě dále vydělávat. Jedním důvodem může být zdravotní stav. Druhým možnost nalezení zaměstnání. Obávám se, že postupné znehodnocování by si vynutilo odkládat již od počátku každý měsíc částku nerealistickou, ba přímo likvidační. Výpočet by mne docela zajímal, zejména jeho výsledky. Samozřejmě, že každý, nebo téměř každý se snaží v průběhu života potřebný bezpečnostní polštář vytvořit. Bohužel jeho konečná výše v okamžiku odchodu do důchodu je pravidelně nedostatečná, a po dalších desetiletích už bývá přímo tristní. Druhou otázkou je tak zvané každoroční přidávání důchodcům, ve skutečnosti pouhá valorizace, která jim má zabezpečit, že za letošní lednový důchod si mohou pořídit totéž co za důchod, který dostal loni v lednu. Výše obou částek přitom odpovídá výši částek, které za jeho osobu odcházely do důchodového pojištění. Opět by mne zajímaly dopady takzvané valorizace. Vyšel bych opět z toho, že dotyčný pracoval po celý svůj aktivní život, po celou dobu pobíral nikoliv průměrnou mzdu, která je pro většinu nedosažitelná, ale pouhý medián, který je realističtějším údajem, a do důchodu odešel v okamžiku stanoveném zákonem. Jak vysoký důchod bude mít dnes pokud se v předcházejícím roce právě dožil 70, 80, 90 a 100 let. Pamatuji se, že již v mládí jsem za socializmu znal pojem starodůchodce, který znamenal v podstatě třít bídu. Třetí otázkou je závažná proměna životnosti většiny zboží. Před 100 lety když někdo něco vyrobil, tak to pravidelně bylo schopné sloužit prakticky věčně, přinejmenším z hlediska délky lidského života. Většinu věcí ještě po mnoho let používala další generace. Situace se postupně proměňovala. Samozřejmě, že i dnes takové výrobky najdeme. Jsou už ale jen vyjímkou. Většina výrobců vychází z dvouleté záruční doby, a málokterý výrobek přežije třetí rok ve zdraví. Někteří výrobci dokonce výrobky již ve stadiu návrhu upravují tak, aby ten třetí rok prostě nepřežily. To všechno představuje další nové nápory na důchodcovskou peněženku. Domnívám se, že realistická výše důchodu z hlediska potřeb by měla být rovna zhruba výši poslední měsíční mzdy, poslednímu ročnímu nebo tříletému průměru před odchodem do důchodu, respektive nejvyšší z těchto částek. Toho lze docílit pouze postupným zvyšováním částky která každý měsíc po celý život odchází na důchodové pojištění. Postup takové změny musí být rozvržen do období delšího nežli je průměrný lidský život. Jak jsem uvedl již na začátku v úspěšnost individuálního spoření na důchod v žádném případě nevěřím. Prakticky takové spoření, ať už v jakékoliv výši bývá pravidelně tak znehodnoceno, že v okamžiku kdy jej potřebujete vám není svou aktuální hodnotou na trhu schopné nijak zvláště pomoci vaši situaci zlepšit. Přitom hlupák, který se alespoň nepokusí si takový polštář vytvořit. Bohužel pouze společnost jako celek je schopna garantovat, že takto uložené prostředky nebudou částečně, nebo dokonce zcela znehodnoceny.

 | 
xls  |  16. 10. 2016 15:02

Ono je už dobrým základem míň mluvit a víc dělat. Pak vypadá obrázek hned jinak.

 | 
Karel Procházka  |  16. 10. 2016 13:14

Doporučení: Kolik spořit měsíčně? Pro dostatečné zabezpečení na důchod by si měli odkládat a investovat měsíčně 5–10 % své čisté mzdy. Měli byste si v současnosti každý měsíc odložit na penzi mezi 1300-2600 korun. Zajímalo by mne převedení této rady do praxe současného důchodce. Jakou částkou by si mohl pravidelně měsíčně v důchodu přilepšit od okamžiku odchodu do důchodu do současnosti. Zvlášť bych uvedl údaje pro osoby které se právě dožívají 70, 80, 90 a 100 let.

 | 
xls  |  16. 10. 2016 15:07

Když jsem to počítal, tak na přilepšení cca 10 tis. po dobu 30 v důchodu by mělo stačit cca 3 mil. na člověka při odchodu do důchodu, pak by to mělo jakž-takž vycházet. Můžete si spočítat, jak dlouho je na to potřeba spořit.

 | 
.  |  16. 10. 2016 23:40

Při současném životním tempu bude 30 let v důchodu jen málokdo. Takže výši úspor můžeme dát klidně na polovinu. Pokud se ještě člověk může spolehnout na své vzdělané a slušně vychované děti, tak se nemá čeho bát.

 | 
xls  |  17. 10. 2016 09:50

Děti budou mít dost svých problémů. Nehledě na to, že makat se dneska už moc nikomu nechce.

 | 
Novák  |  17. 10. 2016 00:35

V době kdy někteří ekonomové pláčí, že roční inflace není 2% důchodové připojištění i se státním příspěvkem těžko pokryje inflaci při dlouhodobém spoření, kromě toho mohou fondy spravující důchodové připojištění zkrachovat bez náhrady. Otec si za dřívějšího režímu spořil na důchod, toto bylo ale zrušeno. Po roce 1989 si o toto připojištění zažádal a byl mu důchod zvýšen o 10Kč, který mu ale za 20 let nikdy nevalorizovali, Nyní, kdy je průměrný důchod nějakých 12000 a pobyt v domě s pečovatelskou službou stojí minimálně 20000 dúchodci, kteří nebudou mít to štěstí že zemřou relativně zdraví skončí s příspěvky na bezmocnost. Pokud se budou utrácet miliardy za úroky za státního dluhu ( na kterém se podepsala a nadále podepisuje většina politických stran a politiků) a platy lidí řídících stát nejsou závíslé na hospodaření státu ani na velikosti důchodů, pak to lepší nebude. Mám dojem, že současný úrok státního dluhu by stačil na průměrné zvýšení důchodu o 500 Kč. Důchody státních úředníků by měly být odvozeny jako násobek průměrného důchodu. Pak bychom se vyhnuli takovým trapnostem, jako že si např. páni poslanci přidají 100x tolik o kolik zvedli průmerný důchod., a neprováděli se valorizace důchodů pouze před volbami.

 | Mzdová kalkulačka

Student
Držitel průkazu ZTP/P
Invalidita 1. nebo 2. stupně
Invalidita 3. stupně
Penze / rodičovská dovolená