FinExpert.e15.cz

Jak se žije na dně

Osobní bankrot? Vyberte si: život bez majetku, nebo pět let v chudobě. I tak je oddlužení pro mnoho lidí vysvobozením a ochranou před věřiteli.
Jak se žije na dně

Pokud vám finanční půjčky přerostly přes hlavu, můžete se této zátěže zbavit pomocí institutu osobního bankrotu. Počítejte však s tím, že vás čeká pět let života doslova na dně. Velkou změnou v oblasti řešení dluhů je možnost podat na sebe návrh na oddlužení neboli vyhlášení osobního bankrotu.

Vyhlášení osobního bankrotu je jednou z možností řešení situace, kdy je na jedné straně dlužník, kterému hrozí exekuce majetku, a na straně druhé věřitel, jenž výrazným způsobem pochybuje o uspokojivém výsledku exekuce. Osobní bankrot by měl zabránit těm poctivějším dlužníkům v pádu na úplné dno a věřitelům zajistit, že budou buď zčásti, nebo zcela uspokojeni.

Vyhlášení osobního bankrotu je právem všech dlužníků, kteří chtějí uspokojivou cestou řešit svoje dluhy. To ale platí pouze pro ty, co nepodnikají. Oddlužení na sebe nemohou podat aktivní živnostníci. Na druhé straně je osobní bankrot volbou pro ty občany, kteří podnikali v minulosti jako živnostníci a zůstaly jim jen dluhy. Musí však mít živnost ukončenou. V takovém případě bývalý živnostník může řešit dluhovou past touto formou.

Osobní finanční plán

Ten, kdo podává návrh na osobní bankrot, musí doložit insolvenčnímu soudu, že není podnikatelem, a zároveň musí prokázat bezúhonnost v podobě čistého trestního rejstříku. Pokud tyto dvě základní podmínky splňuje, může podat k insolvenčnímu soudu návrh na oddlužení. Ten se předkládá na předepsaném formuláři a ve stručnosti obsahuje následující souhrn informací:

  • Základní osobní údaje o dlužníkovi.
  • Navrhovaný způsob oddlužení (existují dvě varianty).
  • Finanční plán příjmů v příštích pěti letech, který zaručí uspokojení alespoň 30 % hodnoty závazků dlužníka vůči věřiteli.
  • Popis příjmů získaných dlužníkem v posledních třech letech (včetně podpůrných dokumentů).
  • Seznam majetku (zajištěného a nezajištěného).
  • Jestliže má dlužník manželku, tak se vyžaduje připojení jejího souhlasu s oddlužením.
  • Existuje-li ručitel za dlužníka, je nutné ho uvést.
  • Existuje-li spoludlužník, je třeba jej také uvést.

Soud ho přijmout nemusí

Po zaslání návrhu na osobní bankrot insolvenční soudce nejprve zkoumá formální náležitosti návrhu. Ale ani jejich bezchybnost nemusí nutně vést k přijmutí osobního bankrotu. Klíčovou roli totiž hraje obsah finančního plánu. Má-li tedy dlužník práci a navíc vcelku dobře placenou, existuje docela vysoká pravděpodobnost, že během příštích 5 let bude schopen splatit alespoň 30 % hodnoty svých závazků vůči věřitelům.

Příjmy ale nejsou vše. Dlužník se musí připravit na to, že v příštích pěti letech mu bude zabavována část výplaty až po takzvané nezabavitelné minimum, které se liší například podle počtu dětí. Po doručení dlužníkova návrhu na soud se sejdou věřitelé a vytvoří tak zvaný věřitelský výbor. Mají na výběr mezi dvěma metodami oddlužení, a nedohodnou-li se na žádné z těchto variant, soud s ohledem na obsah návrhu dlužníka jednu vybere.

Dvě metody oddlužení

Insolvenční zákon umožňuje dvě metody oddlužení. Jednu rychlou a závislou na tom, kolik by se získalo prodejem dlužníkova majetku. Druhá varianta je pomalá, kdy se dlužníkovi na žádný majetek nesahá, ale zabavuje se mu během pěti následujících let část výplaty. Platí pravidlo, že dlužník zaplatí nejen    povinných 30 % hodnoty pohledávek, ale třeba jejich celkovou hodnotu. Dlužník se sice ve svém návrhu vyjadřuje k těmto dvěma metodám, avšak rozhodující slovo má věřitelský výbor a soud.

K první variantě se přistupuje, pokud má dlužník alespoň nějaký zabavitelný majetek a zároveň se s ohledem na jeho vzdělání a dovednosti nedá očekávat, že dosáhne vyšších výdělků zásadně nad hranici nezabavitelné části výplaty. Druhá varianta má smysl v tom případě, když má dlužník nějaké dobré zaměstnání a dovednosti a jeho čistá mzda se pohybuje, nebo se pravděpodobně v budoucnosti bude pohybovat, solidně nad nezabavitelnou částkou. V takovém případě se může klidně stát, že dlužník nejenže splatí povinných 30 % pohledávek, ale třeba i celkovou hodnotu všech pohledávek.

Platí zde pravidlo, že během pěti let se mu zabavuje vše do nezabavitelného minima, avšak nekončí to těmi třiceti procenty, nýbrž stoprocentní výší pohledávek. Neplatí to jen o příjmech ze zaměstnání. Dlužníkovi se například sáhne i na zděděný majetek, pokud nějaké dědictví během pěti let od akceptace návrhu získá.

Nevýhodou oddlužení je vynucená součinnost se správcem daně, který celou situaci prodražuje o další administrativní poplatky. Pro dlužníka jde o velmi nepříjemnou zátěž v řádech stokorun měsíčně, které musí hradit finančnímu úřadu.

Pro koho má oddlužení smysl?

Oddlužení je vhodné pouze pro dlužníky se zájmem celou věc uspokojivě řešit. Slabinou je fakt, že je obtížně řešitelné pro manžele, neboť nutně obsahuje souhlas manžela, který může být ve vyhrocených osobních situacích zadlužených lidí velkým problémem.

Po více než dvou letech od účinnosti nového insolvenčního zákona je možné říct, že možnost oddlužení zaujala poměrně velkou skupinu lidí zatížených dluhy. Insolvenční soudy registrují a posuzují stovky žádostí dlužníků, kteří své závazky chtějí řešit touto cestou. Mnohé bohužel postrádají některé formální náležitosti a jsou zájemcům vraceny. Jiné po formální stránce vyhovují a věřitelské výbory se dohadují na vhodných formách oddlužení.

V každém případě však lze říct, že prodej osobního majetku, nebo pět let života na hranici chudoby určitě není žádná legrace, takže osobní bankrot sice je východiskem, ale daleko lepší je dluhy nemít a tak se tomuto institutu raději zdaleka vyhnout.

Formulář návrhu lze stáhnout na stránkách www.insolvencni-zakon.cz včetně pokynů k vyplnění. Přehled informací, který uvádíme v článku, obsahuje jen ty nejzákladnější body, nikoliv všechny.

Článek vyšel v časopisu Osobní finance. Podívejte se do obsahu aktuálního čísla.

Další článek


 

celkem 1 komentář

Nejnovější komentáře

Vážení insolvenční správci, vážení věřitelé, mát...
Insolvenční správce
15. 3. 2012, 19:22

Další články

Spouštíme nový FinExpert!

Spouštíme nový FinExpert!

Několik posledních měsíců jsme intenzivně pracovali na nové verzi webu FinExpert.cz.

5.  4.  2017  |  Ondráčková Kamila

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Zálohy živnostníků na sociální pojištění v roce 2017 porostou. Výše zálohy se vypočítává dle zisku v předchozím období. (aktualizováno)

4.  4.  2017  |  Gola Petr  |  9

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

4.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš
Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1
V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1

Mzdová kalkulačka

Student
Držitel průkazu ZTP/P
Invalidita 1. nebo 2. stupně
Invalidita 3. stupně
Penze / rodičovská dovolená