FinExpert.e15.cz

Jak se zajistit na stáří

Zajistit na pohodlné stáří není takový problém. Víme, jak na to nejlépe jít.

Kapitoly článku

Termínované vklady, podílové fondy
Investiční certifikáty, penzijní připojištění aj.

Jak se zajistit na stáří

V připravovaných Osobních financích 6/06, které vyjdou 5. června, najdete kromě jiného velké téma o penzijní reformě a současném stavu důchodového systému. Dále v něm najdete rozsáhlou investiční sekci, článek o cestovním pojištění a pojištění k platebním kartám či speciál o zdravotním pojištění.


Spoléhat do budoucna na státem garantovaný důchod by v dnešní situaci, kdy se uvažuje o větší spoluúčasti občanů na penzijním systému, nebylo příliš rozumné. Proto řada lidí přemýšlí, jakým způsobem se zajistit na stáří tak, aby neklesl jejich životní standard po ukončení aktivní části života a odchodu do penze. Podívejme se na investiční a spořící nástroje, které vám pomohou zajistit si dostatečnou rezervu, a zhodnoťme jejich možnosti, výhody a nevýhody.

Investiční cíle se v průběhu života mění

V různých etapách života mají lidé různé investiční cíle, různé finanční plány. Typický finanční cíl mladého člověka je našetřit na část hodnoty bytu či domu a na zbytek si vzít hypotéku. Příklad finančního cíle člověka středního věku je financovat potřeby rodiny a přitom mít dostatečnou finanční rezervu pro případ nenadálých událostí. Typickým cílem člověka v poslední třetině produktivního věku je tvorba kapitálové rezervy na postproduktivní věk.  

Z uvedeného je patrné, že je zbytečné začít přemýšlet o tvorbě finanční rezervy na stáří příliš brzy. Rozhodně není vhodné hned po dokončení studií přispívat na dlouhodobé spořící produkty, a přijít tak o nemalé částky v období „rozletu“. Měli byste pečlivě zvážit, v jakém věku začnete s tvorbou kapitálové rezervy na stáří – tímto přelomovým věkem bývá obecně označován začátek středního věku okolo 40 let života. Mladší lidé by se spíše než na zajišťování na stáří měli zaměřit na rodinu a bydlení.

Volte správný finanční produkt

S každým finančním cílem v životě člověka je spojen jiný investiční horizont (za jaký počet let bude peníze potřebovat). S tím souvisí volba finančního produktu. Typickou, již zmíněnou  chybou některých mladých lidí je zavázání se k pravidelnému dlouhodobému spoření (například v kapitálovém či investičním životním pojištění) nebo umístění části úspor na dlouhodobě nelikvidní účet (penzijní fond), přestože jejich investiční horizont je krátký.

Další chybou mladých lidí bývá příliš rizikové investování (vše do akciových fondů), i když ví, že peníze budou během cca 3 až 5 let potřebovat na pořízení bytu či auta. U některých lidí středního a staršího věku se zase projevuje tendence investovat zbytečně konzervativně a navíc nediverzifikovaně (vše do korunových státních dluhopisů, tj. do penzijního fondu a kapitálového životního pojištění, případně do OPF peněžního trhu). Zapomínají přidat akciové podílové fondy a tím si v dlouhém horizontu, který mají před sebou při vytváření kapitálové rezervy na stáří, snižují výnos, což v delším období dělá i několik set tisíc korun.

Oddělte investování od pojištění rizik

Produkty spojující krytí životních rizik a investování do jednoho balíku ve většině případů využívají svojí neprůhlednosti a účtují vysoké poplatky. Typicky tak vysoké, že zcela eliminují pozitivní efekt státní podpory či daňové úlevy na konečné zhodnocení vložených prostředků. Z analýz vyplývá, že nejvýhodnější je pořídit si v případě potřeby v pojišťovně rizikovou životní pojistku a investovat přes otevřené podílové fondy. Vyhnout byste se měli i produktům jako hypotéka kombinovaná s životním pojištěním apod.


Vkladní knížky, termínované vklady, spořící účty

Mnozí konzervativně smýšlející lidé považují vkladní knížky, termínované vklady či bankovní spořící účty za jedinou v podstatě možnou formu odkládání peněz na stáří. Najdou se i tací, co raději uloží peníze do slamníku, jen aby se vyvarovali případného krachu finančního ústavu. Toto počínání rozhodně není rozumné, protože „nepracující“ peníze se každým rokem znehodnocují o 2–3 %, tedy o výši inflace. Pokud tedy neinvestujete prostředky do takového produktu, který bude mít zhodnocení alespoň tři procenta (po odečtení daně z příjmu), de facto o peníze přicházíte, ani nezachováváte jejich hodnotu.

Z tohoto pohledu nejsou vkladní knížky či termínované vklady dobrou investicí. Vkladní knížky jsou navíc velice zastaralým finančním nástrojem, s jejichž vedením je spojená pro banku rozsáhlá administrativa. Uvědomují si to také i samotní vlastníci a knížky postupně ruší a nahrazují za jiné produkty, např. za spořící účty – ty jsou ale stejně jako termínované vklady výhodné pro banku, ne pro investory – nízká úroková sazba investici v čase znehodnocuje. V podstatě jedinou výhodou je takřka nulová míra rizika, vklady jsou pojištěny až do výše ekvivalentu 25 000 eur pro jednoho vkladatele u jedné banky a současně maximálně do 90 % zůstatku. (Více se termínovaným vkladům věnujeme v Osobních financích 4/06.)

Vkladní knížky

+ starší lidé tento produkt dobře znají
– nízké úročení
– zastaralá a obtížná manipulace s vklady

Termínované vklady

+ pojištěny státem = minimální riziko
– nízké úroky nepřekonávající inflaci

Spořící účty

+ pojištěny státem = minimální riziko
– nízké úroky nepřekonávající inflaci

Otevřené podílové fondy

Podstatně lepší variantou investice na stáří než termínované vklady nebo spořící účty jsou otevřené podílové fondy. Jim se na stránkách Osobních financí věnujeme pravidelně, v každém čísle zveřejňujeme výkonnost fondů různých typů.

Ujasněte si investiční horizont a rizikový profil

Nejdříve si ujasněte, jak dlouho hodláte peníze v podílových fondech držet, a jakou míra riziku jste ochotni podstoupit – tedy jak velký propad ještě vydržíte. Typická otázka investičního poradce je: „Máte dlouhodobý investiční horizont a rizikové portfolio (tj. složené převážně z akciových fondů). Co byste dělal, kdyby hodnota vašeho portfolia propadla na 60 % původní hodnoty?“

Odpověď „Všechno vyberu a uložím na bezpečný fond peněžního trhu“ značí, že investor je silně rizikově averzní a bude potřeba sestavit mu konzervativnější portfolio i když má dlouhodobý horizont. Naopak odpověď „Nic, počkám až se hodnota akcií zase vyšplhá nahoru“ značí, že dynamické portfolio nebude pro investora znamenat psychickou zátěž. Takových je ovšem málo. V praxi se ukazuje, že většina lidí nese propady o více než 10 % velmi těžce, proto zkušenější investiční poradci ve většině případů „ordinují“ mix akciových a dluhopisových fondů.

Investujte pravidelně: průměrujete náklady

Zkušenosti z USA a západní Evropy za posledních několik desetiletí ukazují, že v rámci střední třídy nejvíc na kapitálových trzích vydělávají ti, kteří investují pravidelně v menších částkách. V ČR by to znamenalo například dva tisíce korun z každé výplaty. Dostavuje se totiž efekt nazvaný průměrování nákladů. Hodnota podílových listů totiž kolísá. V době, kdy klesá, nakupuje pravidelný investor levněji a časem tím pádem dosáhne vyššího zhodnocení.

Tato velmi jednoduchá, mechanická metoda investování se ukázala pro běžné investory jako nejvýhodnější. Mnohem hůře jsou na tom ti, kteří investují tak, že se podívají, který fond za poslední rok nejvíc vydělal a tam umístí velkou část svých úspor. Zpravidla přichází „s křížkem po funuse“, po velkých růstech většinou přichází pokles nebo stagnace.

Diverzifikujte

Diverzifikovat znamená rozložit investici do různých tříd aktiv a sektorů. Základní třídy aktiv jsou dluhopisy a akcie, nově se do portfolií drobných investorů prosazují i komodity a nemovitosti investovatelné přes otevřené podílové fondy. Pro potřeby sestavování portfolia pro drobné investory se „investiční prostor“ dělí na základní stavební kameny: korunové dluhopisy, dluhopisy rozvíjejících se zemí, firemní dluhopisy s vysokým výnosem, akcie – západní Evropa, akcie – střední a východní Evropa, akcie – USA, akcie – Japonsko, akcie – BRIC (Brazílie, Rusko, Indie, Čína), akcie – jihovýchodní Asie, a dále široká škála sektorových akciových fondů (např. přírodní zdroje, evropské nemovitostní firmy, atd.).

Na základě investičního profilu a investičního horizontu zvolte rozložení investice do jednotlivých tříd aktiv. Konzervativní a krátkodobí investoři mají v portfoliu více bezpečných stavebních kamenů (dluhopisy), dynamičtí a dlouhodobí investoři zase více rizikových (akcie). Teprve pak začněte vybírat podle jednotlivých stavebních kamenů v portfoliu konkrétní podílové fondy. Peníze můžete vložit také do smíšených fondů, kde jsou jednotlivé třídy aktiv a sektory již namíchány do vhodného mixu.       

Pravidelně rebalancujte

Po čase zpravidla zjistíte, že původní poměr jednotlivých tříd aktiv a sektorů (stavebních kamenů portfolia) se samovolně změnil. Je to způsobeno tím, že jednotlivé fondy mají v konkrétní časové periodě jinou výkonnost (jeden rostl, jiný klesal). Postupné převážení sektorů, kterým se zrovna dařilo na úkor těch, které jsou za poslední rok ve ztrátě, dělá celkové portfolio rizikovější, než bylo původně zamýšleno.

Proto odborníci na investování klientům radí jednou za rok portfolio rebalancovat – vrátit mu původní váhy jednotlivých tříd aktiv a sektorů. To nejen snižuje rizikovost celkového portfolia, ale také to dlouhodobě zvyšuje jeho výkonnost (měřeno ukazatelem zohledňujícím riziko). Když prodáte podílové listy, jejichž hodnota za poslední rok hodně vyrostla, a koupíte podílové listy, jejichž hodnota za poslední rok klesla, máte dobrou šanci, že prodáváte to, co je momentálně drahé a kupujete to, co je momentálně levné.

Výhody a nevýhody

+ velký výběr fondů a investičních strategií
+ při správné volbě portfolia výnosy nad mírou inflace
+ při délce investice nad 6 měsíců neplatíte daň z příjmu
– možný i záporný výnos
– poplatky za správu investice

Další kapitola
 

celkem 13 komentářů

Nejnovější komentáře

Re:Re:Re:Re:Penzijní
temu
18. 5. 2006, 21:13
Re:Re:Re:Penzijní
Nox
18. 5. 2006, 18:57
Re:Re:Re:Penzijní
Pavel
18. 5. 2006, 15:53
Re:Re:Penzijní
Viki
18. 5. 2006, 15:35
Re:Re:Penzijní
Viki
18. 5. 2006, 15:34

Další články

Spouštíme nový FinExpert!

Spouštíme nový FinExpert!

Několik posledních měsíců jsme intenzivně pracovali na nové verzi webu FinExpert.cz.

5.  4.  2017  |  Ondráčková Kamila

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Zálohy živnostníků na sociální pojištění v roce 2017 porostou. Výše zálohy se vypočítává dle zisku v předchozím období. (aktualizováno)

4.  4.  2017  |  Gola Petr  |  9

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

4.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš
Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1
V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1

Mzdová kalkulačka

Student
Držitel průkazu ZTP/P
Invalidita 1. nebo 2. stupně
Invalidita 3. stupně
Penze / rodičovská dovolená