FinExpert.e15.cz

Jak se vyvarovat chyb při placení zdravotního pojištění

Placení zdravotního pojištění je jedna za základních povinností všech OSVČ.
Jak se vyvarovat chyb při placení zdravotního pojištění

Ve vztahu ke zdravotní pojišťovně tak mají všechny OSVČ povinnosti, za jejich nesplnění hrozí pokuty či penále.

Každá OSVČ, která zahájí svoji výdělečnou činnost, musí tuto skutečnost oznámit své zdravotní pojišťovně do 8 dnů. Pro účely zdravotního pojištění se za zahájení výdělečné činnosti považuje okamžik, kdy OSVČ uskutečňuje první podnikatelské kroky (tj. začne výrobku, fakturovat či objednávat). Např. samotné získání živnostenského listu nezakládá povinnost splnit oznamovací povinnost vůči zdravotní pojišťovně. Oznamovací povinnost lze splnit dvojím způsobem:

 • vyplněním a odevzdáním formuláře „oznámení pojištěnce“ u příslušné zdravotní pojišťovny
 • vyplněním Jednotného registračního formuláře na živnostenském úřadu (tento formulář usnadňuje od 1. srpna 2006 novým OSVČ jejich oznamovací a registrační povinnost, stačí vyplnit pouze tento jeden tiskopis a živnostenský úřad potřebné údaje automaticky sdělí zdravotní pojišťovně, okresní správě sociálního zabezpečení či finančnímu úřadu)

Za nesplnění oznamovací povinnosti hrozí pokuta 10 tisíc korun, při opakovaném porušení až 20 tisíc korun. Oznamovat se musí nejenom zahájení výdělečné činnosti, ale také její ukončení či důležité změny (např. jména, adresy…).

Podnikáte jeden den? Pojistné musíte zaplatit i za tento měsíc

Pro účely platby zdravotního pojištění stačí, když jste v registru své zdravotní pojišťovny vedeni jako OSVČ jediný den a zálohu na zdravotní pojištění musíte zaplatit již za tento měsíc. Např. začneteli vykonávat svojí výdělečnou činnost 30. ledna, tak musíte zaplatit minimální zálohu za leden do 8. února. V tomto případě je rozhodně výhodnější zahájit výdělečnou činnost 1. února.

Pojistné se musí hradit měsíčně

Každá OSVČ musí platit každý měsíc pravidelné zálohy na zdravotním pojištění. V prvním roce podnikání nejméně v minimální výši (může však platit i více). V roce 2009 činí minimální výše zdravotního pojištění 1 590 Kč měsíčně. V dalších letech podnikání závisí výše zálohy na dosaženém zisku v loňském roce.

Výpočet zálohy po odevzdání Přehledu o příjmech a výdajích

Přehled o příjmech a výdajích musí každá OSVČ odevzdat do konce dubna následujícího roku (např. za rok 2009 do konce dubna 2010). Za neodevzdání Přehledu hrozí pokuta až do výše 50 tisíc korun. Z uvedených údajů se poté vypočte záloha na příští rok. V našem příkladě budeme počítat, že OSVČ zahájila svoji činnost v lednu 2009 a po celý rok 2009 platila zálohy na zdravotní pojištění v minimální výši 1 590 Kč měsíčně.

 • příjmy: 800 000 Kč
 • výdaje: 450 000 Kč
 • počet měsíců OSVČ: 12
 • příjmy – výdaje: 350 000 Kč
 • vyměřovací základ: 175 000 Kč (50 % z částky 350 000 Kč)
 • zdravotní pojištění za rok 2009: 23 625 Kč (13,5 % z částky 175 000 Kč)
 • zaplacené zálohy za rok 2009: 19 080 Kč (12 měsíců x 1 590 Kč)
 • zbývá doplatit: 4 545 Kč (23 625 Kč – 19 080 Kč)

Vypočítaný doplatek na zdravotním pojištění musí OSVČ zaplatit na účet své zdravotní pojišťovny do 8 dní.

Nová výše zálohy

Dle údajů za rok 2009 se vypočte i výše zálohy na příští období. Poprvé musí být zaplacená nová výše zálohy za měsíc, ve kterém byl nebo měl být podán přehled a platí se ve stejné výši až do měsíce předcházejícího měsíci, kdy bude podán nový přehled o příjmech a výdajích.

 • nová výše zálohy tedy činí (po zaokrouhlení na celé Kč nahoru):

0,135 x 0,5 x 350 000 (příjmy – výdaje) / 12 (počet měsíců OSVČ) = 1 969 Kč

Opožděná platba = penále

Každá OSVČ však musí platit zálohy nejméně v minimální výši, a to i když je její hospodaření ve ztrátě. Záloha na zdravotní pojištění je splatná vždy do osmého dne následujícího měsíce (např. za říjen do 8. listopadu, pokud osmý kalendářní den připadne na svátek nebo sobotu či neděli, tak je splatnost pojistného následující pondělí). Při opožděné platbě pojistného vypočítá zdravotní pojišťovna plátci pojistného penále ve výši 0,05 % z dlužné částky pojistného denně.

Jak se nedostat do problémů?

Pro splnění všech povinností vůči své zdravotní pojišťovně stačí, když každá OSVČ bude:

 • všechny důležité změny hlásit do 8 dní
 • pojistné bude řádně a včas platit ve stanované výši, nejjednodušší je zavedení trvalého příkazu na celý rok, po odevzdání nového Přehledu o příjmech a výdajích pravděpodobně dojde ke změně pojistného, proto je důležité u trvalého příkazu změnit částku
 • odevzdávat včas Přehled o příjmech a výdajích
Další článek


 

Související články


 


Další články

Spouštíme nový FinExpert!

Spouštíme nový FinExpert!

Několik posledních měsíců jsme intenzivně pracovali na nové verzi webu FinExpert.cz.

5.  4.  2017  |  Ondráčková Kamila

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Zálohy živnostníků na sociální pojištění v roce 2017 porostou. Výše zálohy se vypočítává dle zisku v předchozím období. (aktualizováno)

4.  4.  2017  |  Gola Petr  |  9

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

4.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš
Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1
V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1

Mzdová kalkulačka

Student
Držitel průkazu ZTP/P
Invalidita 1. nebo 2. stupně
Invalidita 3. stupně
Penze / rodičovská dovolená