FinExpert.e15.cz

Jak se připravit na přijímací pohovor

U přijímacího pohovoru rozhoduje verbální i neverbální projev. Připravte se na časté otázky personalistů.
Jak se připravit na přijímací pohovor

Počet lidí, kteří v posledních měsících ztratili zaměstnání, narůstá. Podle odhadu analytiků i zástupců personálních agentur by měla míra nezaměstnanosti v blízké budoucnosti překonat hranici 10 %. I když se ve druhé polovině roku očekává oživení české ekonomiky, pracovní trh se vždy vyvíjí se zpožděním. Pokud se tedy odhady analytiků naplní a česká ekonomika začne opět růst, počet nezaměstnaných i přesto dále poroste. K růstu poptávky po zaměstnancích dojde teprve v okamžiku, kdy již firmy nebudou schopny s redukovaným počtem pracovníků zajistit výrobu. I v současné situaci na trhu práce lze však nalézt odpovídající zaměstnání. Stačí dobrá příprava a vytrvalost.

Dobrý životopis nestačí

S rozrůstajícími se řadami nezaměstnaných přirozeně roste i konkurence mezi potenciálními uchazeči. Proces hledání nového zaměstnání je u všech uchazečů podobný. První fázi lze nazvat mapováním trhu, kdy jsou osloveni známí či bývalí spolupracovníci, následuje vyhledávání v nabídkách personální agentury, úřadů práce, inzerci v tisku či na internetu. Druhou fázi lze označit jako filtrační, kdy jsou podrobněji prostudovány jednotlivé nabídky. Ve třetí fázi jsou zpracovávány odpovědi na nabídky, které prošly užším výběrem. Každý zaměstnavatel vyžaduje minimálně zaslání strukturovaného životopisu a motivačního dopisu. Tyto písemnosti jsou vašim prvním kontaktem s potenciálním zaměstnavatelem, proto se vyplatí vypracovat pro každou firmu individuální životopis i motivační dopis. Vyzvedněte ty znalosti či dovednosti, které jsou podle vás z pohledu zaměstnavatele důležité. Odpovídá-li váš profil požadavkům zaměstnavatele, můžete očekávat pozvání na přijímací pohovor.

Schůzka s personalistou

I když vám kvalitní životopis spolu s motivačním dopisem může otevřít dveře k zaměstnavateli, není zdaleka vyhráno. O přijetí či nepřijetí rozhodne vždy osobní schůzka, zpravidla ne jedna. Důkladná příprava na jednání se zástupci společnosti je nutností. Na co se tedy připravit? Vaše příprava začíná již před vstupem do firmy. Než jste pozváni k pohovoru, využijte tuto chvilku pro aklimatizaci v neznámém prostředí, snažte se působit sebejistě a klidně. Pokud vás zastihla nervozita, zavřete na chvíli oči a soustřeďte se na vlastní dech. Již při vstupu do místnosti, kde je veden přijímací pohovor, si o vás zástupci společnosti vytváří prvotní obraz. Pozdrav, pohled do očí, chůzi, stisk ruky, mimiku i usednutí personalista vnímá.

V úvodu přijímacího pohovoru jsou krátce představeny osoby vedoucí pohovor a uchazeč. Ve většině případů se prvního pohovoru účastní minimálně dvě osoby, a to personalista a váš budoucí nadřízený. Po vzájemném představení budete krátce seznámeni se společností, jejím předmětem činnosti a nabízenou pracovní pozicí. Na tuto úvodní část pohovoru se nemusíte obzvláště připravovat.

V první části pohovoru s vámi probere personalista zaslaný životopis, případně klade doplňující otázky. Na otázky týkající se dosaženého vzdělání či získaných zkušeností se lze dopředu připravit. Projděte si před přijímacím pohovorem jednotlivé body životopisu a zkuste je stručně rozvést. Například co bylo vaší hlavní náplní práce u bývalého zaměstnavatele, jak dlouho a u kolika firem jste již pracovali, jaké je vaše vzdělání a s jakými výsledky jste zakončili studium, které projekty jste vedli, kolik jste měli spolupracovníků či podřízených, jakých pracovních výsledků jste dosáhli, jaké kurzy jste absolvovali apod. Vždy vyzvedněte ty oblasti, které by mohly potenciálního zaměstnavatele zaujmout. Zástupce společnosti se snaží zjistit, zda vaše znalosti a dovednosti odpovídají požadavkům zaměstnavatele.

V dalším kroku se personalista zaměří na vaši motivaci k výkonu dané profese. Personalisté v této fázi rádi kladou otázky typu: v jakém oboru naše společnost podniká, proč jste reagovali právě na nabídku zaměstnání u naší společnost, co podle vás bude náplní vaší práce, jaké dosavadní zkušenosti byste mohl u nás uplatnit, proč by měla společnost vybrat právě vás, jaké máte silné a slabé stránky apod. Příprava na tuto část pohovoru již bývá časově náročnější. K vyhledání potřebných informací o firmě můžete využít internetové stránky společnosti. Cenným zdrojem informací jsou lidé z vašeho okolí, kteří ve společnosti pracují nebo pracovali. Typické otázky personalistů lze dohledat na internetu či v literatuře, která se přijímacím pohovorům věnuje. U nejčastějších otázek se zaměřte především na způsob formulace vašich slabých stránek, neúspěchů a jiných negativ. Některá negativa lze dokonce obrátit ve svůj prospěch. Pokud negativní vlastnost není přínosem pro danou pozici, neuvádějte ji nebo se ji snažte vyvážit jinou pozitivní vlastností.

Přijímací pohovor není nikdy jednostrannou komunikací, kde personalista klade otázky a vy odpovídáte. Vaše otázky k nabízené pozici vypovídají o vašem zájmu. Na místě jsou tedy otázky upřesňující náplň vaší práce, rozsah pravomocí a odpovědností, počet spolupracovníků, pozice ve struktuře společnosti, možnosti profesního růstu apod. Vodítkem pro vytvoření seznamu vašich otázek a odpovědí může být inzerovaná nabídka zaměstnavatele.

V závěru pohovoru vás personalista seznámí s termínem vyjádření společnosti. Poděkujte zástupcům společnosti za čas, který vám věnovali a za poskytnuté informace.

Napoprvé to většinou nevyjde

Zřejmě se vám nepodaří uspět hned napoprvé. Snažte se zrekapitulovat průběh pohovoru, zhodnotit co se vám povedlo a co naopak ne. Tyto informace můžete využít při dalším pohovoru. Na opakované neúspěchy je třeba nahlížet z pozitivní stránky. S rostoucím počtem osobních schůzek například roste vaše jistota v jednání, rychlost reakce na neočekávané dotazy či schopnost jasné formulace vašich myšlenek.

Další článek


 

Související články


 


Další články

Spouštíme nový FinExpert!

Spouštíme nový FinExpert!

Několik posledních měsíců jsme intenzivně pracovali na nové verzi webu FinExpert.cz.

5.  4.  2017  |  Ondráčková Kamila

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Zálohy živnostníků na sociální pojištění v roce 2017 porostou. Výše zálohy se vypočítává dle zisku v předchozím období. (aktualizováno)

4.  4.  2017  |  Gola Petr  |  9

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

4.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš
Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1
V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1

Mzdová kalkulačka

Student
Držitel průkazu ZTP/P
Invalidita 1. nebo 2. stupně
Invalidita 3. stupně
Penze / rodičovská dovolená