FinExpert.e15.cz

Jak se pojistit na dovolenou?

Při cestách do zahraničí nás mohou potkat mnohá úskalí. Ať už jde o úraz, ztrátu zavazadel, či námi způsobenou škodu na zdraví a na majetku.
Jak se pojistit na dovolenou?

Vysněná dovolená nebo služební cesta se pak může výrazně prodražit. Jen pro ilustraci – lékařský výkon u obyčejné zlomeniny nohy vyjde v Chorvatsku přibližně na 10 tis. Kč, v sousedním Rakousku až na 220 tis. Kč. V řádech desítek tisíc korun zaplatíte například za ošetření zánětů zubů. „Sjednání cestovního pojištění by mělo být samozřejmostí při každé cestě do zahraničí. Nabídka na trhu je široká – vyplatí se však zjistit si kompletní informace, důkladně prostudovat pojistné podmínky, tak, abychom ve sjednaném pojištění obsáhli všechna rizika, která nás na cestách mohou potkat,“ říká Marcela Kotyrová z České asociace pojišťoven. „Doporučuji klientům věnovat pozornost pojistným podmínkách, které jsou přiloženy u každé smlouvy a seznámit se s výlukami u jednotlivých druhů pojištění,“ doplňuje Marcela Kotyrová.

Češi cestují hodně a rádi

Na zahraniční dovolenou v roce 2007 vyrazilo téměř o 15 procent lidí více, než v roce předcházejícím. V absolutním vyjádření se jednalo o více než 4,5 miliónů cest (data dle ČSÚ na www.czso.cz). Tento pozitivní trend byl způsoben cenově výhodnými nabídkami zahraničních pobytů, ale také posilováním české koruny, a nepříliš dobrým počasím během letní sezóny. K nejvíce navštěvovaným zemím patřilo Chorvatsko, Slovensko, Itálie, Řecko a Tunisko. Na kratší několikadenní či jednodenní cesty, převážně do sousedních zemí, vyrazilo kolem 3,4 mil. lidí. Na zahraniční služební cesty se v minulém roce vydalo téměř 1,3 mil. Čechů. A vše nasvědčuje tomu, že podobný trend bude následovat i v letošním roce.

Na co vše se před cestou pojistit?

Dobře sjednané cestovní pojištění zajistí, že případná nemilá událost, která cestovatele v zahraničí potká, nezruinuje jeho peněženku. Základní pojištění, které by si měl každý před cestou do zahraničí uzavřít je pojištění léčebných výloh.Z tohoto pojištění jsou hrazeny nezbytné náklady na ošetření, které souvisí s náhlým onemocněním, akutní bolestí (klasický příklad je bolest zubů), úrazem či smrtí. Jedná se o náklady na ošetření, léky, zdravotní materiál, případné náklady na hospitalizaci, lékařské zákroky, operace. Ale i o převoz nemocného zpět do republiky, v případě smrti převoz tělesných ostatků. Samozřejmě součástí pojištění léčebných výloh je i asistenční služba.

V rámci cestovního pojištění je dobré uzavřít úrazové pojištění, které pokrývá dobu nezbytného léčení následkem úrazu, kompenzuje trvalé následky úrazu a smrt následkem úrazu. Pojistit je možné také zavazadla proti odcizení, ztrátě či zničení. Důležité je i pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě při běžné činnosti na zdraví či majetku. Další z možných připojištění je pojištění právní ochrany, které hájí právní zájmy pojištěného (např. v trestním nebo správním řízení po dopravní nehodě, kdy je pojištěný podezřelý, obviněný nebo obžalovaný ze spáchání přestupku nebo trestního činu). Stále oblíbenější je pojistit si storno zájezdu, které se sjednává pro případ, že se pojištěný z nějakých důvodů nemůže na objednanou dovolenou odjet. Mezi nadstandardní pojištění patří např. pojištění předčasného ukončení cesty (náklady na náhradní dopravu zpět, či kompenzace nevyužitých nákladů - permanentka). To pak vyžaduje seznámit se opravdu s nabídkou jednotlivých pojišťoven, které v rámci různých balíčků nabízí některé speciální programy a nadstandardní pojištění.

Kolik stojí pojištění?

Cena pojistného je ovlivněna několika aspekty: místem pobytu, věkem pojištěného, délkou pobytu v zahraničí, zaměřením cesty – zda jde o turistiku, pracovní cestu nebo cestu se sportovním zaměřením. Jeden příklad na ukázku - při pobytové dovolené u moře v Tunisu zaplatí dospělý za 12denní rekreaci standardní pojištění zhruba ve výši 400 Kč. U starších lidí od 70 let se může pojištění pohybovat kolem 700 Kč. „Cena pojištění může narůst jednak lokalitou v případě, že se dostaneme do jiného pásma, ale také provozovaným sportem,“ dodáváMarcela Kotyrová z České asociace pojišťoven.

Požadavky na pojištění se mohou lišit

Různé standardizované nabídky cestovního pojištění například k pobytovým zájezdům vypadají lákavě a jednoduše. Jenže každý jsme tak trochu unikát a naše potřeby pojistné ochrany se mohou lišit. Takže pokud máte dobrodružnou povahu a s největší pravděpodobností si pobytový zájezd u moře zpestříte kurzem potápění, seskokem z útesu nebo projížďkou na raftech, je dobré zohlednit tyto plánované aktivity v cestovní pojistce. Základem je věnovat pozornost pojistným podmínkách ubezpečit se, že pokrývají všechna možná rizika.

Jak na to?

Cestovní pojištění lze uzavřít na pobočce příslušné pojišťovny. „Většina pojišťoven umožňuje sjednání pojištění po telefonu nebo přes internet. Je to rychlejší a pohodlnější,“ říká Marcela Kotyrová z České asociace pojišťoven.Navíc tyto způsoby sjednání zvýhodňují pojišťovny slevou, zpravidla 10 % z ceny. V rámci zájezdu lze pojištění zakoupit také přímo v cestovní kanceláři. Důležité je, abyste si pojištění sjednali včas – u většiny pojišťoven platí, že pojistná smlouva je platná od chvíle připsání peněz na účet příslušné pojišťovny. Ztraceni nejsou ani zapomnětlivci, kteří na dovolenou vyjedou bez pojištění. Některé pojišťovny umožňují, že na přepážce pojišťovny vás může pojistit třetí osoba, která zná a uvede vaše osobní údaje a také za vás zaplatí. Pojištění nelze sjednat zpětně.

Jen Evropský zdravotní průkaz nestačí!

Občané České republiky, jako členské země Evropské unie, mají po předložení Evropského zdravotního průkazu nárok na bezplatnou, nutnou a neodkladnou zdravotní péči na území států EU. Ten by měli mít turisté při vycestování v každém případě u sebe.

Má to však svá úskalí! S Evropským zdravotním průkazem budete mít v zahraničí stejný nárok na zdravotní péči jako místní obyvatelé. Co to přesně znamená? V zahraničí si pacienti za ošetření, léky či hospitalizaci často platí spoluúčast. I vy budete muset danou spoluúčast zaplatit.

Škodu, kterou hradíte v rámci Evropského průkazu zdravotního pojištění hradí zdravotní pojišťovny, nemůžete ji tedy, pokud nemáte sjednané cestovní pojištění uplatnit vůči komerční pojišťovně. Kolik tedy můžete z vlastní kapsy zaplatit?Je to různé – některé zákroky jsou hrazeny plně, u jiných si připlatíte v řádech desítek procent z celkových nákladů. Ani léky nejsou zadarmo – běžně zaplatíte spoluúčast od 30 procent, není výjimkou, kdy zaplatíte plných 100 procent,“ vysvětluje Marcela Kotyrová z České asociace pojišťoven. Nutno upozornit, že z EP není například hrazena vůbec repatriace živých nebo mrtvých zpět do vlasti a ta je také velice nákladná.

Jak je to s platebními kartami, které obsahují cestovní pojištění?

U cestovního připojištění k platební kartě platí asi nejvíce, že je nutno sedůkladně seznámit s pojistnými podmínkami, protože některé karty mají omezený limit plnění (pak je nutné komerční pojištění), jiné jsou bez omezení. Některá pojištění ke kartě platí jen pro osobu, na kterou je platební karta vystavena, jiné platí pro celou rodinu. V některých případech mohou být rozdílné limity plnění pro držitele karty a rodinné příslušníky. Některá pojištění kryjí jen léčebné výlohy a repatriaci do vlasti, jiná mají rozšířené krytí i o úraz, odpovědnost případně i právní pomoc. Důležitá je výše pojistného ručení. Odborníci soudí, že minimální pojistný limit by měl být 1,5 mil. Kč, ale běžné platební karty mívají zpravidla třetinu. Vše záleží zejména na typu karty a smluvní pojišťovně.

Příplatek za adrenalin!

Pokud se chystáte v zahraničí sportovat, zjistěte si, zda vaše oblíbená aktivita nepatří do kategorie adrenalinových sportů. Běžné cestovní pojištění by vám v případě úrazu nepomohlo. Například bungee jumping je u většiny pojišťoven nepojistitelný. Aktivity jako je paragliding, sjíždění divoké řeky a dokonce i na dnes běžnou jízdu na kole v těžkém terénu musíte mít sjednáno speciální pojištění. Tyto, z pohledu pojišťoven nebezpečné sporty, tvoří speciální pojišťovací kategorii a pohled pojišťoven na to, co je a není rizikovou aktivitou, se hodně liší. Podle toho se také liší nabídky jednotlivých pojišťoven. Vyplatí se před cestou informovat se o možnostech, kde a jak je možné krýt i rizika vyplývající z provozování adrenalinových sportů.

Jak postupovat, pokud musíme v zahraničí vyhledat lékařskou pomoc?

V první řadě je třeba kontaktovat asistenční službu, která vás nasměruje na nejbližšího smluvního lékaře. Některá zdravotnická zařízení mohou požadovat úhradu ošetření v hotovosti, pokud zaplatíte, uschovejte doklady o platbě. Pojišťovna je po vás bude požadovat při uplatnění náhrady škody. Pokud nejste schopni uhradit účty v hotovosti, obraťte se na příslušnou asistenční službu, která Vám může poradit, jaké máte v dané situaci možnosti. Prostřednictvím místních poboček v dané zemi mohou smluvní asistenční služby za vás komunikovat s místními lékaři v příslušném jazyce. Nikdy nepodepisujte žádné dokumenty, kterým nerozumíte a v žádném případě neodevzdávejte cestovní pas, je dobré vozit s sebou kopii.

Co, když Vám odcizí zavazadla?

Při ztrátě či poškození zavazadel by pojištěný měl škodu prvotně uplatňovat na dopravci nebo v souladu s konkrétními pojistnými podmínkami. Např. po uplatnění škody na dopravci může být z komerčního pojištění doplacen rozdíl mezi skutečnou škodou a odškodněním nebo pojišťovna škodu uhradí a pak ji nárokuje po dopravci. Některé pojišťovny mohou mít poškození zavazadel ve výlukách. Je třeba si řádně prostudovat pojistné podmínky.

V každém případě při uplatnění škody je třeba doložit zápis dopravce o ztrátě zavazadel, potvrzení, že zavazadla nebyla nalezena a potvrzení o uplatnění práva na náhradu škody u dopravce, originál letenky nebo jízdenky, účetní doklad o koupi nebo opravě poškozené, ztracené nebo odcizené věci, fotodokumentaci poškozených věcí atd.


7 dobrých rad pro cestovní pojištění

  • Cestovní pojištění pečlivě vybírejte, tak aby obsáhlo všechna rizika, která nás na cestách mohou potkat.
  • Pojistit se můžete na pobočce pojišťovny, ale také po telefonu či přes internet. Je to rychlejší a často i levnější.
  • Pojistěte se včas - platí, že pojistná smlouva je platná od chvíle připsání peněz na účet příslušné pojišťovny.
  • Nespoléhejte jen na Evropský zdravotní průkaz. V zemích EU máte díky němu stejný nárok na zdravotní péči jako místní obyvatelé. V zahraničí si pacienti za ošetření, léky či hospitalizaci často platí spoluúčast. To znamená, že i vy budete muset spoluúčast zaplatit.
  • U cestovního připojištění k platební kartě platí, že je nutné sedůkladně seznámit s pojistnými podmínkami. Důležitá je výše pojistného ručení. Minimální pojistný limit by měl být 1,5 mil. Kč.
  • Na většinu adrenalinových sportů se běžné cestovní pojištění nevztahuje. Je nezbytné, sjednat speciální pojištění.
  • Pokud musíte v zahraničí vyhledat lékařskou pomoc, kontaktujte asistenční službu, která vás nasměruje na nejbližšího smluvního lékaře.

článek publikován ve spolupráci s Českou asociací pojišťoven.

Další článek


 

Související články


 


Další články

Spouštíme nový FinExpert!

Spouštíme nový FinExpert!

Několik posledních měsíců jsme intenzivně pracovali na nové verzi webu FinExpert.cz.

5.  4.  2017  |  Ondráčková Kamila

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Zálohy živnostníků na sociální pojištění v roce 2017 porostou. Výše zálohy se vypočítává dle zisku v předchozím období. (aktualizováno)

4.  4.  2017  |  Gola Petr  |  9

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

4.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš
Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1
V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1

Mzdová kalkulačka

Student
Držitel průkazu ZTP/P
Invalidita 1. nebo 2. stupně
Invalidita 3. stupně
Penze / rodičovská dovolená