FinExpert.e15.cz

Jak se (ne)vyhnout ručení?

Je mnoho lidí, kteří řeší nedostatek finančních prostředků tím, že požádají vybranou bankovní instituci o úvěr. Nikoho nepřekvapí, že banka za poskytnutí úvěru požaduje nějaký typ záruky. K nejčastěji používanému druhu jištění závazku pak patří ručení. Prozradíme vám, co se pod tímto pojmem skrývá a co vám podpis ručitelského závazku může do budoucnosti přinést?
Jak se (ne)vyhnout ručení?

V současnosti není velikým problém získat finanční prostředky na realizaci svých záměrů formou jakéhokoliv bankovního úvěru. Ale pozor! Ač se to na první pohled nezdá, půjčit si peníze není jen čistě vaší soukromou záležitostí. Obvykle je totiž jakákoliv půjčka spojena s nutností jejího jištění, např. ručitelským závazkem. V tento okamžik lidé začínají oslovovat své rodinné příslušníky, kamarády a přátele, aby jim v této situaci pomohli.


Konkrétní způsob ručení, který bude banka nebo spořitelna po klientovi žádat, je odvozen od výše dlužné částky. Jiné ručení je vyžadováno u spotřebitelského úvěru a jiné u hypotéky nebo překlenovacího úvěru ze stavebního spoření.

Kdo to je ručitel?

Pokud dlužník není podnikatelským subjektem a předmět půjčky se nevztahuje k jeho podnikatelské činnosti, řídí se půjčky mezi bankou a žadatelem  občanským zákoníkem. Občanský zákoník ve svých kognitivních ustanoveních poukazuje na možnost věřitele zajistit si splacení budoucího závazku tím, že si sjedná ručení za závazek v podobě třetí osoby, která se označuje ručitelem. Za ručitele se pokládá fyzická osoba starší osmnácti let způsobilá k právním úkonům. 

Ručitelský závazek vzniká na základě písemného přistoupení ručitele k závazku dlužníka. Ručitel se tímto krokem „odsuzuje“ k tomu, že pro případ nesplacení závazku dlužníkem, ponese náklady na jeho splacení na svých bedrech.

Nastavte si parametry

Chcete-li žadateli o úvěr pomoci tím, že jste ochotni být jeho ručitelem, pouštíte se do docela nebezpečné hry. Je nezbytné dobře zvážit zda člověka, kterému budete ručit, dobře znáte a zda jste v případě jeho nesolventnosti ochotni převzít jeho dluh.

Kromě základních identifikačních údajů ručitele je v prohlášení o přistoupení k závazku dlužníka jednoznačně určena i výše ručitelského závazku. Je dobré vědět, že pokud se ručiteli výše ručitelského závazku zdá být příliš veliká až riskantní, má právo jeho výši uzpůsobit své představě. Kromě nominální výše závazku, může ručitel své ručení i časově omezit. Pro dlužníka to pak znamená nemilou povinnost, která spočívá ve shánění dalšího ručitele. 

Další nepříjemnost, která ručitele potkává, je samotný fakt, že je někdo ručitelem. I když se vaše jednání může kdekomu zdát jako ušlechtilé a dlužník vám může být skutečně hluboce zavázán, samotný ručitel se dostává do nepříjemné situace tehdy, bude-li sám žádat o úvěr.

Ručení za úvěr někomu jinému logicky snižuje vlastní schopnost splácet své závazky. Banka pak posuzuje tohoto člověka stejně, jako by sám byl dlužníkem a tento úvěr fakticky splácel, i když tomu tak ve skutečnosti není. Nezřídka končí jeho vlastní  žádost o úvěr zamítnutím z důvodu ručení za půjčku, která doposud není splacena. Ochotnému ručiteli pak nezbývá potvrdit lety ověřenou pravdu:„Za dobrotu – na žebrotu.“

Ručit nemůže každý

Lidé, kteří nutně potřebovali ručitele, vám do jednoho potvrdí, že se nejedná o vůbec snadné hledání. Ve většině případů se spíše jedná o přemlouvání a naléhání na daného jedince. V případě, že budete úspěšní a ručitele skutečně  seženete, nemáte zcela vyhráno. Možné potíže tkví v tom, že ne každý člověk může být ručitelem. Ve většině případů totiž věřitelé požadují, aby ručitel dosahoval minimálně stejnou bonitu jako ten, kdo o úvěr žádá.


Bonitou se označuje obecné schopnost dlužníka splácet úvěr. Prověřuje ji banka na základě posouzení určitých parametrů (výše platu, věk, povolání, dosažené vzdělání, rodinný stav atd.) Na tomto ukazateli závisí, zda banka úvěr poskytne nebo zamítne.

Dalším kritériem, které se u ručitele zkoumá, je jeho věk. Obecně platí zásada říkající, že ručitel by měl mít tolik let, aby po plánovaném splacení úvěru dlužníkem byl stále v produktivním věku. Z toho vyplývá skutečnost, že osoba těsně před dovršením důchodového věku nebo již tohoto věku dosahující je jako potenciální ručitel pro poskytovatele úvěru nepřijatelná.

Co dělat, když dlužník neplatí

Nezáviděníhodná situace nastává v okamžiku, kdy dlužník neplní svůj závazek. V tento okamžik má věřitel plné právo požadovat splacení závazku po dlužníkovi i po ručiteli ve stejné míře. V této situaci totiž platí, že smluvní vztah mezi ručitelem a věřitelem je právním vztahem, který osoba dlužníka neovlivňuje, a tak vám nezbude než závazek zaplatit. Zároveň však vzniká závazek dlužníka vůči ručiteli ve smyslu, že po něm máte právo požadovat náhradu za částku, kterou jste splatili věřiteli. V krajním případě se může stát, že dlužníka budete muset žalovat u soudu, abyste se nepřipravili o možnost, že se vám vaše peníze ještě někdy vrátí.¨

Vezměte si čas na rozmyšlenou

Jste-li požádáni, abyste se stali ručiteli, uvědomte si, že stojíte před důležitým rozhodnutím. Většina lidí má z takového činu oprávněné obavy, a tak zvažte, zda i tu nejhorší možnou variantu (splácet úvěr dlužníka) ustojíte.

Další článek


 

 


Další články

Spouštíme nový FinExpert!

Spouštíme nový FinExpert!

Několik posledních měsíců jsme intenzivně pracovali na nové verzi webu FinExpert.cz.

5.  4.  2017  |  Ondráčková Kamila

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Zálohy živnostníků na sociální pojištění v roce 2017 porostou. Výše zálohy se vypočítává dle zisku v předchozím období. (aktualizováno)

4.  4.  2017  |  Gola Petr  |  9

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

4.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš
Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1
V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1

Mzdová kalkulačka

Student
Držitel průkazu ZTP/P
Invalidita 1. nebo 2. stupně
Invalidita 3. stupně
Penze / rodičovská dovolená