FinExpert.e15.cz

Jak se marodí v severní Evropě

Jak jsou na tom s vyplácením nemocenských dávek ostatní státy Evropy?
Jak se marodí v severní Evropě

Nemocenská v ČR se zpravidla vypočítá z hrubé mzdy za posledních 12 měsíců. Vlastní výpočet výše nemocenské je pak odstupňován podle délky trvání nemoci, první 3 dny nejsou hrazeny, od 4. do 21. dne vyplácí náhradu mzdy zaměstnavatel a od 22. dne jsou dávky vypláceny státem. Délka nemocenské je maximálně 380 kalendářnách dnů a je vyplácena ve výši 60% denního vyměřovacího základu.

Dánsko

Dánští zaměstnanci v průběhu pracovní neschopnosti mají nárok na peněžité dávky od 1. dne nemoci. Dávky vyplácí zaměstnavatel v případě, že byli zaměstnáni tímto zaměstnavatelem v průběhu 8 týdnů, které předcházely jejich nepřítomnosti, a že v průběhu tohoto období vykonávali u toho zaměstnavatele práci nejméně po dobu 74 hodin.

Nárok na tyto dávky mají zaměstnanci nárok po dobu prvních 30 dnů nemoci, pokud doba trvání pracovní neschopnosti překročí 30 dnů nebo pokud v době vzniku nemoci nemáte nárok na dávky v nemoci hrazené zaměstnavatelem, můžete požádat o dávky v nemoci vyplácené místními úřady. Úřady nemocnému zaměstnanci dávky přiznají za předpokladu, že v průběhu posledních 26 týdnů před vznikem onemocnění byl aktivní na trhu práce a odpracoval v tomto období nejméně 240 hodin.

Na nemocenskou mají v Dánsku nárok i lidé přihlášení k pojištění pro případ nezaměstnanosti, lidé, kteří ukončili určitou odbornou přípravu v délce alespoň 18 měsíců, studenti vykonávajíci placenou stáž nebo zaměstnanci s částečným úvazkem.

Zaměstnancům se dávky vypočítávají na základě hodinové mzdy, která by jim byla vyplácena, pokud by neonemocněli. Dávky v nemoci mohou dosáhnout maximální výše 530 euro týdně. Vyplácení nemocenské je ukončeno pokud byla v průběhu posledních 18 měsíců vyplácena po dobu více než 52 týdnů.

Finsko

Ve Finsku mají nárok na nemocenskou všichni lidé s trvalým bydlištěm ve Finsku ve věku od 16 do 67 let a osoby bez trvalého bydliště ve Finsku, které ve Finsku pracují jako zaměstnanci nebo osoby samostatně výdělečně činné po dobu alespoň čtyř měsíců. Nárok na tyto dávky vzniká devět pracovních dní po vypuknutí nemoci a nemocenská se vyplácí nejdéle 300 pracovních dní.

Zaměstnavatel vyplácí plný plat po dobu prvních devíti dnů, jestliže pracovní poměr trvá alespoň jeden měsíc. Pokud je pracovní poměr kratší než jeden měsíc, vyplácí se 50 % platu. V rámci kolektivních smluv většina zaměstnavatelů vyplácí plný plat po dobu prvního jednoho až dvou měsíců.

Denní výše nemocenské závisí na přiznaném a ověřeném ročním příjmu dané osoby nebo na jejích půlročních příjmech. Zvláštní peněžitá dávka v nemoci se vyplácí rodiči, který má povinnost zajistit péči a rehabilitaci pro své hospitalizované dítě mladší 16 let. Dávky v nemoci podléhají dani z příjmů. Při ověřování celkové příjmové situace rodiny se přihlíží k celkovým společným příjmům pojištěnce a jeho manžela nebo manželky.

Island

Nemocenská se vyplácí i novým pojištěncům, obvykle je nutné mít odpracované minimálně 2 měsíc a pobývat na Islandu aspoň 6 měsíců před vypuknutím nemoci. V případě dárců orgánů je třeba prokázat aktivní účast na islandském trhu práce po dobu 6 po sobě jdoucích měsíců před vznikem pracovní neschopnosti v důsledku darování orgánu, přičemž míra zaměstnanosti dané osoby musí v každém z těchto měsíců činit alespoň 25 %.

Pojištěncům je nemocenská vyplácená od 15. dne (včetně) nemoci pod podmínkou, že jejich pracovní neschopnost trvá minimálně 21 dnů. Čtrnáctidenní karenční lhůta začíná v den, kdy je pracovní neschopnost potvrzena lékařem.

Zaměstnavatelé jsou povinni nadále vyplácet mzdu alespoň po dobu jednoho měsíce po 12 měsících nepřerušovaného pracovního poměru. Kolektivní smlouvy stanoví pokračující vyplácení platů po určitou dobu, jejíž délka se liší v závislosti na smlouvě.

Plné denní peněžité dávky jsou vypláceny osobám, které se musí vzdát zaměstnání na plný úvazek 8,10 euro. Osoby, které se vzdají zaměstnání na nižší než na celý úvazek, ale pracují minimálně na poloviční úvazek, dostávají poloviční denní peněžitou dávku.

Na každé nezaopatřené dítě mladší 18 let je vyplácen příplatek ve výši 2,22 euro. Kromě toho je rodičům hrazeno až 80 % nákladů na pobyt v případě, že je jejich dítě mladší 18 let hospitalizováno v místě značně vzdáleném od místa bydliště.

Dávky v nemoci mohou být v průběhu 24 měsíců vyplácené po souhrnnou dobu v délce 52 týdnů.

Norsko

Pojištěnec, jehož roční příjem se rovná alespoň polovině základní částky 5 421 euro, má nárok na nemocenskou v případě, že z důvodu nemoci není schopen výkonu práce. Požadavek na minimální výši příjmu se nevztahuje na dobu, kdy jsou tyto dávky vypláceny zaměstnavatelem. Výdělečná činnost musí být zpravidla vykonávána minimálně po dobu 4 měsíců.

Denní peněžitá dávka zaměstnanců je vypočtena na základě posledního platu obdrženého před propuknutím nemoci.

Nemocenská činí 100 % zdanitelného příjmu a je vyplácena po dobu 260 dnů od prvního dne nemoci. Veškeré příjmy vyšší než 6násobek základní částky 65 051 euro nejsou zohledněny.

Nemocenská je po dobu prvních 16 dnů vyplácena zaměstnavatelem a následně systémem státního pojištění.

Švédsko

Aby nemocnému zaměstnanci ve Švédku vznikl nárok na nemocenskou, musí být povinně pojištěn a dávky jsou mu vypláceny od 2. do 14. dne zaměstnavatelem. Při delší nemoci přebírá vyplácení dávek příslušný švédský úřad.

Ke vzniku nároku na nemocenskou není stanovena žádná podmínka minimálního příjmu, avšak osoby zaměstnané po dobu kratší než 1 měsíc musejí mít odpracovány nejméně 2 týdny, jinak jim nárok na tyto dávky nevzniká.

Výše nemocenské se vypočítává na základě příjmu zakládajícího nárok na peněžitou dávku v nemoci. Dávky ve výši 80 % příjmového základu násobeného 0,97 lze vyplácet po dobu 364. Toto období se nazývá „rámcové období“. Pokud nemoc trvá déle než 364 dní, může nemocný zažádat o prodloužené vyplácení peněžité dávky v nemoci. Vyplácení lze prodloužit maximálně na 550 dní. Dávka vyplácená během této prodloužené doby dosahuje 75 % příjmového základu vynásobeného 0,97.

Další článek


 

 


Další články

Spouštíme nový FinExpert!

Spouštíme nový FinExpert!

Několik posledních měsíců jsme intenzivně pracovali na nové verzi webu FinExpert.cz.

5.  4.  2017  |  Ondráčková Kamila

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Zálohy živnostníků na sociální pojištění v roce 2017 porostou. Výše zálohy se vypočítává dle zisku v předchozím období. (aktualizováno)

4.  4.  2017  |  Gola Petr  |  9

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

4.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš
Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1
V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1

Mzdová kalkulačka

Student
Držitel průkazu ZTP/P
Invalidita 1. nebo 2. stupně
Invalidita 3. stupně
Penze / rodičovská dovolená