FinExpert.e15.cz

Jak rozumět datům z katastru nemovitostí

Seznámíme vás s tím, jaké informace v tomto dokumentu najdete a k čemu vám mohou být užitečné.
Jak rozumět datům z katastru nemovitostí

Pokud se právě chystáte řešit svoji bytovou situaci, je vysoce pravděpodobné, že se při hledání optimální nemovitosti setkáte s problematikou katastru nemovitostí – konkrétně s určitým listem vlastnictví na danou nemovitost.  Právě tento dokument má při nákupu či prodeji nemovitostí zásadní význam.

List vlastnictví

List vlastnictví je písemný dokument, který zaznamenává skutečnost, že nemovitost fyzicky i právně existuje. List vlastnictví je založen vždy jeden pro každého vlastníka (spoluvlastníky) pro nemovitosti, ke kterým jsou vztaženy totožné vlastnické vztahy. Na první pohled se vám bude tato listina zdát nepřehledná, ale nemusíte zoufat. Po podrobnějším prozkoumání zjistíte, že je členěna do několika částí (záhlaví a části označené písmeny A, B, B1, C, D, E a F.

Záhlaví listu vlastnictví

V tzv. záhlaví výpisu z katastru najdete název okresu výpisu z katastru nemovitostí, název obce a katastrálního území (informace jsou doplněny číselnými kódy, které mají pouze evidenční význam). Dále následuje číslo listu vlastnictví, nadpis "Výpis z katastru nemovitostí", u listu vlastnictví pro dům s vymezenými jednotkami nadpis "Vlastnictví domu s byty a nebytovými prostory", u listu vlastnictví pro jednotku nadpis "Vlastnictví bytu a nebytového prostoru". Na závěr získáte informaci, zda se pozemky v daném katastrálním území vedou v jedné nebo dvou číselných řadách (stavební a pozemkové parcely).

Různá písmena, různé informace

V části „A“ najdete slovní označení právního vztahu k nemovitosti (např. vlastnické právo) a údaje o vlastníkovi, nebo o spoluvlastnících nemovitosti. Dozvíte se jména a příjmení vlastníků, adresu trvalého pobytu, u manželů označení společného jmění manželů zkratkou SJM, popř. spoluvlastnický podíl k nemovitostem uvedeným v části „B“.

Část „B“ obsahuje údaje o nemovitostech, které vlastník zapsaný v části A vlastní. Může se jednat o pozemky – blíže definované parcelním číslem, výměrou, druhem pozemku, způsobem využití a způsobem ochrany, dále o budovy - blíže definované částí obce, do které budova s číslem popisným nebo evidenčním přísluší, číslem popisným nebo evidenčním, způsobem využití budovy, způsobem její ochrany a číslem parcely, na které je budova evidována a v neposlední řadě o tzv. bytové jednotky. Zde vyčtete údaje o domě, ve kterém jsou vymezeny, číslo jednotky, typ a způsob využití jednotky a velikost spoluvlastnického podílu na společných částech domu, popř. pozemku.

Velkou pozornost věnujte části „B“ v případě, že v ní uvidíte písmeno "P", které označuje tzv. plombu. Znamená to, že se právě s touto nemovitostí něco děje – např. právě dochází k její prodeji.

Část „ B1“ obsahuje jiná věcná práva k dané nemovitosti (např. práva k cizím nemovitostem odpovídající věcnému břemenu, zástavní právo aj., ale i údaje o listinách, které byly podkladem k zápisu práva.

Část „C“ obsahuje důležité informace o omezení vlastnického práva k nemovitostem uvedeným v části „B“ – např. zápis o nařízené exekuci soudem, zatížení nemovitosti právem odpovídajícímu věcnému břemeni, u zástavního práva i výše jistiny zajištěné pohledávky s údaji o věřiteli a další údaje.

Část „D“ je vyhrazena pro různé poznámky ohledně vlastnictví nemovitosti a případných soudních sporech. Na druhou stranu část „E“ vypovídá o nabývacích titulech k nemovitosti (např. rozhodnutí soudu o vypořádání dědictví, kupní smlouvy, darovací smlouvy, odkaz na kolaudační rozhodnutí atd.).

Část „F“ je vyhrazena pro případné uvedení vztahu půdně ekologických jednotek k parcelám zemědělských pozemků. Tyto informace používají zejména znalci v oboru oceňování nemovitostí.

Závěrem

Z výše uvedeného popisu jednotlivých částí listu vlastnického jste mohli poznat, že získané informace vám mohou výrazně pomoci při nákupu nového domu či bytu. Žadatel obdrží na svoji žádost výpis z katastru nemovitostí na jakémkoliv katastrálním pracovišti v České republice, nezáleží přitom, kde nemovitost leží. Rovněž je dobré vědět, že vydávané výpisy jsou veřejnými listinami a dokonce je lze získat na katastrálním pracovišti při osobní návštěvě na počkání.

Další článek


 

 


Další články

Spouštíme nový FinExpert!

Spouštíme nový FinExpert!

Několik posledních měsíců jsme intenzivně pracovali na nové verzi webu FinExpert.cz.

5.  4.  2017  |  Ondráčková Kamila

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Zálohy živnostníků na sociální pojištění v roce 2017 porostou. Výše zálohy se vypočítává dle zisku v předchozím období. (aktualizováno)

4.  4.  2017  |  Gola Petr  |  9

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

4.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš
Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1
V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1

Mzdová kalkulačka

Student
Držitel průkazu ZTP/P
Invalidita 1. nebo 2. stupně
Invalidita 3. stupně
Penze / rodičovská dovolená