FinExpert.e15.cz

Jak prokazovat nárok na výplatu sirotčího důchodu

Jak prokazovat nárok na výplatu sirotčího důchodu

Prázdniny jsou v polovině a blížící se začátek školního roku znamená pro některé studenty, kteří pobírají sirotčí důchod, povinnost prokázat trvání dalšího nároku na výplatu sirotčího důchodu. Ten patří nezaopatřenému dítěti po dobu studia, nejdéle však do 26 let.

V období po ukončení školního roku může nastat situace, že Česká správa sociálního zabezpečení vydá rozhodnutí o odejmutí výplaty sirotčího důchodu. Pokud studium trvá na stávající škole nebo bude pokračovat na jiné škole nebo jinou formou, je nutné, aby student předložil aktuální potvrzení školy o studiu. Potvrzení musí obsahovat údaje, o jaké studium se jedná, v jakém je student ročníku a kdy má být studium ukončeno. ČSSZ pak vyplácí sirotčí důchod po celou dobu předpokládaného trvání studia.

„Doloží-li student nárok na dávku s časovou prodlevou, např. škola vydá potvrzení až po zápisu ke studiu, není potřeba podávat proti předchozímu odejmutí důchodu nebo zastavení jeho výplaty námitky. ČSSZ výplatu sirotčího důchodu obnoví a částky za příslušné období doplatí,“ uvádí Česká správa sociálního zabezpečení na svých internetových stránkách.

Pokud pobíráte sirotčí důchod a studium ukončíte či přerušíte dříve, je vaší povinností to ohlásit písemně do 8 dnů na ČSSZ. Důchod, který vám byl vyplacen a již vám nenáležel, máte povinnost vrátit.

Pracovat můžete

Za soustavnou přípravu dítěte na budoucí povolání se považuje studium na středních, vyšších odborných a vysokých školách v České republice, také studium na středních a vysokých školách v cizině, pokud je podle rozhodnutí Ministerstva školství postaveno na roveň studia na středních a vysokých školách v ČR.

„Výkon výdělečné činnosti nebrání výplatě sirotčího důchodu, podmínkou je trvání řádného denního prezenčního studia. Při dálkové, distanční, večerní nebo kombinované formě studia náleží výplata sirotčího důchodu pouze v případě, že poživatel důchodu nevykonává výdělečnou činnost v rozsahu zakládajícím účast na pojištění,“ uvádí ČSSZ.

Další článek


 

 


Další články

Spouštíme nový FinExpert!

Spouštíme nový FinExpert!

Několik posledních měsíců jsme intenzivně pracovali na nové verzi webu FinExpert.cz.

5.  4.  2017  |  Ondráčková Kamila

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Zálohy živnostníků na sociální pojištění v roce 2017 porostou. Výše zálohy se vypočítává dle zisku v předchozím období. (aktualizováno)

4.  4.  2017  |  Gola Petr  |  9

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

4.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš
Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1
V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1

Mzdová kalkulačka

Student
Držitel průkazu ZTP/P
Invalidita 1. nebo 2. stupně
Invalidita 3. stupně
Penze / rodičovská dovolená