FinExpert.e15.cz

Jak poznat padělanou bankovku

Dostala se vám do rukou podezřelá bankovka? Ukážeme vám, jak rozpoznat pravou bankovku od padělku.
Jak poznat padělanou bankovku

Každý z nás přichází dnes a denně do styku s bankovkami. Přijímání a vydávání hotovosti patří mezi stereotypní činnosti a nikdo příliš nezkoumá pravost bankovek. Zbystříme zpravidla až u dvoutisícovky či pětitisícovky. Padělatelé se však zaměřují na mnohem nižší nominální hodnoty a nevědomé převzetí falešné bankovky nám může zkomplikovat život.

Podle statistiky ČNB bylo v minulém roce zadrženo celkem 2 069 kusů padělaných českých bankovek.Padělatelé se nejvíce zaměřili na bankovky v nominálních hodnotách 500 Kč a 1 000 Kč, kterých je co do počtu kusů v oběhu nejvíce a lidé jim při jejich přijímání nevěnují příliš vysokou pozornost. Z uvedené statistiky je také zřejmé, že pravděpodobnost získání padělané bankovky je velmi nízká (přibližně 0,0006 %). V minulém roce byla pouze jedna bankovka ze 170 000 kusů padělaná. Jsou obavy z přijetí falešné bankovky namístě? Určitě ano. Statistiky evidují pouze počty zadržených bankovek, nikoliv však počet skutečně existujících padělků. Proto jistě není na škodu znát základní ochranné prvky českých bankovek a v případě podezření se přesvědčit o jejich pravosti.

 Tabulka č. 1.: Počet padělaných bankovek a mincí

RokPočet padělaných bankovek a mincí (ks)
199318
1994879
19958 982
19964 039
19974 959
199859 124
19997 319
20005 297
20013 737
20024 332
20038 965
20046 897
20057 069
20066 583
20072 292

Zdroj: ČNB

Nemusí se jednat pouze o padělek

Falešné peníze můžete rozdělit do tří skupin. Nejvíce sledovanou a nejnebezpečnější skupinou jsou padělané bankovky, které přestavují věrné kopie peněz a jsou vyráběny za účelem uvedení do oběhu místo pravých bankovek. Velmi zdařilé padělky nemusíte při běžném zhlédnutí vůbec poznat a jsou odhaleny zpravidla až v bance. Méně nebezpečné a na první pohled podezřelé jsou pozměněné bankovky. Jde většinou o primitivně upravené bankovky, které jsou vydávány za platidlo s vyšší nominální hodnotou. Například připsáním nuly se z tisícikoruny stane deset tisíc. Věste, že u nás se můžete setkat jen s bankovkami v nominálních hodnotách 20, 50, 100, 200, 500, 1 000, 2 000 a 5 000 Kč (pozn. letos končí platnost 20 Kč bankovek). Do poslední skupiny můžeme zařadit napodobeniny bankovek, které sice představují věrné kopie skutečných bankovek, ale nejsou vyrobeny za účelem uvedení do oběhu. Nejčastěji se jedná o divadelní a filmové rekvizity, reklamní předměty, učební pomůcky apod. Výroba napodobenin bankovek je upravena vyhláškou ČNB číslo 553/2006 Sb.

Padělek většinou poznáte pouhým okem

Padělky bankovek jsou rozdělovány podle míry nebezpečnosti do pěti skupin (velmi nebezpečné až neumělé). Dobrou zprávou je, že převážná část zadržených padělků byla vytištěna na inkoustových tiskárnách (v roce 2007 téměř 88 % padělků). Dnešní relativně kvalitní inkoustové tiskárny sice zvládnou vytisknout barevně věrný padělek, nedokážou však již napodobit ochranné prvky. Z tohoto důvodu byla většina padělků zadržených v minulém roce označena za méně zdařilé. Tyto padělané bankovky pozná při zvýšené pozornosti i běžný občan.

Základní ochranné prvky českých bankovek

U českých bankovek se můžete setkat celkem s osmi ochrannými prvky. U bankovek s nominálními hodnotami 20 Kč, 50 Kč, 100 Kč, 200 Kč a 500 Kč nenajdete prvky s opticky proměnlivou barvu a iridiscentní pruhy. Ostatní bankovky již mají všech osm ochranných prvků. Mezi základní ochranné prvky můžeme zařadit vodoznak, ochranný okénkový proužek a iridiscentní pruh. Pokud si nejste jisti, zda je předložená bankovka pravá, zaměřte se minimálně na tyto ochranné prvky.

 Tabulka č. 2.: Ochranné prvky bankovek

Ochranný prvekNominální hodnota bankovky
20 Kč50 Kč100 Kč200 Kč500 Kč1 000 Kč2 000 Kč5 000 Kč
Vodoznakxxxxxxxx
Ochranný okénkový proužekxxxxxxxx
Ochranná vlákna xxxxxxx
Soutisková značkaxxxxxxxx
Skrytý obrazecxxxxxxxx
Opticky proměnlivá barva     xxx
Iridiscentní pruh     xxx
Mikrotextxxxxxxxx

Zdroj: ČNB

Vodoznak

Základním ochranným prvkem každé bankovky je tzv. vodoznak. Používá se stupňovitý vodoznak, který kombinuje tmavé a světlé odstíny šedi. Při pohledu proti světlu uvidíte vždy podobiznu osobnosti na bankovce. U tisícikoruny jde například o portrét Františka Palackého v nepotištěné oblasti pod vyznačenou nominální hodnotou. U dvoutisícovky je navíc u portrétu vidět číslice 2 000. Vodoznak je viditelný z obou stran bankovky. Na lícní straně je vodoznak vždy stranově obrácený oproti vytištěnému portrétu.

Ochranný okénkový proužek

Při pohledu na bankovku z lícní strany uvidíte tenký proužek z umělé metalizované hmoty zapuštěný do papíru. Proužek na bankovce vystupuje asi po pěti milimetrech na povrch papíru. Ochranný proužek u bankovek s nominálními hodnotami 20 Kč až 500 Kč je umístněn přibližně v první třetině. U bankovek vyšších hodnot najdete proužek přibližně v polovině bankovky. Při podrobnějším prohlédnutí je na vystupující části miniaturní označení nominální hodnoty bankovky. Pokud bankovku nastavíte proti světlu je proužek vidět z obou stran jako souvislá tmavá linka s prosvítajícím mikrotextem.

Ochranná vlákna

Na první pohled téměř neviditelná jsou tzv. ochranná vlákna. Podíváte-li se však pozorně na nepotištěné části bankovky, uvidíte zapuštěná vlákna oranžové barvy v délce 6 mm. Tento ochranný prvek nemá pouze bankovka s nejnižší nominální hodnotou 20 Kč, jejíž platnost však v průběhu letošního roku končí.

Soutisková značka

Soutisková značka obsahuje písmena ČR, která jsou viditelná pouze při nastavení bankovky proti světlu. Pokud se nedíváte proti světlu, uvidíte na obou stranách bankovky pouze část značky. V průhledu proti světlu se obě části přesně spojí v písmena ČR. U starších typů bankovek jste mohli vidět místo písmen ČR písmeno C, ve kterém bylo vloženo písmeno S. U bankovek s nominálními hodnotami 50 Kč a 100 Kč je soutisková značka umístěna v horní třetině bankovky v blízkosti vyobrazené osobnosti. U ostatních bankovek najdete značku vpravo od vyznačené nominální hodnoty (při pohledu z lícní strany).

Skrytý obrazec

Skrytý obrazec naleznete u bankovek všech nominálních hodnot. Obrazec vždy najdete na lícní straně bankovky na rameni vyobrazené osobnosti (nebo těsně nad ramenem). Sklopíte-li bankovku přibližně ve výši očí do vodorovné polohy proti zdroji světla, objeví se číslo označující nominální hodnotu bankovky. Z delší strany bankovky je obrazec tmavý, z kratší strany světlý.

Opticky proměnlivá barva

Tento ochranný prvek naleznete pouze u bankovek s nominálními hodnotami 1 000 Kč, 2 000 Kč a 5 000 Kč. Při běžném pohledu z lícní strany bankovky vidíte zlatý symbol, který při sklopení proti světlu změní barvu. Jde o optický efekt, který je dosažen díky speciální tiskové barvě.

Iridiscentní pruh

V pravé lícní části bankovky si můžete všimnout duhově proměnlivého proužku. Při běžném pohledu na bankovku uvidíte pouze slabě okrově zbarvený pásek o šířce přibližně 20 mm s nevýrazně se opakující nominální hodnotou. Při pootáčení bankovky proti světlu dochází ke zbarvení proužku a „vystoupení“ její nominální hodnoty. Tento ochranný prvek najdete pouze u bankovek s nominálními 1 000 Kč, 2 000 Kč a 5 000 Kč.

Mikrotext

Nejméně nápadným ochranným prvkem všech bankovek je tzv. mikrotext. Na lícní straně bankovky ho najdete na pravé straně v ploše pod vyznačenou nominální hodnotou. V mikrotextu se opakují číslice vyjadřující nominální hodnotu bankovky. Na rubové straně najdete mikrotext vedle státního znaku. V textu se slovně opakuje hodnota bankovky.

Další článek


 

 


Další články

Spouštíme nový FinExpert!

Spouštíme nový FinExpert!

Několik posledních měsíců jsme intenzivně pracovali na nové verzi webu FinExpert.cz.

5.  4.  2017  |  Ondráčková Kamila

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Zálohy živnostníků na sociální pojištění v roce 2017 porostou. Výše zálohy se vypočítává dle zisku v předchozím období. (aktualizováno)

4.  4.  2017  |  Gola Petr  |  9

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

4.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš
Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1
V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1

Mzdová kalkulačka

Student
Držitel průkazu ZTP/P
Invalidita 1. nebo 2. stupně
Invalidita 3. stupně
Penze / rodičovská dovolená