FinExpert.e15.cz

Jak podat daňové přiznání na poslední chvíli?

Pro ty z vás, kteří ponechali daňové přiznání na poslední chvíli...
Jak podat daňové přiznání na poslední chvíli?

Dnes, 1. dubna 2014, je zákonný termín pro podání přiznání k dani z příjmů za zdaňovací období roku 2013. Pro ty z vás, kteří ponechali povinnost podat daňové přiznání na poslední chvíli, přinášíme informace o tom, jak lze daňové přiznání podat.

Formulář přiznání k dani z příjmů

Ustanovení § 72 odst. 1 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád (dále jen „DŘ“) stanoví, že daňové přiznání lze podat jen na tiskopise vydaném Ministerstvem financí nebo na tiskovém výstupu z počítačové tiskárny, který má údaje, obsah i uspořádání údajů shodné s tímto tiskopisem. Tiskopis přiznání k dani z příjmů si můžete obstarat na finančním úřadě nebo na internetových stránkách Finanční správy České republiky, odkud si formulář vytisknete. Není na závadu, pokud formulář daňového přiznání vytisknete černobíle.

6 nejčastějších chyb při podání daňového přiznání

6 nejčastějších chyb při podání daňového přiznání

Vyvarujte se chyb při podání daňového přiznání.

Místně příslušný finanční úřad

Vyplněný a podepsaný formulář daňového přiznání včetně příloh podáváme místně příslušnému finančnímu úřadu, resp. územnímu pracovišti finančního úřadu. Místní příslušnost se u fyzických osob řídí jejím místem pobytu. Místem pobytu se rozumí adresa místa trvalého pobytu občana České republiky, nebo adresa hlášeného místa pobytu cizince. Nelze-li takto místo pobytu fyzické osoby určit, rozumí se jím místo na území České republiky, kde se fyzická osoba převážně zdržuje.

Místně příslušný finanční úřad si můžete najít na stránkách finanční správy dle místa pobytu fyzické osoby, v řádku Sídlo PLÁTCE DANÉ zadáte místo pobytu.

Způsoby podání daňového přiznání

Při podávání daňového přiznání máme na výběr z několika způsobů a je na každém poplatníkovi, který způsob si zvolí. Způsoby podání jsou definovány zákonem (konkrétně § 71 DŘ) a jsou následující:

Podání osobně na finanční úřad

Vyplněné a podepsané daňové přiznání včetně příloh je možné donést na podatelnu finančního úřadu osobně. Standardní úřední hodiny jsou vždy v pondělí a ve středu od 8 do 17 hodin, v úterý a ve čtvrtek pak od 8 do 15,30 hodin a v pátek od 8 do 14 hodin. Poslední týden před zákonným termínem pro podání daňového přiznání (tj. ve dnech od 24. března do 1. dubna 2014) jsou na územních pracovištích úřední hodiny rozšířeny od 8 do 18 hodin každý pracovní den. Pro potvrzení podaného daňového přiznání si můžete nechat potvrdit razítkem kopii podaného přiznání.

Podání poštou

Daňové přiznání můžete na místně příslušný finanční úřad doručit také poštou. Za datum podání daňového přiznání se v případě zaslání poštou považuje den podání na poštovní přepážce. V případě zaslání daňového přiznání poštou je vhodné ho zaslat doporučeně, abyste v případě potřeby měli doklad o jeho podání.

Podání elektronicky přes daňový portál

Podání daňového přiznání elektronickou formou se rok od roku stává oblíbenějším. Tato forma podání přináší poplatníkům především tu výhodu, že je dostupná kdykoliv a poplatník nemusí s daňovým přiznáním na úřad nebo poštu a může ho odeslat např. z pohodlí svého domova. K elektronickému podávání daňových přiznání slouží aplikace „Elektronická podání pro finanční správu“ (často je užívána zkratka „EPO“), která je dostupná na daňovém portálu finanční správy na www.daneelektronicky.cz. Tato aplikace obsahuje interaktivní formuláře s celou řadou nápověd a kontrol. Zpracované daňové přiznání lze přes daňový portál podat příslušnému finančnímu úřadu, a to buď podepsané uznávaným elektronickým podpisem nebo bez uznávaného elektronického podpisu.

  • bez elektronického podpisu

I když nevlastníte uznávaný elektronický podpis, můžete daňové přiznání podat správci daně elektronicky přes daňový portál. Pak ale musíte do 5 dnů po odeslání podání správci daně potvrdit podáním tzv. E-tiskopisu. Ten vám aplikace nabídne k vytištění bezprostředně po odeslání podání. Potvrzení tvoří jedna strana shrnujících informací z elektronicky odeslaného přiznání, nejedná se o tištěný formulář daňového přiznání. Vytištěný a vlastnoručně podepsaný E-tiskopis doručíte příslušnému správci daně.

  • s uznávaným elektronickým podpisem

Pro podávání daňových přiznání přes daňový portál si můžete opatřit uznávaný elektronický podpis. Pro účely podepisování podání pro finanční správu přes daňový portál se musí jednat o uznávaný elektronický podpis založený na Kvalifikovaném certifikátu s Identifikátorem MPSV. Identifikátor umožňuje jednoznačnou identifikaci podepisující osoby. Elektronický podpis ve formě certifikátu vydávají následující tři certifikační autority:

Více informací o vydání certifikátu se dozvíte na výše uvedených internetových stránkách jednotlivých autorit. Z pohledu finanční náročnosti jsou certifikáty zpoplatněny na roční bázi a jejich cena se u jednotlivých autorit pohybuje od 396 Kč do 1227 Kč včetně DPH.

Podání přes datovou schránku

Gestorem datových schránek je Ministerstvo vnitra České republiky. Datovou schránku si může dobrovolně zřídit každá fyzická osoba, nejjednodušeji podáním žádosti na kterékoliv pobočce Czech POINTu. Datová schránka slouží jako elektronické úložiště, na které jsou doručovány dokumenty orgánů veřejné moci a naopak odesílány dokumenty vůči těmto orgánům. Více informací o datových schránkách naleznete na www.datoveschranky.info.

Další článek


 

 


Další články

Spouštíme nový FinExpert!

Spouštíme nový FinExpert!

Několik posledních měsíců jsme intenzivně pracovali na nové verzi webu FinExpert.cz.

5.  4.  2017  |  Ondráčková Kamila

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Zálohy živnostníků na sociální pojištění v roce 2017 porostou. Výše zálohy se vypočítává dle zisku v předchozím období. (aktualizováno)

4.  4.  2017  |  Gola Petr  |  9

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

4.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš
Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1
V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1

Mzdová kalkulačka

Student
Držitel průkazu ZTP/P
Invalidita 1. nebo 2. stupně
Invalidita 3. stupně
Penze / rodičovská dovolená