FinExpert.e15.cz

Jak ověřit listinu pro použití v zahraničí

Pokud má být úřední listina použita v zahraničí, je nutná zvláštní procedura a tento proces je v některých případech složitý.

Kapitoly článku


Jak ověřit listinu pro použití v zahraničí

Vznikne-li potřeba v zahraničí předložit úřední listinu vydanou českým úřadem, často není možné pouze nechat provést její překlad soudním tlumočníkem, ale je potřeba pořídit superlegalizaci listiny či ji nechat opatřit apostilou.

Příklad:

Český státní příslušník si zřídil bankovní účty ve Velké Británii a na Filipínách. Po čase zemřel a oba bankovní účty se staly předmětem dědického řízení. Český notář v pozici soudního komisaře provedl dědické řízení podle českého právního řádu a právo na výplatu finančních prostředků z bankovních účtů připadlo některému z dědiců. Toto právo je výslovně uvedeno v usnesení soudu o schválení dohody o vypořádání dědictví.

Na základě tohoto usnesení soudu by oprávněný dědic mohl požadovat výplatu prostředků z účtu. Jelikož však se nejedná o účet vedený v ČR, je potřeba nechat listinu zvláštním způsobem ověřit, aby ji orgány či v našem případě cizí banka uznala jako titul pro výplatu peněz jiné osobě než majiteli účtu.

Dvoustranné úmluvy jsou nejlepší

Pakliže je mezi cizím státem a ČR (resp. s ČSSR) sjednána dvoustranná mezinárodní smlouva o osvobození od ověřování (jejich seznam naleznete v druhé kapitole tohoto článku), lze postupovat právě podle těchto jednotlivých dvoustranných úmluv, tedy nejčastěji není potřeba apostila ani superlegalizace.

Mezistátní úmluva pomáhá

Pokud neexistuje mezi ČR a dotčeným státem dvoustranná úmluva, je třeba zjistit, zda-li je dotčený stát smluvním státem Úmluvy o zrušení požadavku ověřování cizích veřejných listin, přijaté v Haagu dne 5.10.1961 (dále jen „Úmluva“). Seznam těchto států je uveden v druhé kapitole článku. Česká republika k této úmluvě přistoupila dne 16. 3. 1999 a Úmluva je uvedena ve Sbírce zákonů pod číslem 45/1999 Sb.

Smluvním státem Úmluvy je Velká Británie, ale nikoliv Filipíny. Proto listinu potřebnou pro anglickou banku stačí nechat opatřit apostilou a poté ji nechat přeložit soudním tlumočníkem do angličtiny.

Jde-li o listinu vydanou justičními orgány (např. rozsudek) či vydanou nebo ověřenou notářem (např. společenská smlouva o založení s.r.o.), pak tuto listinu opatří apostilou Ministerstvo spravedlnosti ČR ve svém detašovaném pracovišti Na Děkance 3, Praha 2.

Jedná-li se o listinu vydanou dalšími státními orgány, pak ji může apostilou opatřit Ministerstvo zahraničních věcí ČR.

Vzor apostily

 


 

APOSTILLE
(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

1. Stát ...............................

Tato veřejná listina

2. byla podepsána ................................................
3. jehož funkce ..................................................
4. opatřena razítkem .............................................

OVĚŘENO

5. v ....................  6. dne ................................
7. kým ...........................................................
8. čís. ..................................
9. kolek 
10. podpis                    razítko


...............................     ...........................


 

Za opatření listiny apostilou se vybírá správní poplatek ve výši 100 Kč. Takto vybavená listina může (a měla by) být uznána v cizím státě za veřejnou listinu.

Podobně v případě, kdy je nezbytné využít např. cizího soudního rozhodnutí před orgány v ČR, je potřeba příslušnou listinu nechat v cizině opatřit apostilou a poté přeložit soudním tlumočníkem do češtiny. Apostilní orgány v jednotlivých smluvních státech Úmluvy lze nalézt zde.

Bez úmluvy musíme superlegalizovat

Není-li však s takovým státem sjednána dvoustranná úmluva ani není smluvním státem Úmluvy (v našem případě se jedná o Filipíny), je třeba nechat danou listinu superlegalizovat.

Jedná-li se o justiční či notářské dokumenty vydané českými orgány, je potřeba je nechat superlegalizovat nejprve na Ministerstvu spravedlnosti ČR, a poté na Ministerstvu zahraničních věcí ČR. Nakonec listinu ověří zastupitelský úřad cizí země příslušný pro ČR. Nemá-li cizí země v ČR svou ambasádu, je nutno se vypravit na ten zastupitelský úřad, který má v kompetenci ČR (může být např. ve Vídni, Berlíně). Filipíny mají zastupitelský úřad v Praze, a proto se všechna 3 potřebná potvrzení dají pořídit v Praze.

V případě listin vydaných státními orgány se postupuje stejně jako v případě „justičních listin“ s tou výjimkou, že se listina nepředkládá k superlegalizaci Ministerstvu spravedlnosti ČR.

Podobně v případech, kdy je nezbytné nechat v cizině superlegalizovat např. soudní rozhodnutí jejich soudu, je potřeba postupovat podle jejich práva a nakonec nechat dokument ověřit příslušným českým zastupitelským úřadem. Teprve poté jej lze nechat přeložit a uplatnit u českých orgánů.

Šedivá teorie, zelený strom života

V praxi však není zaručeno, zejména u „méně civilizovaných zemí“, že apostila na listině bude stačit a že příslušný orgán nebude požadovat superlegalizovanou listinu, přestože cizí stát je smluvním státem Úmluvy. Proto vřele doporučujeme v podobných situacích nejprve příslušný orgán kontaktovat a zeptat se na to, co bude požadovat a podle toho dále postupovat. V případech, kdy si nejsme jistí, zda-li postačí apostila nebo bude potřeba superlegalizace, je lepší nechat listinu superlegalizovat. V případě, že by orgán cizího státu neuznal apostilu, bylo by nutné nechat provést superlegalizaci v ČR, což se v řadě případů stane velmi vážnou komplikací (může znamenat návrat do ČR pro „dvě nebo tři razítka“).

V ilustrativním příkladu vycházíme ze situace, že banka bude vyžadovat dokumenty stejné „kvality“ jako státní orgány cizího státu. Není však vyloučeno, že bance by stačil jiná forma ověření. Vše záleží na jejích vnitřních předpisech a na právním řádu každého státu.

Další kapitola
 

celkem 4 komentáře

Nejnovější komentáře

Re:preklad
martin
7. 6. 2007, 15:05
Re:preklad
aa
29. 3. 2007, 10:46
doklady
ja:)
22. 3. 2007, 13:35
preklad
Brano
22. 3. 2007, 08:23

Další články

Spouštíme nový FinExpert!

Spouštíme nový FinExpert!

Několik posledních měsíců jsme intenzivně pracovali na nové verzi webu FinExpert.cz.

5.  4.  2017  |  Ondráčková Kamila

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Zálohy živnostníků na sociální pojištění v roce 2017 porostou. Výše zálohy se vypočítává dle zisku v předchozím období. (aktualizováno)

4.  4.  2017  |  Gola Petr  |  9

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

4.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš
Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1
V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1

Mzdová kalkulačka

Student
Držitel průkazu ZTP/P
Invalidita 1. nebo 2. stupně
Invalidita 3. stupně
Penze / rodičovská dovolená