FinExpert.e15.cz

Jak (ne)půjčit peníze přátelům

Asi každý z nás se ocitnul v situaci, že neměl dostatek finančních prostředků, ale přesto potřeboval nakoupit nějakou věc v určitém, nejčastěji omezeném, časovém období. Vesměs se jedná o mimořádnou nabídku s atraktivní cenou, která se nemusí v brzké době opakovat.
Jak (ne)půjčit peníze přátelům

Nedejte na ústní dohodu

V takovém okamžiku má člověk vlastně dvě možnosti, jak se k penězům co nejrychleji dostat. První, klasickou možností, je navštěva peněžního ústavu a žádost o poskytnutí úvěru. Možné peripetie si většina z nás umí dobře představit, zejména když příjmy, kterými se budeme prokazovat nepovažujeme za příjmy pro banku dostatečné. Takový problém řeší poměrně velké procento lidí, přes reklamní kampaně bank, ve kterých to vypadá, že půjčí doslova každému. Jindy nejsou problémem příjmy, ale to, že potenciální příjemce bankovní půjčky již splácí jeden nebo řadu jiných úvěrů.

Proto se vám může stát, že vás osloví vaši příbuzní, známí a kamarádi s žádostí o půjčení peněz. Jedná-li se o půjčení vyšší částky a řadíte se mezi lidi, kteří jsou ochotni pomoci v takové situaci, asi nebudete dlouho přemýšlet a peníze půjčíte, zejména když vás dlužník bude přesvědčovat o tom, že peníze v nejkratší možné době vrátí a vaši pomoc v jeho nouzi vám nikdy nezapomene.

Celá „transakce“ se pak uskuteční tak, že budoucímu dlužníkovi vyplatíte dohodnutou částku a smluvíte termín vrácení. Vše probíhá pouze ústní formou. Vždyť slovo mezi přáteli platí, a proto není důvod k žádnému sepisování smlouvy, bylo by to zbytečné papírování! Pro dlužníka je tato situace naprosto vyhovující. Jednak věřiteli většinou nemusí platit žádné úroky a zároveň je možné zřídit i individuální termín splatnosti. Ovšem podobný postup naskýtá žádnou záruku pro věřitele, že k vrácení peněz skutečně dojde.

Pokud jste postupovali výše uvedeným způsobem, rozehráli jste hru s vysokým rizikem a obvykle také se špatným koncem pro vás. Další scénář je pak v drtivé většině těchto případů naprosto stejný. Dlužník půjčené peníze nevrátil ve smluvený den a dokonce jste nuceni jej vyhledat a požadovat, aby peníze vrátil, protože půjčené peníze zrovna nutně potřebujete pro vlastní potřebu. Dlužník však není k zastižení, telefon nebere, doma se zapírá a na jakýkoliv náznak komunikace nereaguje. Tak to trvá několik dnů, měsíců či dokonce let a vy se pomalu  smiřujete s tím, že vrácení peněz se už nedočkáte. Jediné, co vám zbylo, byl „dobrý pocit“, že jste někomu v nouzi pomohli. Z toto vyplývá jednoduchá a stoletími ověřená rada. Na dobré slovo a milý úsměv se peníze nikomu nepůjčují – ani nejbližším příbuzným, známým či přátelům.

Co je psáno, to je dáno

Chcete-li i přes uvedenou radu někomu peníze půjčit, podmínkujte jejich půjčení uzavřením smlouvy o půjčce. U peněz více než u kterékoliv jiné věci platí, že co je psáno, je také dáno. Vše podstatné, co by smlouva měla obsahovat najdeme v § 657-658 Občanského zákoníku.

Smlouva o půjčce
Smlouvou o půjčce přenechává věřitel dlužníkovi věci určené podle druhu, zejména peníze, a dlužník se zavazuje vrátit po uplynutí dohodnuté doby věci stejného druhu. Při půjčce peněžité lze dohodnout úroky.


V případě, že dlužník půjčené peníze splácí tak, jak je ve smlouvě uvedeno, mohou být obě strany spokojené. V opačném případě vám smlouva o půjčce umožní, abyste se svého práva domohli žalobou na dlužníka adresovanou místě příslušnému soudu. Počítejte s tím, že soudní proces se může protahovat a jeho výsledek vás nemusí zrovna plně uspokojit. Pak stojí za to znovu si klást otázku, kterou jste si měli položit již na samém začátku. „Stojí mi půjčení peněz za riziko, které na sebe beru?“

Půjčky versus daně

Ve smlouvě o půjčce se smluvní strany dohodnou, bude-li půjčka úročena smluvenou sazbou, nebo půjde o půjčku bezúročnou. Bezúročná půjčka je samozřejmě snem každého dlužníka, věřitel si zase nemusí dělat těžkou hlavu s daňovou otázkou. V tomto ohledu se totiž žádná daň neplatí. Odlišný je stav, kdy jsou mezi stranami dohodnuty úroky. Na základě zákona o dani z příjmu jste povinni přijatý úrok zdanit, a to jako příjem z tzv. kapitálového majetku.

Půjčit – Nepůjčit

Odhodláte-li se půjčit svým známým peníze věřte, že se pouštíte do značného rizika. Zhodnoťte, zda vám jejich vděk opravdu stojí za to. Rozmyslete se, jestli je půjčená částka taková, o kterou byste sice neradi přišli, ale přece přenesli přes srdce.

Peníze půjčujte zásadně na písemnou smlouvu, i když je to u přátel nezáviděníhodná situace.
Na druhou stanu by vám seriózní dlužník z řad známých měl sám nabídnout uzavření písemné smlouvy, a tak jednoznačně deklarovat svůj úmysl peníze vrátit. Písemná smlouva je také instrument, kterými případné nesolidní zájemce odradíte nebo vás o půjčku ani nepožádají.

Co je RPSN?
Komerční poskytovatelé spotřebitelských účelových i neúčelových úvěrů a nákupů na splátky jsou povinni ve smouvách uvádět hodnotu roční procentní sazby nákladů (RPSN). Výhodou tohoto ukazatele je možnost porovnání nákladů na úvěr u různých poskytovatelů.


 

Návrh smlouvy o půjčce


Smlouva o půjčce

 dle § 657 a následujících občanského zákoníku

Smluvní strany:

Jiří Kábrt, r.č. *****, bytem Na Stavidle 8, Olomouc, dále věřitel
Karel Vozka, r.č. *****, bytem Radniční 16, Olomouc, dále dlužník

uzavírají na základě tuto smlouvu o půjčce

Čl. 1
Věřitel se zavazuje poskytnout dlužníku peněžní částku ve výši 50 000 Kč. Tuto částku předá věřitel dlužníku v hotovosti při podpisu smlouvy.

Čl. 2
Dlužník se zavazuje zaplatit svůj dluh ve dvou splátkách po 25 000 Kč. První splátka musí být věřiteli zaplacena do 30. 1. 2005 na bankovní účet č. .................. u banky .............. Druhá splátka musí být věřiteli zaplacena do 30. 6. 2005 na bankovní účet č. .................. u banky ..............

Čl. 3
Dlužník se zavazuje zaplatit věřiteli 1 000 Kč jako úrok z půjčené částky nejpozději ke dni splatnosti druhé splátky dle Čl. 2 této smlouvy.

Čl. 4
Smluvní strany potvrzují, že si tuto smlouvu přečetly před jejím podpisem, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoli v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek.

V Olomouci, dne ....................
(podpisy smluvních stran)

Podrobnější vzor smlouvy o půjčce

Vzory dalších smluv na našich stránkách: www.finexpert.cz/smlouvy

Další článek


 

Související články


celkem 8 komentářů

Nejnovější komentáře

:-D Pravda...i když najdou se i dobří přátelé --- ...
gef
30. 9. 2012, 19:11
Re: Smlouva o pujcce? Smenka!
Petr T.
19. 4. 2005, 19:26
Účel půjčky
Giuseppe
6. 1. 2005, 17:14
Re: Arabské přísloví
asdads
9. 12. 2004, 05:01
Arabské přísloví
Patrik Chrz
8. 12. 2004, 12:25

Další články

Spouštíme nový FinExpert!

Spouštíme nový FinExpert!

Několik posledních měsíců jsme intenzivně pracovali na nové verzi webu FinExpert.cz.

5.  4.  2017  |  Ondráčková Kamila

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Zálohy živnostníků na sociální pojištění v roce 2017 porostou. Výše zálohy se vypočítává dle zisku v předchozím období. (aktualizováno)

4.  4.  2017  |  Gola Petr  |  9

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

4.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš
Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1
V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1

Mzdová kalkulačka

Student
Držitel průkazu ZTP/P
Invalidita 1. nebo 2. stupně
Invalidita 3. stupně
Penze / rodičovská dovolená