FinExpert.e15.cz

Jak nemít problémy se zdravotní pojišťovnou?

Platit a splnit oznamovací povinnost, to jsou naše povinnosti.
Jak nemít problémy se zdravotní pojišťovnou?

Placení zdravotního pojištění a plnění oznamovací povinnosti, to jsou základní povinnosti všech pojištěnců vůči své zdravotní pojišťovně. Jejich neplnění se pěkně prodraží. Na co si dát pozor?

Zdravotní pojištění musíme platit všichni. Zaměstnanci nemají žádné starosti. Za výpočet a zaplacení zdravotního pojištění za zaměstnance je zodpovědný jejich zaměstnavatel. Když je občan řádně veden v registru zdravotní pojišťovny jako zaměstnanec, tak za toto období mu nemůže vzniknout dluh na zdravotním pojištění.

Případné nedoplatky jsou za toto období vymáhány vždy po zaměstnavateli. Rovněž státní pojištěnci (penzisté, studenti, občané v evienci na úřadu práce, ženy na rodičovské dovolené…) nemají s placením zdravotního pojištění žádné starosti, je však nutné řádně plnit oznamovací povinnost, aby v registru zdravotní pojišťovny byli vedeni jako státní pojištěnci.

V jaké kategorii můžeme být vedeni?

V příslušném registru zdravotní pojišťovny může být každý občan veden buď jako zaměstnanec, státní pojištěnec nebo OSVČ či OBZP. Při správném zařazení v registru zdravotní pojišťovny se do problémů s placením mohou dostat pouze OSVČ a OBZP.

  • OSVČ platí zdravotní pojištění formou měsíčních záloh. Výše zálohy závisí na dosaženém zisku v minulém roce. Vždy však musí být placeno alespoň minimální záloha. V roce 2013 činí minimální záloha 1 748 Kč. Musí být zaplacena do 8 dne následujícího měsíce.

Praktický příklad

OSVČ pan Novotný dosáhne za rok 2012 zisku 600 000 Kč. Přehled o příjmech a výdajích odevzdá v březnu 2013. Nová záloha činí 3 375 Kč ((600 000 Kč ∙ 50 %) ∙ 13,5 %): 12 měsíců). Poprvé bude muset pan Novotný zaplatit novou zálohu ve výši 3 375 Kč za březen do 8. dubna 2013.

  • OBZP musí platit pojistné ve výši 13,5 % z minimální mzdy. V roce 2013 činí minimální mzda 8 000 Kč. Minimální mzda ve výši 8 000 Kč platí v Česku již od roku 2007, což je nejdéle ze všech členských zemí EU, kde je minimální mzda stanovena zákonem. Všechny OBZP musí tedy platit měsíčně 1 080 Kč a to vždy do 8. dne následujícího měsíce.

Neplacení pojistného = penále

Jestliže OSVČ a OBZP neplatí řádně zdravotní pojištění, tak musí počítat s předepsáním penále, které činí 0,05 % denně za každý den prodlení. Za rok činí penále tedy 18,25 % (365 dní ∙ 0,05 %). Z dlužné částky 10 000 Kč za rok činí penále 1 825 Kč.

  • OSVČ a OBZP si tedy musí hlídat platbu zdravotního pojištění, nejlépe je vždy si navést trvalý příkaz k úhradě. OSVČ si musí dát pozor, aby po odevzdání Přehledu změnily částku na trvalém příkazu k úhradě.

Pozor na oznamovací povinnost

Velmi důležité je rovněž plnit oznamovací povinnost. Všechny důležité změny a informace je nutné oznámit zdravotní pojišťovně do 8 dní. Za neplnění oznamovací povinnosti může být ze strany zdravotní pojišťovny uložena pokuta.

  • Plnění oznamovací povinnost je velmi důležité, aby se předešlo nedorozumění či neoprávněnému předepsání penále.
  • Oznamovací povinnost mají nejenom OSVČ, které musí oznámit zahájení samostatné výdělečné činnosti nebo její ukončení, ale i zaměstnavatelé. Oznamovací povinnost se týká i zaměstnanců, kteří musí oznámit narození dítěte nebo doložit studium svých dětí, oznámit ztrátu průkazu pojištěnce, oznámit změnu jména nebo adresy (do 30 dní). Např. za neodevzdání Přehledu o příjmech a výdajích může OSVČ obdržet pokutu až ve výši 50 tisíc Kč.

Změnu pojišťovny je třeba sdělit zaměstnavateli

Všichni zaměstnanci jsou povinni v den nástupu do zaměstnání sdělit zaměstnavateli zdravotní pojišťovnu, aby mohl zaměstnavatel řádně odvést za zaměstnance zdravotní pojištění. Případné penále za nesprávně odvedené zdravotní pojištění za zaměstnance může následně požadovat zaměstnavatel po zaměstnanci. Rovněž při změně zdravotní pojišťovny je nutné tuto skutečnost neprodleně oznámit zaměstnavateli. I zaměstnanci se mohou přesvědčit, že jsou v registru zdravotní pojišťovny vedeni jako zaměstnanci, zvláště pokud je pobočka zdravotní pojišťovny v dosahu, i zaměstnavatel může udělat chybu.

Další článek


 

 


Další články

Spouštíme nový FinExpert!

Spouštíme nový FinExpert!

Několik posledních měsíců jsme intenzivně pracovali na nové verzi webu FinExpert.cz.

5.  4.  2017  |  Ondráčková Kamila

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Zálohy živnostníků na sociální pojištění v roce 2017 porostou. Výše zálohy se vypočítává dle zisku v předchozím období. (aktualizováno)

4.  4.  2017  |  Gola Petr  |  9

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

4.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš
Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1
V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1

Mzdová kalkulačka

Student
Držitel průkazu ZTP/P
Invalidita 1. nebo 2. stupně
Invalidita 3. stupně
Penze / rodičovská dovolená