FinExpert.e15.cz

Jak naložit s akciemi z kupónové privatizace?

Máte akcie z kupónové privatizace a nevíte si rady, co s nimi? Existuje jednoduché řešení. Stačí zajít k obchodníkovi s cennými papíry, který vám na základě svých zkušeností, znalostí a informací, které má k dispozici, poradí, co s danými akciemi udělat a pomůže vám je prodat.
Jak naložit s akciemi z kupónové privatizace?

Pokud si kladete otázku, co všechno s sebou budete potřebovat, tak se jedná především o výpis z majetkového účtu ve Středisku cenných papírů (SCP), kde je uvedeno, jaké akcie vlastníte.

Vzhledem k tomu, že od kupónové privatizace uběhlo přes 10 let, může se stát, že původní výpis z SCP, který byl zasílán po jednotlivých kolech kupónové privatizace, již nemusí být aktuální, mohlo dojít ke změně ISINu či počtu kusů cenných papírů, které vlastníte, některé emise mohou být zrušeny, jiné akcie mohly být přeměněny na listinnou podobu. V takovýchto případech (pokud nemáte k dispozici všechny změnové výpisy z SCP, které tyto změny zachycovaly) je vhodné nechat si vytvořit aktuální výpis z majetkového účtu na jakékoliv přepážce Střediska cenných papírů.
Na základě výpisu z SCP a informací, které jsou běžně dostupné na internetových stránkách SCP, BCPP, RM Systému, finančních portálech či z údajů z obchodního rejstříku, je možné získat přehled o akciích, které vlastníte, a  zjistit, že:

  • akcie jsou registrované, veřejně obchodovatelné
  • akcie jsou zaknihované, ale veřejně neobchodovatelné
  • akcie jsou v listinné podobě
  • akcie privatizačního fondu byly přeměněny na podílové listy
  • emise daných akcií byla zrušena.

Akcie jsou registrované, veřejně obchodovatelné

Pokud se akcie obchodují alespoň na jednom veřejném trhu v ČR, ať už je tím myšlena burza nebo RM Systém, dají se ve většině případů bez větších problémů ihned prodat. Seznam emisí, které jsou obchodovány na těchto trzích, je možné najít každý den v Hospodářských novinách či na teletextu. Obchodník s cennými papíry je schopen říci, za jakou reálnou cenu se dají akcie v daný okamžik prodat a vy máte možnost se rozhodnout, zda tak učiníte či nikoliv. Ke zrealizování prodeje je třeba mít občanský průkaz, znát číslo účtu v SCP či případně registrační číslo na RMS. Peněžní prostředky z prodeje akcií je možné získat v rozpětí 1- 4 dnů po zrealizování obchodu.


Akcie jsou zaknihované, ale veřejně neobchodovatelné

Pokud jsou akcie evidovány stále na majetkovém účtu v SCP, ale neobchodují se na žádném trhu, hovoří se o akciích zaknihovaných, veřejně neobchodovatelných. Tyto akcie je daleko obtížnější prodat. V těchto případech je vždy třeba vyhledat přímého zájemce o koupi cenných papírů. Jak na to? Existuje několik možností:

  • oslovit emitenta cenného papíru - zda on sám či některý z jeho akcionářů by neměl zájem odkoupit cenné papíry a za jakých podmínek
  • formou inzerátu na prodej cenného papíru – na internetových stránkách www.akcie.cz jsou uveřejňovány inzeráty na koupi a prodej cenných papírů
  • pozeptat se u obchodníků s cennými papíry, zda některý z jejich klientů neprojevil zájem o koupi těchto papírů a za jakých podmínek
    Vše je pak otázkou individuální domluvy s protistranou. Cenné papíry jsou prodány tak, že se převedou z majetkového účtu prodávajícího na majetkový účet kupujícího v SCP a peněžní prostředky jsou vypořádány na základě dohody mezi oběma stranami.


Akcie jsou v listinné podobě

Často se můžete setkat s tím, že akcie, které jste získali v rámci kupónové privatizace, už nejsou zaknihované, ale mají v současnosti listinnou podobu. O přeměně akcií na listinné by měl být každý akcionář informován, emitent cenného papíru pak musí zveřejnit podmínky pro převzetí těchto listinných akcií. Pokud jste si dané akcie převzali, je možné je prodat opět pouze přímému zájemci o koupi těchto papírů (způsoby, jak daného zájemce najít, byly uvedeny v předcházejícím textu). Pokud jste si dané akcie nepřevzali, je nutné zjistit u emitenta těchto papírů, zda je možné si akcie dodatečně vyzvednout. V případě, že si akcionáři nevyzvednou své listinné akcie, dochází k jejich dražbě. Akcionář má právo na výnos z této dražby po odečtení všech nákladů s dražbou spojených.


Akcie privatizačního fondu byly přeměněny na podílové listy

V takovémto případě se z akcionáře stává vlastník podílového listu, který má právo na podíl na hodnotě majetku daného investičního fondu. Každá investiční společnost, která spravuje podílový fond, má povinnost ze zákona podílové listy odkupovat. Je tedy třeba se obrátit přímo na investiční společnost, která Vám sdělí hodnotu těchto podílových listů a podmínky jejich odkupu.


Emise daných akcií byla zrušena

Mohlo se také stát, že společnost, jejíž akcie jste vlastnil, zanikla a emise akcií dané společnosti byla zrušena. Vypořádání s akcionáři pak bývá různé, většinou závisí na způsobu zániku společnosti. Akcionář může získat například místo původních akcií akcie nové společnosti, která podnik převzala, nebo je mu vyplacen vypořádací zůstatek odpovídající hodnotě akcií, v případě likvidace má akcionář právo na podíl na likvidačním zůstatku.Všechny informace o Vašich akciích se dají vyhledat v různých informačních zdrojích, které byly výše uvedeny. Zabere to však určitý čas. Proto doporučuji vyhledat pomoc odborníka v oblasti kapitálových trhů tj. obchodníka s cennými papíry.


(Autorka pracuje ve finanční skupině Fio, www.fio.cz)

Další článek


 

Související články


 


Další články

Spouštíme nový FinExpert!

Spouštíme nový FinExpert!

Několik posledních měsíců jsme intenzivně pracovali na nové verzi webu FinExpert.cz.

5.  4.  2017  |  Ondráčková Kamila

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Zálohy živnostníků na sociální pojištění v roce 2017 porostou. Výše zálohy se vypočítává dle zisku v předchozím období. (aktualizováno)

4.  4.  2017  |  Gola Petr  |  9

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

4.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš
Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1
V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1

Mzdová kalkulačka

Student
Držitel průkazu ZTP/P
Invalidita 1. nebo 2. stupně
Invalidita 3. stupně
Penze / rodičovská dovolená