FinExpert.e15.cz

Jak nakupovat na stánku

Zejména výrobky, od kterých neočekáváme, že budou dlouhou dobu bez problémů sloužit, lze jistě nakoupit na stánku. Nezanedbatelnou část klientů v poradnách Sdružení obrany spotřebitelů ČR (SOS) však tvoří ti, kteří se rozhodli koupit u stánku spotřební zboží a později zjistili, že spolu s výrobkem získali při nákupu i spotřebitelský problém.
Jak nakupovat na stánku

V květnu 2004 koupil spotřebitel u stánku umístěného uvnitř obchodního centra v Průhonicích dvě věčně svítící baterky s doporučením, že stačí zatřepat před a po svícení. Protože baterky svítily a vše se zdálo v pořádku, koupil za měsíc u stánku další dvě baterky ještě pro děti známých na letní tábor. Jenže koncem září baterky postupně přestávaly svítit a žádné třesení již nepomohlo.

Je to podvod
„Rozebral jsem jednu z těchto baterek a zjistil, že deklarovaný princip nemůže fungovat, protože uvnitř kromě pohyblivého magnetu, cívky, usměrňovače, rezistoru, LED a vypínače, jsou pouze obyčejné nedobíjející se knoflíkové články, “ svěřuje se kupující.

K vlastní reklamaci se spotřebitel dostal až koncem listopadu. Navštívil stánek a požadoval vrácení peněz. Reakce prodávajícího však byla kategorická. Doporučil spotřebiteli, ať přijde zítra, že mu vadné zboží vymění. O výměnu takového zboží však spotřebitel neměl zájem.

„Požadoval jsem sepsání reklamačního protokolu,“ sděluje spotřebitel, „to ale prodávající odmítl. Chtěl jsem mluvit s majitelem, to ale prý podle prodávajícího nejde…“

Spotřebitel se v této situaci obrátil na poradnu SOS, aby získal odpovědi na následující čtyři otázky:

1. Mohu požadovat vrácení peněz nebo má prodávající právo rozhodnout, že místo vrácení peněz baterky vymění?

V tomto případě jde velmi pravděpodobně o rozpor s kupní smlouvou, jak o něm hovoří § 616 občanského zákoníku, kde se v odstavci 3 říká: V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen „rozpor s kupní smlouvou“), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil.

Samozřejmě, pokud spotřebitel koupil „věčné baterky“, a takto bylo zboží v okamžiku nabídky deklarováno, je nyní na prodávajícím, aby zboží ve věčné baterky proměnil výměnou, nebo opravou – a bude na kupujícím, aby z obou možností určil variantu, která mu lépe vyhovuje. Pokud prodávající nemá možnost dát zboží do souladu s kupní smlouvou, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit, a tedy žádat vrácení peněz.

2. Mám si nechat vypracovat posudek ze zkušebny a u jaké?

Kupující má možnost vyžádat si zpracování písemného znaleckého posudku například u soudního znalce z příslušného oboru. Seznam soudních znalců je k dispozici v podatelně soudu či na internetových stránkách Ministerstva spravedlnosti ČR. Pokud znalecký posudek vyzní ve prospěch spotřebitele, je možné využít kopii posudku při dalším vyjednávání s prodávajícím. Také náklady na zpracování znaleckého posudku by spotřebitel uplatnil vůči prodávajícímu jako náklady nezbytně nutné k vyřízení reklamace. Stále však ale bude hrozit riziko, že nekorektní prodávající nebude právo spotřebitele respektovat, a jeho oprávněnému požadavku, třebaže bude podepřený i posudkem znalce, mimosoudně nevyhoví.

3. Měl bych zaslat vadné baterky balíkem na adresu výrobce k vyřízení reklamace?

Právní vztah vůči výrobci spotřebitel nemá. Proto komunikace s výrobcem nepřináší většinou řešení.

4. Na jakou adresu je zaslat? Podle živnostenského rejstříku je adres několik …

Vyjednávat s prodávajícím je vhodné průkazným způsobem. K ústnímu vyjednávání si přizvat například svědka. Pokud se s prodejcem nedomluvíte, lze pokračovat ve vyjednávání písemně, tj. důraznějším dopisem v obálce s dodejkou, kde spotřebitel stručně popíše, k čemu došlo, sdělí jednoznačně svůj požadavek, stanoví datum, do kdy je ochotný počkat na splnění svého oprávněného požadavku, případně uvede i další kroky, které učiní, nedočká-li se do stanoveného data přiměřené odpovědi.

Dalšími kroky může být podnět České obchodní inspekci či místně příslušnému živnostenskému úřadu, předání spotřebitelské zkušenosti sdělovacím prostředkům nebo Sdružení obrany spotřebitelů České republiky do jeho Databáze spotřebitelských zkušeností. A konečného řešení sporu se může spotřebitel domáhat žalobou u soudu.

Pokud si spotřebitel není jistý, kam dopis adresovat, doporučujeme vyžádat si aktuální adresu u příslušného živnostenského úřadu. Pokud by věc měla skončit u soudu, doporučují vždy poradci SOS spotřebitelům, aby před podáním žaloby konzultovali celou záležitost s právníkem, který bude schopný posoudit průkaznost dokladů, zvážit rizika soudního sporu a garantovat formální správnost žaloby.

Dotazy lze poradcům Sdružení obrany spotřebitelů ČR předat prostřednictvím on-line poradny. Operativně lze poradce kontaktovat každý pracovní den od 8 do 17 hodin rovněž prostřednictvím poradenské linky SOS po telefonu, 900 08 08 08, hovor za dotovanou cenu 8 Kč/min.Článek byl uveřejněn i v časopise Osobní finance, který pravidelně informuje nejen o problematice obrany spotřebitele, ale také o hospodaření s penězi, bankovních a pojišťovacích produktech a mnohém dalším.
Další článek


 

Související články


 


Další články

Spouštíme nový FinExpert!

Spouštíme nový FinExpert!

Několik posledních měsíců jsme intenzivně pracovali na nové verzi webu FinExpert.cz.

5.  4.  2017  |  Ondráčková Kamila

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Zálohy živnostníků na sociální pojištění v roce 2017 porostou. Výše zálohy se vypočítává dle zisku v předchozím období. (aktualizováno)

4.  4.  2017  |  Gola Petr  |  9

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

4.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš
Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1
V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1

Mzdová kalkulačka

Student
Držitel průkazu ZTP/P
Invalidita 1. nebo 2. stupně
Invalidita 3. stupně
Penze / rodičovská dovolená