FinExpert.e15.cz

Jak na to: Práce v EU

Chystáte se na zkušenou za hranice? Na co si dát pozor a co je potřeba zařídit před odjezdem?
Jak na to: Práce v EU

Práce v zahraničí může být řešením při neúspěšném hledání práce u nás. Jak postupovat při hledání práce, na co si dát pozor a co je potřeba zařídit před odjezdem do jiného členského státu?

Hledání práce

Práci v zahraničí můžete hledat několika způsoby:

 • oslovit přímo firmy, které působí v oboru, ve kterém chcete pracovat,
 • vybrat si z nabídek na internetových portálech práce,
 • využít služeb zprostředkovatelské agentury, která práci v zahraničí zajistí,
 • jet do země, ve které chcete pracovat, a zkusit si najít práci na místě.

Pro občany ČR z členství v EU mimo jiné vyplývá, že mohou využívat služeb informační a poradenské služby EURES. Ta vznikla proto, aby usnadnila a podpořila volný pohyb pracovníků v rámci Evropského hospodářského prostoru – země EU/EHP (tj. členské státy EU, Norsko, Island) a Švýcarsko. Služby EURES jsou bezplatné. Informace o volných místech ověřují pracovníci systému EURES v příslušných zemích, odkud nabídka práce pochází.

Z pracovněprávního hlediska je český uchazeč ve stejném postavení jako občané země, v níž hledá práci. Může se ucházet o jakékoli volné místo inzerované v zemi prostřednictvím pracovních úřadů nebo jinak. Výjimkou mohou být určitá místa ve státní správě, u kterých je požadována státní příslušnost.

Projděte si podrobnější podmínky práce v jednotlivých členských zemích

Tip: Už doma si připravte svůj životopis v angličtině, abyste jej mohli hned po příjezdu začít rozdávat potenciálním zaměstnavatelům. S hledáním práce začněte okamžitě, abyste co nejvíc zkrátili dobu, kdy nevyděláváte, ale musíte platit náklady na živobytí.

Pozor na pracovní agentury

Práci může zprostředkovávat pouze ta agentura práce, která má k této činnosti licenci Ministerstva práce a sociálních věcí. Tu může získat po splnění podmínek, které ukládá zákon (např. trestní bezúhonnost, praxe apod.). MPSV vydává licenci na tři roky a poté může daná organizace požádat o prodloužení. Agentura práce si nesmí účtovat za zprostředkování práce žádnou částku. Je možné se dohodnout jen na úhradě nákladů, které s prací souvisí (např. letenka, jízdenka apod.). Seznam povolených agentur práce je k dispozici na stránkách ministerstva (sekce – zaměstnanost – pro občany – agentury práce).

Seznam MPSV průběžně aktualizuje. Součástí jsou i kontaktní adresy, telefonní
čísla, fax a e-mail na jednotlivé zprostředkovatelny práce. Navíc jsou zde uvedeny státy, do kterých bylo zprostředkování zaměstnání povoleno, a doba platnosti těchto povolení.

Pokud se člověk setká s podezřelým chováním ze strany agentury, může se obrátit na nejbližší úřad práce a podat podnět ke kontrole. Pokud se prokáže porušení zákona, může daná agentura dostat pokutu až do výše 1 mil. Kč.

Výše mzdy a daně

Neorientujte se podle průměrné mzdy v daném státě. Výše mzdy bude záviset na vaší profesi, kvalifikaci, délce praxe, jazykových schopnostech apod. Zpravidla budete dostávat nižší mzdu ve zkušební době, během zaškolování či tréninku. Pokud budete v zahraničí vykonávat nekvalifikovanou pomocnou práci, bude se váš plat většinou pohybovat blízko minimální mzdy.

Tato částka může i tak vypadat po přepočtu na koruny lákavě, ale nezapomeňte, že v zahraničí budete mít pravděpodobně vyšší životní náklady než v ČR a o část příjmu přijdete kvůli odvodům na pojištění a daním.

V každé zemi budete platit odvody ze své hrubé mzdy na sociální zabezpečení, zdravotní pojištění a daň z příjmu. Výše a způsob placení pojistného nebo daní se v jednotlivých zemích liší.

Příklady výše minimální mzdy a výše daní:

Klepněte pro větší obrázek Klepněte pro větší obrázek

Jak je to s důchodem?

Pokud jste pracovali a byli pojištěni ve více státech a v žádném jste nezískali nárok na plný důchod, bude přihlédnuto k době, kterou jste odpracovali i v jiných státech EU/EHP. Nepřijdete tak o žádnou dobu pojištění, kterou jste odpracovali v zahraničí. V úvahu se bere i doba pojištění v členských státech před vstupem ČR do EU. Starobní důchod je vyplácen bez srážek do jakéhokoli členského státu, kde důchodce bydlí, bez ohledu na to, která země důchod vyplácí. Toto opatření se vztahuje nejen na osoby, které pracovaly i v zahraničí, ale na všechny důchodce bydlící v jiném státě. 

 • Pokud jste pracovali ve více zemích EU a v žádné jste nezískali plný důchod, bude vám v každém státě přiznán tzv. dílčí důchod. Jeho výše odpovídá poměru doby pojištění k celkové době pojištění ve všech státech.
 • Pokud osoba odváděla pojištění (pracovala) ve více zemích, dostane důchod z každého státu, kde byla pojištěna alespoň 1 rok.
 • V případě, že jste pracovali v členské zemi po dobu kratší než 1 rok, nárok na důchod z této země vám nevzniká. O zaplacené příspěvky a dobu pojištění však nepřijdete. Závazky přebírá stát posledního zaměstnání před nástupem do penze.
 • Máte-li odpracovanou dobu potřebnou pro přiznání důchodu bez přihlédnutí k dobám pojištění v zahraničí, bude vám přiznán tzv. plný důchod. Jeho výše bude určena právními předpisy daného státu.
 • Jestliže důchodci chodí penze z jiných států, mohou být za tyto platby strženy poštovní a bankovní výlohy. V některých případech, kdy je důchod z konkrétní země nízký (např. osoba v daném státě pracovala jen 1 rok), mohou srážky značně snížit výši vyplácené penze.

O důchod byste měli zažádat v zemi, kde bydlíte (pokud jste tam alespoň někdy pracovali). Kontaktní orgán zprostředkuje výměnu informací mezi zeměmi, kterých se vaše žádost o důchod týká. Jakmile tento orgán obdrží z jednotlivých zemí všechna rozhodnutí, pošle vám souhrn těchto rozhodnutí.

Příklad č.1:
Pan Šťastný pracoval 11 let v Německu, 6 měsíců v Rakousku, 6 měsíců v Nizozemí a 23 let v ČR. Byl tedy pojištěn celkem 35 let. Protože ani v jedné zemi nesplnil dobu pro přiznání plného důchodu, bude dostávat dílčí důchody z více zemí. Jejich výše bude odpovídat odpracované době. V Německu mu bude přiznáno 11/35 z částky, na kterou
by měl nárok po 35 odpracovaných letech, podobně z ČR dostane 23/35. Z Rakouska ani z Nizozemí mu dílčí důchod vyplácen nebude, protože ani v jedné z těchto zemí nepracoval déle než jeden rok. Odpracovanou dobu v těchto státech přebírá ČR, kde pan Šťastný před svým odchodem do penze pracoval naposledy – z ČR tedy bude dostávat 24/35 důchodu.

 • K uplatnění nároku na důchod ve více státech stačí podat žádost pouze v jednom státě. Žádost v jednom státě Unie se považuje za žádost ve všech členských státech, kde žadatel pracoval a byl pojištěn. Žádost se obvykle podává příslušné instituci v místě bydliště žadatele. V ČR je to místně příslušná okresní správa sociálního zabezpečení.
 • V zemích EU/EHP platí různé věkové hranice pro odchod do důchodu. To může znamenat značné komplikace v případě, že jste pracovali většinu života ve státě, kde se odchází do penze později, a poté jste byli pojištěni v zemi, kde je věk pro odchod do důchodu nižší.

Příklad č.2:
Paní Mladá pracovala 30 let v Dánsku, kde vzniká nárok na důchod po dosažení 67 let, a pak 10 let v Rakousku, kde je tato věková hranice 65 let. Po dosažení 65 let přestane v Rakousku pracovat a vznikne jí nárok na důchod, který odpovídá dobám pojištění. V tomto případě pouze na 25 % penze, protože v Rakousku pracovala jen 10 let. Aby dostávala 100 % penze, bude muset dovršit 67 let, pak jí bude vyplácen zbytek důchodu (75 %) z Dánska. 2 roky tak bude dostávat poměrně malý důchod a bude možná odkázána na sociální pomoc.

Zdravotní pojištění – nezapomeňte se před odjezdem odhlásit

Odhlaste se ze systému českého pojištění od data zahájení výdělečné činnosti v zahraničí. Pokud jste již začali v zahraničí pracovat, oznamte to neprodleně (do 8 dnů) své dosavadní pojišťovně v ČR, které byste měli odevzdat pojišťovnou vystavený Evropský průkaz zdravotního pojištění. V případě nesplnění oznamovací povinnosti může být českou pojišťovnou vyměřena sankce.

Po ukončení zaměstnání v zahraničí a návratu zpět do ČR opět kontaktujte svoji českou zdravotní pojišťovnu a přihlaste se zpět do systému českého pojištění. Pojišťovně budete muset prokázat dobu, po kterou jste v zahraničí pracovali a byli jste tedy zdravotně pojištěni. Pro tento účel můžete předložit pracovní smlouvu se zahraničním zaměstnavatelem, výplatní pásky, zápočtový list apod. Pojišťovna po vás bude vyžadovat formulář E104 (popř. E301), který na vaši žádost vystaví příslušná instituce v zemi posledního zaměstnání.
 

Další článek


 

 


Další články

Spouštíme nový FinExpert!

Spouštíme nový FinExpert!

Několik posledních měsíců jsme intenzivně pracovali na nové verzi webu FinExpert.cz.

5.  4.  2017  |  Ondráčková Kamila

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Zálohy živnostníků na sociální pojištění v roce 2017 porostou. Výše zálohy se vypočítává dle zisku v předchozím období. (aktualizováno)

4.  4.  2017  |  Gola Petr  |  9

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

4.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš
Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1
V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1

Mzdová kalkulačka

Student
Držitel průkazu ZTP/P
Invalidita 1. nebo 2. stupně
Invalidita 3. stupně
Penze / rodičovská dovolená