FinExpert.e15.cz

Jak na Přehledy za rok 2013?

Termín pro podání Přehledů je o měsíc delší než pro daňové přiznání. Musí být odevzdány do pátku 2. května.
Jak na Přehledy za rok 2013?

OSVČ s nízkým ziskem zaplatí na povinném pojistném více než na dani z příjmu fyzických osob, neboť povinné pojistné musí být, na rozdíl od daně z příjmu, zaplaceno alespoň v minimální výši.

Na podání Přehledu o příjmech a výdajích za rok 2013 mají OSVČ o jeden měsíc déle času než na daňového přiznání. Zdravotní pojišťovně i místně příslušné OSSZ musí Přehled za rok 2013 doručit do 2. května 2014 (1. května je svátek). V případě, že daňové přiznání zpracovává daňový poradce, potom se lhůta prodlužuje o tři měsíce do 1. srpna, uvedené instituce je však o této skutečnosti potřeba informovat do konce dubna. Povinnost podat Přehled mají všichni občané, kteří alespoň po část roku 2013 vykonávali samostatnou výdělečnou činnost. Ať už jako hlavní nebo vedlejší zdroj příjmů (např. přivýdělek k zaměstnání).

OSVČ a zdravotní pojištění za rok 2013 v příkladech

OSVČ a zdravotní pojištění za rok 2013 v příkladech

Odlišnosti od daně z příjmu fyzických osob

Daňový základ lze snižovat při splnění zákonných podmínek o nezdanitelné položky (např. odpočty úroků na bydlení, o zaplacené příspěvky na penzijním připojištění a doplňkovém penzijním spoření, o zaplacené příspěvky na životním pojištění) a daňové slevy (např. na poplatníka, na manželku s vlastními příjmy do 68 tisíc Kč) nebo daňové zvýhodnění na děti. Někteří zaměstnanci a OSVČ tak nezaplatí na dani z příjmu fyzických osob nic, ještě obdrží daňový bonus (v případě, že daňové zvýhodnění je vyšší než vypočtená daň  z příjmu). K takové situaci nemůže při výpočtu povinného sociálního a zdravotního pojištění dojít. Vyměřovací základ žádné položky nesnižují a OSVČ vždy, i když mají nízký zisk, musí zaplatit povinné pojistné alespoň v minimální výši.

Jak vysoké je povinné pojistné?

Sociální i zdravotní pojištění se vypočítává z vyměřovacího základu, kterým je polovina z daňového základu. V případě, že je skutečný vyměřovací základ nižší než minimální vyměřovací základ stanovený zákonem, tak musí být povinné pojistné vypočtené z minimálního vyměřovacího základu. Minimální vyměřovací základ se liší pro zdravotní pojištění i sociální pojištění, každý rok je navíc odlišný. Zdravotní pojištění následně činí 13,5 % a sociální pojištění 29,2 % z vyměřovacího základu (při neúčasti v II. důchodovém pilíři). OSVČ, které vstoupily do II. důchodového pilíře, zaplatí na sociálním pojištění 26,2 % z vyměřovacího základu a dalších 5 % z vyměřovacího základu finančnímu úřadu, který následně peníze zasílá příslušné penzijní společnosti. OSVČ, které vstoupily během roku 2013 do II. pilíře, musí podat na finanční úřad i Pojistné přiznání, které je přílohou daňového přiznání.

  • Za rok 2013 činí minimální vyměřovací základ u zdravotního pojištění 12 942 Kč za každý měsíc výkonu samostatné výdělečné činnosti na hlavní činnost, za celý rok tedy 155 304 Kč.
  • U sociálního pojištění činí minimální vyměřovací základ 6 471 Kč za každý měsíc roku 2013 výkonu samostatné výdělečné činnosti na hlavní činnosti, za celý rok tedy 77 652 Kč.
    Při vedlejší výdělečné činnosti (např. výdělečně činní zaměstnanci, důchodci, studenti) nemusí být dodržen minimální vyměřovací základ. Povinné pojistné se vypočítá dle skutečného zisku. Při vedlejší činnosti se sociální pojištění za rok 2013 neplatí do zisku za celý rok ve výši 62 121 Kč, při vedlejší výdělečné činnosti po část roku se limit poměrně snižuje.

Praktický příklad 1)

Pan Černý vykonával po celý rok 2013 samostatnou výdělečnou činnost jako hlavní zdroj příjmů. Příjmy za rok 2013 měl 240 000 Kč a skutečné výdaje měl minimální, proto uplatnil výdaje 60% výdajovým paušálem (ostatní živnost). Pan Černý nevstoupil do II. pilíře.

Kolik zaplatí na povinném pojistném za rok 2013?

 Klepněte pro větší obrázek

Protože byl skutečný vyměřovací základ pana Černého nižší než minimální vyměřovací základ, tak se povinné pojistné za rok 2013 vypočítá z minimálního vyměřovacího základu.

Nová měsíční záloha závisí na dosaženém zisku

OSVČ na hlavní činnost platí během roku zálohy na zdravotním a sociálním pojištění, jejich výše závisí na dosaženém zisku v minulém roce. Při hlavní činnosti musí být vždy placeny alespoň minimální zálohy. Na výši zisku za rok 2013 bude záviset i výše zálohy na sociálním a zdravotním pojištění po odevzdání Přehledů. Nová výše zálohy se poprvé platí za měsíc, kdy bude odevzdán Přehled za rok 2013. Např. při odevzdání Přehledu v dubnu 2014 se nová výše zálohy zaplatí poprvé za duben (zdravotní pojištění do 8. května, sociální pojištění do 20. května 2014). Minimální měsíční záloha v roce 2014 při hlavní činnosti u zdravotního pojištění činí 1 752 Kč a u sociálního pojištění 1 894 Kč. 

Praktický příklad 2)

OSVČ pan Zelený vede daňovou evidenci. Příjmy za rok 2013 bylo 980 000 Kč a výdaje 500 000 Kč. Na zálohách na zdravotním pojištění zaplatil 27 000 Kč a na sociálním pojištění 58 400 Kč. Pan Zelený nevstoupil do II. pilíře.

Kolik zaplatí na zdravotním pojištění a sociálním pojištění za rok 2013 a jak vysoká bude nová měsíční záloha?

Klepněte pro větší obrázek

Pan Zelený doplatí do 8 dní po odevzdání Přehledů 11 680 Kč na sociálním pojištění a 5 400 Kč na zdravotním pojištění. Pan Zelený odevzdá Přehled v dubnu 2014, proto v květnu bude platit již nové měsíční zálohy (5 840 Kč na sociálním pojištění a 2 700 Kč na zdravotním pojištění).

Další článek


 

 


Další články

Spouštíme nový FinExpert!

Spouštíme nový FinExpert!

Několik posledních měsíců jsme intenzivně pracovali na nové verzi webu FinExpert.cz.

5.  4.  2017  |  Ondráčková Kamila

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Zálohy živnostníků na sociální pojištění v roce 2017 porostou. Výše zálohy se vypočítává dle zisku v předchozím období. (aktualizováno)

4.  4.  2017  |  Gola Petr  |  9

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

4.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš
Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1
V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1

Mzdová kalkulačka

Student
Držitel průkazu ZTP/P
Invalidita 1. nebo 2. stupně
Invalidita 3. stupně
Penze / rodičovská dovolená