FinExpert.e15.cz

Jak na Přehled pro zdravotní pojišťovnu za rok 2011?

Pokud jej neodevzdáte, hrozí pokuta až 50 000 Kč.
Jak na Přehled pro zdravotní pojišťovnu za rok 2011?

Vykonávali jste alespoň jeden měsíc během roku 2011 samostatnou výdělečnou činnost? Potom musíte své zdravotní pojišťovně odezvat Přehled o příjmech a výdajích za rok 2011. Nezaleží přitom, zda se jednalo o hlavní nebo vedlejší činnost.

Pro zdravotní pojišťovny je Přehled o příjmech a výdajích nejdůležitějším tiskopisem od OSVČ. Proto je jeho neodevzdání ze strany zdravotních pojišťoven sankciováno vysokými pokutami. Výše pokuty se v praxi liší, zda se jedná o první nebo druhé provinění a další okolnosti. Přístup jednotlivých zdravotních pojišťoven může být rozdílný. Maximálně může být udělena pokuta ve výši 50 000 Kč. Při prvním provinění bývá pokuta nižší.

Proč je Přehled tak důležitý?

Právě na dosaženém zisku za uplynulý rok závisí, kolik má OSVČ za celý rok na zdravotním pojištění zaplatit. Rovněž na výši zisku za rok 2011 bude záviset nová výše zálohy v roce 2012. Neodevzdání Přehledu však neznamená, že OSVČ nebude platit nic. Právě naopak. Zdravotní pojištění bude vyměřeno v pravděpodobné výši. Pro většinu OSVČ je přitom pravděpodobné pojistné vyšší než skutečnost. V roce 2012 činí pravděpodobné pojistné 2 478 Kč měsíčně. Právě z pravděpodobného pojistné se následně počítá i penále. Neodevzdání Přehledu tak v praxi znamená, že většina OSVČ si finančně pohorší.

Termíny pro odevzdání Přehledu

V minulých letech některé zdravotní pojišťovny zasílaly OSVČ tiskopis Přehled o příjmech a výdajích současně s přehledem zaplacených záloh za uplynulý rok. Přehled však již zpravidla zasílán není. Zdravotní pojišťovny totiž šetří. Proto je nutné si Přehled buď stáhnout z internetových stránek své zdravotní pojišťovny, nebo si tiskopis osobně vyzvednout na nejbližší pobočce.

  • Povinnost odevzdat Přehled je ze zákona do jednoho měsíce ode dne, ve kterém měla OSVČ podat daňové přiznání za příslušný kalendářní rok. Dle daňového řádu lhůta pro podání daňového přiznání běží až ode dne následujícího po dni, kdy došlo ke skutečnosti určující její počátek. Poslední termín pro podání daňového přiznání je tedy 1. duben 2012. Přehled o příjmech a výdajích je tak nutné podat nejpozději to 2. 5. 2012 (1. květen je nepracovní den).
  • Do 1. 8. 2012 v případě, že daňové přiznání zpracovává daňový poradce. Příslušná zdravotní pojišťovna o tom musí být informována do konce dubna. Zpravidla se předkládá kopie zmocnění pro daňového poradce.
  • Do 8. 4. 2012 potom OSVČ, které nepodávají daňové přiznání (např. mají příjmy zdaňované zvláštní sazbou daně nebo malé příjmy do 15 000 Kč)

Kdy se zaplatí poprvé nová záloha?

Nová měsíční záloha vypočtená dle Přehledu o příjmech a výdajích za rok 2011 musí být poprvé zaplacena za kalendářní měsíc, ve kterém byl nebo měl být podán Přehled.

  • Jestliže OSVČ odevzdá Přehled o příjmech a výdajích za rok 2011 v březnu 2012, tak musí být nová záloha za březen 2012 zaplacena poprvé do 8. dubna 2012.

Jak vysoká je sazba pojistného a z čeho se počítá?

Sazba zdravotního pojištění činí 13,5 % z vyměřovacího základu. Vyměřovacím základem za rok 2011 je přitom 50 % z rozdílu mezi příjmy a výdaji (ze zisku).

  • Minimální vyměřovací základ za celý kalendářní rok 2011 je 148 440 Kč. Z minimálního vyměřovacího základu musí zdravotní pojištění za celý rok 2011 zaplatit i OSVČ s velmi nízkými zisky nebo ve ztrátě.OSVČ tak za rok 2011 zaplatí minimálně na zdravotním pojištění částku 20 040 Kč. Minimální záloha pro rok 2012 je 1 697 Kč.
  • Maximální vyměřovací základ za rok 2011 je částka 1 781 280 Kč. Maximálně tedy odvede OSVČ na zdravotním pojištění za rok 2011 částku 240 473 Kč. Maximální záloha pro rok 2012 je 20 361 Kč.
  • Případný doplatek pojistného (rozdíl mezi ročním pojistným a zaplacenými zálohami během roku) je potřeba uhradit zdravotní pojišťovně nejpozději do 8 dní po odevzdání Přehledu.

Praktické příklady

1) OSVČ pan Novák měl příjmy ze samostatné výdělečné činnosti ve výši 900 tisíc Kč a výdaje 540 tisíc Kč. Každý měsíc odvedl v roce 2011 pan Novák minimální zálohu ve výši 1 670 Kč. Jak vysoký bude nedoplatek na pojistném? Jak vysoká bude záloha pro příští období?

Výpočetčástka
Příjmy900 000 Kč
Výdaje540 000 Kč
Vyměřovací základ: 50 % z (900 000 Kč - 540 000 Kč)180 000 Kč
Zdravotní pojištění za rok 2011 (13,5 % z 180 000 Kč)24 300 Kč
Zaplaceno na zálohách během roku 2011 (12 měsíců ∙ 1 670 Kč)20 040 Kč
Zbývá doplatit (24 300 Kč - 20 040 Kč)4 260 Kč
Nová výše zálohy (24 300 Kč: 12)2 025 Kč

2) OSVČ pan Novotný měl příjmy ze samostatné výdělečné činnosti ve výši 200 tisíc Kč a výdaje 80 tisíc Kč. Každý měsíc odvedl v roce 2011 pan Novotný minimální zálohu ve výši 1 670 Kč. Jak vysoký bude nedoplatek na pojistném? Jak vysoká bude záloha pro příští období?

Výpočetčástka
Příjmy200 000 Kč
Výdaje80 000 Kč
Vyměřovací základ: 50 % z (200 000 Kč - 80 000 Kč)60 000 Kč
Minimální vyměřovací základ za rok 2011148 440 Kč
Zdravotní pojištění za rok 2011 (13,5 % z 148 440 Kč)20 040 Kč
Zaplaceno na zálohách během roku 2011 (12 měsíců ∙ 1 670 Kč)20 040 Kč
Doplatek pojistného0 Kč
Nová výše zálohy (minimální záloha pro rok 2012)1 697 Kč

3) OSVČ pan Svoboda měl příjmy ze samostatné výdělečné činnosti ve výši 10 miliónů Kč a výdaje 6 miliónů Kč. Každý měsíc odvedl v roce 2011 pan Svoboda zálohu ve výši 20 tisíc Kč. Jak vysoký bude nedoplatek na pojistném? Jak vysoká bude záloha pro příští období?

Výpočetčástka
Příjmy10 000 000 Kč
Výdaje6 000 000 Kč
Vyměřovací základ: 50 % z (10 000 000 Kč - 6 000 000 Kč)2 000 000 Kč
Maximální vyměřovací základ za rok 20111 781 280 Kč
Zdravotní pojištění za rok 2011 (13,5 % z 1 781 280 Kč)240 473 Kč
Zaplaceno na zálohách během roku 2011 (12 měsíců ∙ 20 000 Kč)240 000 Kč
Nedoplatek na pojistném (240 473 Kč - 240 000 Kč)473 Kč
Nová výše zálohy (maximální záloha pro rok 2012)20 361 Kč
Další článek


 

celkem 2 komentáře

Nejnovější komentáře

Stahnout si sam bych pochopil. Proc je to s podtiske...
khonsun
15. 3. 2012, 20:41
Moc pěkný názor: <a rel="nofollow" href="http://w...
Pája
15. 3. 2012, 18:14

Další články

Spouštíme nový FinExpert!

Spouštíme nový FinExpert!

Několik posledních měsíců jsme intenzivně pracovali na nové verzi webu FinExpert.cz.

5.  4.  2017  |  Ondráčková Kamila

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Zálohy živnostníků na sociální pojištění v roce 2017 porostou. Výše zálohy se vypočítává dle zisku v předchozím období. (aktualizováno)

4.  4.  2017  |  Gola Petr  |  9

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

4.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš
Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1
V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1

Mzdová kalkulačka

Student
Držitel průkazu ZTP/P
Invalidita 1. nebo 2. stupně
Invalidita 3. stupně
Penze / rodičovská dovolená