FinExpert.e15.cz

Jak na Přehled pro zdravotní pojišťovnu za rok 2010

Do kdy Přehled odevzdat a jak se vypočítá nová záloha?
Jak na Přehled pro zdravotní pojišťovnu za rok 2010

Všechny OSVČ při hlavní i vedlejší činnosti musí své zdravotní pojišťovně odevzdat Přehled o příjmech a výdajích za rok 2010. Přehled musíte odevzdat i když vaše výdělečná činnost trvala jenom po část kalendářního roku 2010. Pro zdravotní pojišťovny je Přehled nejdůležitějším tiskopisem od OSVČ. Na základě údajů, které jste vyplnili, se vypočítává zdravotní pojištění za uplynulý rok a vypočítávají se zálohy na další období.

Neodevzdání tohoto tiskopisu v řádném termínu je sankciováno ze strany zdravotních pojišťoven vysokými pokutami, ze zákona č. 592/1992, o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění až do výše 50 000 Kč a pojistné je na další období stanoveno v pravděpodobné výši, přičem není dotčen nárok zdravotní pojišťovny na skutečnou výši pojistného a penále (0,05 % denně).

Neodevzdání Přehledu včas přináší plátci pojistného nemalé problémy. Termíny pro odevzdání Přehledu o příjmech a výdajích za rok 2010 jsou:

  • Povinnost odevzdat Přehled je ze zákona do jednoho měsíce ode dne, ve kterém měla OSVČ podat daňové přiznání za příslušný kalendářní rok, tj. do konce dubna 2011.
  • Do konce července 2011 v případě, že daňové přiznání zpracovává daňový poradce, ovšem příslušná zdravotní pojišťovna o tom musí být informována do konce dubna.
  • Do 8. dubna OSVČ, které nepodávají daňové přiznání, např. mají příjmy zdaňované zvláštní sazbou daně nebo malé příjmy do 15 000 Kč.

Přehled vám pojišťovna zašle nebo je k dispozici na internetu

Některé zdravotní pojišťovny formulář Přehled o příjmech a výdajích svým OSVČ v předstihu dokonce zasílají na jejich adresu. Všechny zdravotní pojišťovny však mají formulář na svých internetových stránkách.

Přestože se struktura formuláře mezi jednotlivými devíti zdravotními pojišťovnami liší, princip výpočtu je samozřejmě stejný. Při změně pojišťovny během roku je nutné vyplněný Přehled zaslat na obě zdravotní pojišťovny. V každém z nich jsou uvedeny údaje za ty měsíce, kdy byl plátce klientem příslušné zdravotní pojišťovny. 

Kdy se platí nová záloha?

Nová výše zálohy vypočtená z Přehledu o příjmech a výdajích za rok 2010 musí být placena poprvé za kalendářní měsíc, ve kterém byl nebo měl být podán. Platí se ve stejné výši až do měsíce předcházejícího měsíci, kdy bude předložen Přehled za rok 2011. Je proto vhodné věnovat pozornost změně trvalého příkazu, aby se nadále neplatily nižší zálohy, protože by vzniklo penále.

Jak vysoká je sazba pojistného a z čeho se počítá?

Sazba zdravotního pojištění činí 13,5 % z vyměřovacího základu. Vyměřovacím základem za rok 2010 je přitom 50 % z rozdílu mezi příjmy a výdaji. Minimální vyměřovací základ za celý kalendářní rok 2010 je 142 254 Kč a maximální vyměřovací základ je 1 707 048 Kč. V roce 2011 musí OSVČ odvádět minimální zálohu ve výši 1 670 Kč, i když jsou ve ztrátě.

Ukažme si to na příkladech

OSVČ pan Novák měl příjmy ze samostatné výdělečné činnosti ve výši 900 000 Kč a výdaje 540 000 Kč. Každý měsíc odvedl v roce 2010 pan Novák zálohu ve výši 1 601 Kč. Jak vysoký bude nedoplatek na pojistném? Jak vysoká bude záloha pro příští období? 

Výpočetčástka
příjmy900 000 Kč
výdaje540 000 Kč
vyměřovací základ 50 % z (900 000 Kč - 540 000 Kč)180 000 Kč
zdravotní pojištění za rok 2010 (13,5 % z 180 000 Kč)24 300 Kč
zaplaceno na zálohách během roku 2010 (12 měsíců ∙ 1 601 Kč)19 212 Kč
zbývá doplatit (24 300 Kč - 19 212 Kč)5 088 Kč
nová výše zálohy (24 300 Kč: 12)2 025 Kč

Do 8 dní od podání daňového přiznání musí pan Novák doplatit zdravotní pojištění ve výši 5 088 Kč. Poprvé uhradí pan Novák novou zálohu ve výši 2 025 Kč do 8. března 2011, protože Přehled o příjmech a výdajích odevzdal v únoru 2011.

OSVČ pan Novotný měl příjmy ze samostatné výdělečné činnosti ve výši 200 000 Kč a výdaje 80 000 Kč. Každý měsíc odvedl v roce 2010 pan Novotný zálohu ve výši 1 601 Kč. Jak vysoký bude nedoplatek na pojistném? Jak vysoká bude záloha pro příští období? 

Výpočetčástka
příjmy200 000 Kč
výdaje120 000 Kč
vyměřovací základ 50 % z (200 000 Kč - 120 000 Kč)40 000 Kč
minimální vyměřovací základ za rok 2010142 254 Kč
zdravotní pojištění za rok 2010 (13,5 % z 142 254 Kč)19 205 Kč
zaplaceno na zálohách během roku 2010 (12 měsíců ∙ 1 601 Kč)19 212 Kč
přeplatek bude použit na další zálohy (19 212 Kč - 19 205 Kč)7 Kč
nová výše zálohy (minimální záloha pro rok 2011)1 670 Kč

Pan Novotný měl povinnost uhradit novou zálohu ve výši 1 670 Kč do 8. února. Minimální záloha musí být totiž uhrazena již za leden. Přestože je zisk pana Novotného nízký, přesto musí za rok 2010 odvést zdravotní pojištění v minimální výši 19 205 Kč. V případě pana Novotného je zdravotní pojištění za rok 2010 počítáno z minimálního vyměřovacího základu.

OSVČ pan Svoboda měl příjmy ze samostatné výdělečné činnosti ve výši 10 miliónů Kč a výdaje 6 miliónů Kč. Každý měsíc odvedl v roce 2010 pan Svoboda zálohu ve výši 15 000 Kč. Jak vysoký bude nedoplatek na pojistném? Jak vysoká bude záloha pro příští období?

Výpočetčástka
příjmy10 000 000 Kč
výdaje6 000 000 Kč
vyměřovací základ 50 % z (10 000 000 Kč - 6 000 000 Kč)2 000 000 Kč
maximální vyměřovací základ za rok 20101 707 048 Kč
zdravotní pojištění za rok 2010 (13,5 % z 1 707 048 Kč)230 452 Kč
zaplaceno na zálohách v roce 2010 (12 měsíců ∙ 15 000 Kč)180 000 Kč
nedoplatek na pojistném (230 452 Kč - 180 000 Kč)50 452 Kč
nová výše zálohy (maximální záloha pro rok 2011)20 040 Kč

Do 8 dní od podání daňového přiznání musí pan Svoboda doplatit zdravotní pojištění ve výši 50 452 Kč. Poprvé uhradí pan Svoboda novou zálohu ve výši 20 040 Kč do 8. března 2011, protože Přehled o příjmech a výdajích odevzdal v únoru 2011.

Přestože je zisk pana Svobody velmi vysoký, bude se zdravotní pojištění za rok 2010 počítat z maximálního vyměřovacího základu, který je nižší než skutečný vyměřovací základ. Pan Svoboda odvode tedy zdravotní pojištění za rok 2010 v maximální výši a pro rok 2011 bude platit maximální zálohu dle zákona. 
 

Další článek


 

 


Další články

Spouštíme nový FinExpert!

Spouštíme nový FinExpert!

Několik posledních měsíců jsme intenzivně pracovali na nové verzi webu FinExpert.cz.

5.  4.  2017  |  Ondráčková Kamila

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Zálohy živnostníků na sociální pojištění v roce 2017 porostou. Výše zálohy se vypočítává dle zisku v předchozím období. (aktualizováno)

4.  4.  2017  |  Gola Petr  |  9

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

4.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš
Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1
V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1

Mzdová kalkulačka

Student
Držitel průkazu ZTP/P
Invalidita 1. nebo 2. stupně
Invalidita 3. stupně
Penze / rodičovská dovolená