FinExpert.e15.cz

Jak na Přehled pro zdravotní pojišťovnu za rok 2009?

Všechny OSVČ musí své zdravotní pojišťovně odevzdat vyplněný Přehled o příjmech a výdajích za rok 2009 a doplatit pojistné. Jak Přehled vyplnit? Jaký máte termín pro jeho odevzdání?
Jak na Přehled pro zdravotní pojišťovnu za rok 2009?

Pro každou zdravotní pojišťovnu působící na trhu je Přehled o příjmech a výdajích nejdůležitější tiskopis od všech OSVČ. V Přehledu se totiž vypočítá nedoplatek (přeplatek) pojistného za rok 2009 a stanoví se výše měsíční zálohy na rok 2010. Neodevzdání Přehledu v řádném termínu je sankciováno ze strany zdravotních pojišťoven vysokými pokutami (ze zákona č. 592/1992, pojistném na všeobecné zdravotní pojištění až do výše 50 tisíc Kč) a pojistné je na další období stanoveno v pravděpodobné výši. Neodevzdání Přehledu včas přináší plátci pojistného nemalé problémy.

Kdy musí být Přehled za rok 2009 odevzdán?

Ze zákona musí být Přehled odevzdán do jednoho měsíce ode dne, ve kterém měla OSVČ podat daňové přiznání za daný kalendářní rok. Daňové přiznání za rok 2009 musí být odevzdáno do konce 31. března 2010. Přehled tak musí být odevzdán do 30. 4. 2010. Existují dvě výjimky:

 • Když daňové přiznání OSVČ zpracovává daňový poradce, tak je termín do konce července. Plátce musí o této skutečnosti svoji zdravotní pojišťovnu informovat do konce dubna (např. kopií zmocnění pro daňového poradce).
 • OSVČ, které nemají ze zákona povinnost podat daňové přiznání (např. mají nízké příjmy do 15 tisíc Kč), tak odevzdaní Přehled do 8. 4. 2010.

Tiskopis Přehledu lze bez problému stáhnout z internetových stránek jednotlivých zdravotních pojišťoven. Některé zdravotní pojišťovny posílají svým klientům tento tiskopis poštou. Při změně pojišťovny během roku je nutné vyplněný Přehled zaslat na obě zdravotní pojišťovny. V každém Přehledu jsou uvedeny údaje za ty měsíce, kdy byl plátce klientem příslušné zdravotní pojišťovny.

Co je to pravděpodobná výše pojistného?

Jak bylo zmíněno, neodevzdání Přehledu neznamená, že plátce nemusí platit zdravotní pojištění. V databázi přílišné zdravotní pojišťovny je v takovém případě předepisováno každý měsíc pojistné v pravděpodobné výši (dle § 25a zákona č. 592/1992). Při stanovení pravděpodobného pojistného se má za to, že měsíční příjem OSVČ je částka 1,5násobku všeobecného vyměřovacího základu za rok, který o dva roky předchází kalendářnímu roku, ve kterém příslušná zdravotní pojišťovna stanoví pravděpodobnou výši pojistného. U OSVČ se má přitom za to, že tato částka je jejím měsíčním příjmem ze samotné výdělečné činnosti, který je již snížen o výdaje vynaložené na jeho dosažení, zajištění a udržení. Stanovením pravděpodobné výše pojistného není dotčena povinnost předložit Přehled. Je-li následně tento Přehled doložen, zdravotní pojišťovna rozhodnutí o pravděpodobné výši pojistného zruší. Neuhrazené pojistné a penále v pravděpodobné výši vymáhají zdravotní pojišťovny soudní cestou.

Kdy se platí nová záloha?

Nová výše zálohy vypočtená z Přehledu musí být placena poprvé za kalendářní měsíc, ve kterém byl nebo měl být podán Přehled. Platí se ve stejné výši až do měsíce předcházejícího měsíci, kdy bude předložen Přehled za rok 2010. Všechny OSVČ by měly proto věnovat pozornost změně trvalého příkazu, aby se vyhnuly při úhradách nižších záloh předepsání penále.

Z čeho se pojistné počítá?

Výše pojistného na všeobecné zdravotní pojištění se počítá z vyměřovacího základu, který činí 50 % z rozdílu mezi příjmy a výdaji. Pojistné činí 13,5 % z vyměřovacího základu, nejvíce však z maximálního vyměřovacího základu. Za rok 2009 byl maximální vyměřovací základ 1 130 640 Kč. Pro rok 2010 došlo ke zvýšení maximálního vyměřovacího základu na 1 707 Z vyššího vyměřovacího základu se již pojistné neodvádí. OSVČ však musí platit minimální pojistné. V roce 2009 bylo minimální pojistné 1 590 Kč měsíčně, v roce 2010 již 1 601 Kč měsíčně.

Praktické příklady

Příklad 1

OSVČ měla příjmy ze samostatné výdělečné činnosti ve výši 800 tisíc Kč a výdaje 400 Kč. Všech 12 měsíců platila OSVČ v roce 2009 minimální zálohu ve výši 1 590 Kč. Jak vysoký bude nedoplatek pojistného a jaká je výše zálohy na příští období?

  • příjmy 800 000 Kč

  • výdaje 400 000 Kč

  • vyměřovací základ 200 000 Kč (800 000 Kč – 400 000 Kč) ∙ 50 %

  • pojistné 27 000 Kč (200 000 Kč ∙ 13,5 %)

  • zaplaceno na zálohách 19 080 Kč (12 ∙ 1 590 Kč)

  • zbývá doplatit 7 902 Kč

   Do 8 dní od odevzdání Přehledu musí být doplacena částka ve výši 7 920 Kč. Při neuhrazení ve stanoveném termínu si zdravotní pojišťovna účtuje za každý den prodlení 0,05 % z dlužné částky.

 • nová výše měsíční zálohy 2 250 Kč (27 000 : 12)

V dalších měsících bude již OSVČ platit měsíční zálohu ve výši 2 250 Kč.

Příklad 2

OSVČ měla příjmy ze samostatné výdělečné činnosti ve výši 300 tisíc Kč a výdaje 150 Kč. Všech 12 měsíců platila OSVČ v roce 2009 minimální zálohu ve výši 1 590 Kč. Jak vysoký bude nedoplatek pojistného a jaká je výše zálohy na příští období?

  • příjmy 300 000 Kč

  • výdaje 150 000 Kč

  • vyměřovací základ 75 000 Kč (300 000 Kč – 150 000 Kč) ∙ 50 %

(vyměřovací základ je nižší než minimální vyměřovací základ, proto se při výpočtu pojistného použije minimální vyměřovací základ 141 330 Kč)

  • vyměřovací základ 141 330 Kč

  • pojistné 19 080 Kč (141 330 Kč ∙ 13,5 %)

  • zaplaceno na zálohách 19 080 Kč (12 ∙ 1 590 Kč)

  • zbývá doplatit 0 Kč

 • nová výše měsíční zálohy 1 601 Kč (minimální záloha pro rok 2010)

V dalších měsících bude již OSVČ platit minimální měsíční zálohu ve výši 1 601 Kč.

Příklad 3

OSVČ měla příjmy ze samostatné výdělečné činnosti ve výši 3 mil.Kč a výdaje 500 000 Kč. Všech 12 měsíců platila OSVČ v roce 2009 zálohu ve výši 5 000 Kč. Jak vysoký bude nedoplatek pojistného a jaká je výše zálohy na příští období?

  • příjmy 3 000 000 Kč

  • výdaje 500 000 Kč

  • vyměřovací základ 1 250 000 Kč (3 000 000 Kč – 500 000 Kč) ∙ 50 %

(vyměřovací základ je vyšší než maximální vyměřovací základ, proto se při výpočtu pojistného použije maximální vyměřovací základ 1 130 640 Kč)

  • vyměřovací základ 1 130 640 Kč

  • pojistné 152 637 Kč (1 130 640 Kč ∙ 13,5 %)

  • zaplaceno na zálohách 60 000 Kč (12 ∙ 5 000 Kč)

  • zbývá doplatit 92 637 Kč

Do 8 dní od odevzdání Přehledu musí být doplacena částka ve výši 92 637 Kč.

 • nová výše měsíční zálohy 14 063 Kč ((1 250 000 ∙ 13,5 %) : 12)

V dalších měsících bude již OSVČ platit zálohu ve výši 14 063 Kč.

 

Další článek


 

 


Další články

Spouštíme nový FinExpert!

Spouštíme nový FinExpert!

Několik posledních měsíců jsme intenzivně pracovali na nové verzi webu FinExpert.cz.

5.  4.  2017  |  Ondráčková Kamila

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Zálohy živnostníků na sociální pojištění v roce 2017 porostou. Výše zálohy se vypočítává dle zisku v předchozím období. (aktualizováno)

4.  4.  2017  |  Gola Petr  |  9

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

4.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš
Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1
V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1

Mzdová kalkulačka

Student
Držitel průkazu ZTP/P
Invalidita 1. nebo 2. stupně
Invalidita 3. stupně
Penze / rodičovská dovolená